Thể tích khí NO2 thoát ra làm việc đktc khi đến 0,12 gam cacbon tính năng hết với HNO3 đặc nguội (coi phản bội ứng xảy ra hoàn toàn) là
Bạn đang xem: Cacbon phản ứng với chất nào sau đây

Cho những nhận định sau, đánh giá và nhận định nào sai

1. Kim cưng cửng có cấu tạo tinh thể, vô cùng cứng

2. Than chì: kết cấu thành từng lớp, tất cả màu đen, mềm, hay sử dụng làm bút chì, pin

3. Than hoạt tính có công dụng hấp phụ tốt

4. Than chì có cấu trúc tinh thể

5. Than gỗ, than hoạt tính là cacbon vô định hình

Các nhận định và đánh giá đúng là:


Cho 3,60 gam cacbon tính năng với 8,10 gam nhôm. Cân nặng nhôm cacbua sinh sản thành nếu công suất của làm phản ứng 70% là


Cho những chất: O2 (1), CO2 (2), H2 (3), Fe2O3 (4), HCl (5), CaO (6), H2SO4 đặc (7), HNO3 (8), H2O (9), KCl (10). Cacbon phản nghịch ứng trực tiếp được với bao nhiêu chất?


Một loại than đá cất 2% giữ huỳnh dùng cho một xí nghiệp sản xuất nhiệt điện. Nếu xí nghiệp sản xuất đốt không còn 100 tấn than vào một hôm mai thì khối lượng SO2 do xí nghiệp xả vào khí quyển trong một năm là :


Cho cacbon chức năng với những chất sau trong điều kiện thích hợp: H2O (hơi), Al, KClO3, H2, Ca, O2, SiO2, HNO3 (đặc), H2SO4 (đặc), CO2. Số bội nghịch ứng khi xảy ra, cacbon đóng vai trò hóa học khử là


Đốt một mẩu than chì chứa tạp hóa học lưu huỳnh vào oxi. Cho các thành phần hỗn hợp khí bay ra công dụng với lượng dư hỗn hợp brom, thấy có 0,32 gam brom đã tham gia phản nghịch ứng. đến khí thoát ra khỏi dung dịch brom tính năng với lượng dư nước vôi trong, chiếm được 10 gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng của cacbon vào than chì là:


Cho các chất: O2 (1),CO2 (2), H2 (3), Fe2O3 (4), SiO2 (5), HCl (6), CaO (7), H2SO4 đặc (8), HNO3 (9), H2O (10), KMnO4 (11). Cacbon phản ứng thẳng được với từng nào chất?


Đốt một mẩu than chì chứa tạp chất lưu huỳnh vào oxi. Cho hỗn hợp khí bay ra chức năng với lượng dư hỗn hợp brom, thấy dung dịch brom nhạt màu. Mang lại khí thoát thoát khỏi dung dịch brom đi qua nước vôi vào dư thấy gồm vẩn đục. Các thành phần hỗn hợp khí thoát ra là:


Đốt cháy hỗn hợp lưu huỳnh và cacbon (thể tích không đáng kể) trong bình kín đựng oxi dư, thu được hỗn hợp cha khí (CO2, SO2, O2). Kế tiếp đưa bình về sức nóng độ thuở đầu thì áp suất trong bình so với trước khi đốt sẽ chuyển đổi như vậy nào?
Xem thêm: Cách In 2 Mặt Trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, Please Wait

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam