CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG “WHILE” TRON TIẾNG ANH

Mệnh đề When cùng While có thể đứng ngơi nghỉ đầu hoặc cuối câu

Eg

I was having breakfast when the telephone rang.

Bạn đang xem: Cách chia thì với while

While they were cooking, somebody broke into their house.1. Cấu trúc:

 While+ subject + verb

2. Giải pháp dùng:

While: Mệnh đề có chứa WHILE, chúng ta thường chia động từ sinh hoạt dạng tiếp diễn.

– Khi nói tới 2 hành động xảy ra gần như cùng 1 lúc với nhau. (kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó)

Eg

He was playing soccer while she was reading the newspaper. (Anh ấy đang nghịch bóng đá trong những khi cô ấy sẽ đọc báo)

– Mệnh đề thiết yếu (không chứa WHILE) có thể chia nghỉ ngơi dạng không tiếp diễn trong một số trong những trường hợp.

Eg

While he was talking, his baby slept. (Khi anh ấy nói chuyện điện thoại, đứa con của anh ấy vẫn ngủ)

*

Gia sư dạy dỗ Tiếng Anh

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG WHEN vào TIẾNG ANH

1. Kết cấu và bí quyết chia when với những thì trong tiếng anh

– Vị trí: Mệnh đề When có thể đứng sinh sống đầu hoặc cuối câu

Chia When Với các Thì Trong tiếng Anh

Ví Dụ
– When + present simple, + simple future / simple present : lúc làm cụ nào thì (sẽ )… ( làm việc HT / TL )When you see it yourself, you’ll surely believe it.( Khi em thấy tận mắt, em đang tin nó thôi )
– When + simple past, + past perfect : diễn đạt hành động xảy ra và hoàn toàn trước hành vi ở mệnh đề when.When I just got out of the classroom, I knew that i had made some mistakes.( Khi bắt đầu bước thoát khỏi phòng, tôi phân biệt là tôi đã mắc một trong những lỗi )
– When + simple past, + simple past : biểu đạt hai hành động xảy ra ngay sát nhau, hay những một hành động vừa xong xuôi thì hành vi khác xảy ra.When the rock concert given by Erick Clapton ended, we went home( khi buổi nhạc rock của Erick Clapton kết thúc, chúng tôi ra về )
– When + past continuous ( clear point of time – thời gian rõ ràng ), + simple past : lúc một hành vi đang diễn ra thì một hành vi khác xảy đếnWhen we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion( vào tầm khoảng 5h30 chiều qua, lúc đang đùa bóng thì đàn tôi chợi nghe thấy một tiếng nổ lớn )
– When + simple past, + past continuous : tựa như như phần 4, tuy thế nghĩ chỉ không giống một chútWhen we came, he was taking a bath( Khi bọn tôi mang đến thì cậu ta sẽ tắm )
– When + past perfect, + simple past : hành vi ở mệnh đề when xảy ra trước ( hiệu quả ở QK )When the opportunity had passed, i only knew that there was nothing could be done( Khi cơ hội không còn tôi mới biết tôi đã chẳng còn khiến cho gì được nữa rồi )
– When simple past, + simple present : giống như như mục 6 nhưng hành vi sau ở hiện nay tạiWhen the opportunity passed, i know there’s nothing can be done.( Khi cơ hội tuột mất, tôi biết là chẳng còn hỗ trợ gì được nữa )

*

Cách sử dụng When trong tiếng anh

– When: Mệnh đề bao gồm chứa WHEN, bọn họ thường phân tách động từ chưa hẳn dạng tiếp diễn.

+ Khi nói tới chuỗi các hành động xảy ra tiếp tục nhau:Eg:

When you called, he picked up his cell phone. (Anh ấy đã bốc lắp thêm ngay khi bạn gọi tới)

+ khi một hành động đang diễn ta thì bị một hành động khác (diễn ra chỉ trong 1 khoảng thới gian ngắn) xen vào.

He was watching TV when the phone rang. (Lúc chuông điện thoại kêu thì anh ấy đã xem TV). -> hành động xen vào tại đây đó là “lúc chuông điện thoại cảm ứng thông minh kêu”.

*

Giải nghĩa when, while trong giờ đồng hồ Anh

When có nghĩa là khi, trong khi, lúc…

When với while rất đơn giản nhầm lẫn trong quá trình sử dụng. Và để kiêng nhầm lẫn bạn cũng có thể tìm hiểu cách thực hiện thông qua giải thích dưới đây:

(1) Sử dụng cấu trúc when khiến cho người hiểu hiểu rằng hành vi mở cửa ngõ xảy ra gần như là ngay sau hành vi gõ cửa. Hành vi gõ cửa chỉ xảy ra trong khoảng thời hạn ngắn.

(2) Sử dụng kết cấu while khiến cho người hiểu hiểu rằng hành động mở cửa xảy đôi khi với hành vi gõ cửa. Hành vi gõ cửa xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.

*

Ngoài ra: 

When được sử dụng nhiều trong những mệnh đề với địa điểm là liên trường đoản cú chỉ thời gian. When rất có thể đứng giữa hai mệnh đề để liên kết, hoặc có thể đứng nghỉ ngơi đầu mệnh đề chính, mà lại hai mệnh đề được ngăn cách nhau vày đấu (,).

Thêm một trường hợp đặc trưng khác, When hoàn toàn có thể xuất hiện trong câu hòn đảo ngữ với cấu tạo dưới đây:

Hardly/ Scarely + had + S + PII (Past Participle)… when + S + V.ed: Vừa mới…. Thì….

*

Cách sử dụng cấu trúc when, while


 

Clause of time

Use

Example

When

When + present simple, present simple/ future simple

Diễn tả quan hệ giữa hành vi và kết quả, hoặc sự việc tron tương lai

When you receive our letter, you will know our address.

When + simple past, past perfect

Hành động xảy ra trước một hành động trong vượt khứ ( hành vi ở mệnh đề when).

When I came khổng lồ her home, she had gone khổng lồ work.

When + simple past, simple past

Diễn tả hai hành vi xảy ra tuy nhiên song, hoặc liên tiếp trong quá khứ

I took a rest when the plane took off.

When + past continous, simple past

Diễn tả một hành vi đang diễn ra, một hành động ngắn xen vào.

When we were playing football, the bell rang.

When + past perfect, simple past

Hành động xẩy ra nối tiếp hành vi trong quá khứ

When the opportunity had passed, I realized that i had had it.

When + present simple, S + will + be + V.ing

Hành cồn đang ra mắt trong tương lai song song với hành vi ở mệnh đề when

When you receive my postcard, i will be welcoming the dawn at Japan.

While

While + past/ present continous, past/ present countinous

Diễn tả hai hành động xảy ra đồng thời, tuy vậy song trong lúc này hoặc quá khứ.

While my mother is cooking, my father is reading newspaper.


Bài tập về kết cấu when, while

Vận dụng những kiến thức đã học về cấu tạo when cùng while trong tiếng Anh xong xuôi bài tập dưới đây.

1. I was having breakfast ___ the telephone rang.

2. ___ they were cooking, somebody broke into their house.

3. He slept ___ I cooked dinner.

4. ___ you called, he picked up his cell phone.

5. I often visited my grandmother ___ I was a child.

Đáp án

whenWhilewhileWhenwhen

Bài tập

Chọn when/while trong vị trí trống.

I first met my husband (when/while) ………….. I was staying in Tokyo.(when/while) ………….. I was talking khổng lồ my boyfriend on phone, my mom came home.We were playing đoạn clip games (when/while) …………. The electricity went off.(when/while) ………….. Teddy is working, he doesn’t often listen to lớn music.(when/while) ………….. I was in my hometown, power cuts were very frequent.He texted me (when/while) ………….. I was going to lớn sleep. Mary was very upset (when/while) ………….. Things hadn’t been going well for days.We were having breakfast ___ the Kate came.He watched TV ___ I cooked dinner.I often visited my grandmother ___ I was a child.

Đáp án

whileWhile whenWhile When whilewhenwhenwhilewhen

Bài tập 

Chọn when/while trong nơi trống.

Xem thêm: Xem Tuổi Thìn, Xem Tử Vi Tuổi Thìn, Vận Mệnh Tuổi Thìn Năm 2022

I first met my husband (when/while) ………….. I was staying in Tokyo.(when/while) ………….. I was talking to lớn my boyfriend on phone, my mom came home.We were playing video games (when/while) …………. The electricity went off.(when/while) ………….. Teddy is working, he doesn’t often listen lớn music.(when/while) ………….. I was in my hometown, nguồn cuts were very frequent.He texted me (when/while) ………….. I was going to sleep. Mary was very upset (when/while) ………….. Things hadn’t been going well for days.We were having breakfast ___ the Kate came.He watched TV ___ I cooked dinner.I often visited my grandmother ___ I was a child.

Đáp án

whileWhile whenWhile When whilewhenwhenwhilewhen

Bài tập về kết cấu When và While trong giờ đồng hồ Anh