Cách ghi lưu giữ Công thức chuyển đổi tích thành tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừSin sin nửa cos-trừ trừ cos-+Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ

*

Cách ghi nhớ Công thức biến đổi tổng thành tích

tính sin tổng ta lập tổng sin côtính cô tổng lập ta hiệu song cô song chàngcòn tính tan tử + song tan (hay là: tan tổng lập tổng 2 tan)1 trừ chảy tích mẫu mã mang yêu mến rầunếu chạm chán hiệu ta chớ lo âu,đổi trừ thành cộng ghi sâu trong lòng

Một giải pháp nhớ không giống của câu Tang bản thân + với tang ta, bởi sin 2 đứa bên trên cos ta cos mình… là

tangx + tangy: tình mình cộng lại tình ta, xuất hiện hai đứa con mình con ta

*

Cách giải bài bác tập Công thức thay đổi tích thành tổng

A. Phương thức giải

Để làm bài tập dạng này, ta phải nắm rõ công thức đổi khác tích thành tổng và áp dụng để biến đổi đổi.

Công thức biến hóa tích thành tổng:

*
*
*
*
*
*
*
*