Cách bấm máy tính nguyên hàmbằng máy tính xách tay fx 570es plus

Dạng 1:Cho hàm sốf(x)và các hàm sốFi(x), hãy xác minh một trong những hàm sốFi(x)là một nguyên hàm của hàm sốf(x).Cú pháp trên máy tính xách tay casio

*
Trong đó:flà hàm số cần khẳng định nguyên hàm.Fi(x)là các phương án đang cho.Biến A được nhập từ bàn phím để kiểm tra, A là hằng số thỏa mãn tập khẳng định và có giá trị nhỏ.Nếu công dụng cho tối thiểu một giá trị khác 0 thì một số loại phương án đó.Nếu kết quả luôn mang đến giá trị bằng 0 với một dãy quý giá của A thì chọn phương pháp đó.Chú ý: để dễ đọc công dụng ta nên lựa chọn máy tính ở chính sách fix 9 (shift-mod-6-9).Ví dụ: Đề thi minh họa câu 23:
*
Dạng 2:Cho hàm sốf(x)và những hàm sốFi(x), hãy xác định một trong các hàm sốFi(x)là một nguyên hàm của hàm sốf(x), sao choF(x0)= C

Cú phápbấm máy vi tính nguyên hàm trên laptop Casio

*
Trong đó:x0và C là hầu hết hằng số cho trước.Ví dụ:
*
Dạng 3:Cho hàm sốy = f(x)liên tục trên đoạn . Hãy xác định tích phân của hàm sốy = f(x)trên đoạn .Cú pháp trên laptop Casio:
*
Ví dụ 1: Đề thi minh họa câu 25:
*

Cách bấm laptop nguyên hàm như thế nào

Cách tính nguyên hàm bằng máy vi tính fx 570es plustính nguyên hàm sử dụng máy tínhbấm máy vi tính nguyên hàmcach bam may tinh nguyen hamcách tính nguyên hàm sử dụng máy tínhcách bấm máy tính tích phântính tích phân bằng máy tínhtính nguyên hàm bằng máy tính xách tay 570estìm nguyên hàm bằng laptop