Để có thể hoàn thành mẫu phiếu đk nguyện vọng Đại học năm 2022, thí sinh cần biết được mã tổ hợp các môn xét tuyển được lao lý chung của cục GD&ĐT.

*

Mã tổ hợp môn giúp các thí sinh lựa chọn ngành nghề đơn giản và dễ dàng hơn

Mã tổ hợp môn có ý nghĩa sâu sắc như cố gắng nào ?

Mã tổng hợp môn là các ký hiệu nhận ra khối thi bao hàm chữ với số. Phần chữ để phân biệt khối thi: A, B, C, D, H,…và phần số để nhận thấy tổ hòa hợp môn: A01, A02, B01, B02, D01,…Những mã tổng hợp được cơ chế theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS của Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra giúp các em học sinh thuận tiện lựa chọn đúng đắn khối thi hơn.

*
Mã tổng hợp xét tuyển những môn thi năm 2022

Danh sách 185+ mã tổng hợp môn xét tuyển vào đại học năm 2022

Trong phiếu đk thi THPT non sông không thể thiếu hụt mã tổng hợp môn xét tuyển, chính vì vậy các thí sinh rất cần được ghi lưu giữ được mã này bao hàm các tổ hợp xét tuyển chọn mà những thầy cô support đăng ký xét tuyển Cao đẳng Dược sài Gòn đã tổng phù hợp như sau:

Bảng Mã tổng hợp khối A xét tuyển vào cao đẳng đh chính quy

Bảng Mã tổ hợp môn học khối A có 01 môn toán học và 2 môn khác

A00: Toán, vật lí, Hóa họcA01: Toán, đồ gia dụng lí, giờ AnhA02: Toán, vật dụng lí, Sinh họcA03: Toán, trang bị lí, định kỳ sửA04: Toán, vật lí, Địa líA05: Toán, Hóa học, lịch sửA06: Toán, Hóa học, Địa líA07: Toán, lịch sử, Địa líA08: Toán, lịch sử, giáo dục và đào tạo công dânA09: Toán, Địa lý, giáo dục công dânA10: Toán, Lý, giáo dục công dânA11: Toán, Hóa, giáo dục đào tạo công dânA12: Toán, công nghệ tự nhiên, KH làng mạc hộiA14: Toán, khoa học tự nhiên, Địa líA15: Toán, KH trường đoản cú nhiên, giáo dục đào tạo công dânA16: Toán, công nghệ tự nhiên, Ngữ vănA17: Toán, thứ lý, công nghệ xã hộiA18: Toán, Hóa học, công nghệ xã hội

Bảng Mã tổ hợp những môn khối B

Bảng Mã tổng hợp môn học tập xét tuyển chọn cao đẳng, đh khối B bao hàm 01 môn toán học, 01 môn sinh học và 1 môn học khác

B00: Toán, Hóa học, Sinh họcB01: Toán, Sinh học, lịch sửB02: Toán, Sinh học, Địa líB03: Toán, Sinh học, Ngữ vănB04: Toán, Sinh học, giáo dục công dânB05: Toán, Sinh học, kỹ thuật xã hộiB08: Toán, Sinh học, tiếng Anh

Bảng Mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối C

Mã tổng hợp môn khối C hay nói một cách khác là khối Văn có 01 môn Ngữ Văn với 2 môn học tập khác

C00: Ngữ văn, định kỳ sử, Địa líC01: Ngữ văn, Toán, thiết bị líC02: Ngữ văn, Toán, Hóa họcC03: Ngữ văn, Toán, kế hoạch sửC04: Ngữ văn, Toán, Địa líC05: Ngữ văn, vật dụng lí, Hóa họcC06: Ngữ văn, thiết bị lí, Sinh họcC07: Ngữ văn, trang bị lí, định kỳ sửC08: Ngữ văn, Hóa học, SinhC09: Ngữ văn, đồ lí, Địa líC10: Ngữ văn, Hóa học, định kỳ sửC12: Ngữ văn, Sinh học, định kỳ sửC13: Ngữ văn, Sinh học, ĐịaC14: Ngữ văn, Toán, giáo dục và đào tạo công dânC15: Ngữ văn, Toán, kỹ thuật xã hộiC16: Ngữ văn, đồ dùng lí, giáo dục công dânC17: Ngữ văn, Hóa học, giáo dục công dânC19 Ngữ văn, định kỳ sử, giáo dục đào tạo công dânC20: Ngữ văn, Địa lí, giáo dục đào tạo công dân

Danh sách mã tổ hợp những môn xét tuyển khối D

Khối D gồm 1 môn ngoại ngữ cùng 2 môn học tập khác

D01: Ngữ văn, Toán, giờ AnhD02: Ngữ văn, Toán, tiếng NgaD03: Ngữ văn, Toán, giờ PhápD04: Ngữ văn, Toán, giờ TrungD05: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ ĐứcD06: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ NhậtD07: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ AnhD08: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ AnhD09: Toán, định kỳ sử, tiếng AnhD10: Toán, Địa lí, giờ AnhD11: Ngữ văn, đồ gia dụng lí, giờ AnhD12: Ngữ văn, Hóa học, giờ AnhD13: Ngữ văn, Sinh học, giờ đồng hồ AnhD14: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ AnhD15: Ngữ văn, Địa lí, tiếng AnhD16: Toán, Địa lí, giờ ĐứcD17: Toán, Địa lí, tiếng NgaD18: Toán, Địa lí, giờ NhậtD19: Toán, Địa lí, tiếng PhápD20: Toán, Địa lí, giờ TrungD21: Toán, Hóa học, tiếng ĐứcD22: Toán, Hóa học, tiếng NgaD23: Toán, Hóa học, giờ NhậtD24: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ PhápD25: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ TrungD26: Toán, đồ lí, tiếng ĐứcD27: Toán, đồ gia dụng lí, tiếng NgaD28: Toán, vật lí, tiếng NhậtD29: Toán, thứ lí, giờ PhápD30: Toán, đồ gia dụng lí, tiếng TrungD31: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ ĐứcD32: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ NgaD33: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ NhậtD34: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ PhápD35: Toán, Sinh học, tiếng TrungD41: Ngữ văn, Địa lí, giờ ĐứcD42: Ngữ văn, Địa lí, tiếng NgaD43: Ngữ văn, Địa lí, tiếng NhậtD44: Ngữ văn, Địa lí, giờ PhápD45: Ngữ văn, Địa lí, tiếng TrungD52: Ngữ văn, đồ lí, giờ NgaD54: Ngữ văn, đồ lí, giờ đồng hồ PhápD55: Ngữ văn, đồ gia dụng lí, giờ đồng hồ TrungD61: Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng ĐứcD62: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ NgaD63: Ngữ văn, lịch sử, tiếng NhậtD64: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ PhápD65: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ TrungD66: Ngữ văn, giáo dục công dân, giờ đồng hồ AnhD68: Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ NgaD69: Ngữ Văn, giáo dục công dân, giờ NhậtD70: Ngữ Văn, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng PhápD72: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ AnhD73: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, tiếng ĐứcD74: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ NgaD75 Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, tiếng NhậtD76: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ PhápD77: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ TrungD78: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ AnhD79: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ ĐứcD80: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ NgaD81: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, tiếng NhậtD82: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ PhápD83: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, tiếng TrungD84: Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ AnhD85: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ ĐứcD86: Toán, giáo dục công dân, giờ NgaD87: Toán, giáo dục công dân, tiếng PhápD88: Toán, giáo dục đào tạo công dân, tiếng NhậtD90: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ AnhD91: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ PhápD92: Toán, công nghệ tự nhiên, tiếng ĐứcD93: Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ NgaD94: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ NhậtD95: Toán, khoa học tự nhiên, giờ TrungD96: Toán, khoa học xã hội, AnhD97: Toán, khoa học xã hội, giờ đồng hồ PhápD98: Toán, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ ĐứcD99: Toán, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ Nga

Tổng vừa lòng 66 mã tổ hợp môn Khối Năng Khiếu

Dưới đó là các khối H, khối K, khối M, khối N, khối R, khối S, khối T, khối V. Những khối này được call là khối năng khiếu bao gồm từ 1 mang đến 2 môn năng khiếu sở trường trong mã tổ hợp môn.

Danh sách mã tổng hợp môn xét tuyển khối HH00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường vẽ thẩm mỹ và nghệ thuật 1, năng khiếu vẽ nghệ thuật và thẩm mỹ 2H01: Toán, Ngữ văn, VẽH02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màuH03: Toán, công nghệ tự nhiên, Vẽ Năng khiếuH04: Toán, giờ đồng hồ Anh, Vẽ Năng khiếuH05: Ngữ văn, khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếuH06: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh,Vẽ mỹ thuậtH07: Toán, Hình họa, Trang tríH08: Ngữ văn, kế hoạch sử, Vẽ mỹ thuậtDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển khối KK01: Toán, tiếng Anh, Tin họcDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối MM00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, HátM01: Ngữ văn, lịch sử, Năng khiếuM02: Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2M03: Văn, năng khiếu 1, năng khiếu 2M04: Toán, Đọc nói diễn cảm, Hát MúaM09: Toán, NK mầm non 1( nói chuyện, đọc, diễn cảm), NK mần nin thiếu nhi 2 (Hát)M10: Toán, giờ Anh, NK1M11: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, tiếng AnhM13: Toán, Sinh học, Năng khiếuM14: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, ToánM15: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, giờ đồng hồ AnhM16: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, trang bị lýM17: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, định kỳ sửM18: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, ToánM19: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, tiếng AnhM20: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, đồ gia dụng lýM21: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, kế hoạch sửM22: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, ToánM23: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, giờ đồng hồ AnhM24: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, vật lýM25: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, định kỳ sửDanh sách mã tổ hợp môn khối xét tuyển N (ngữ văn với 2 môn năng khiếu sở trường âm nhạc)N00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Âm nhạc 1, năng khiếu Âm nhạc 2N01: Ngữ văn, xướng âm, màn trình diễn nghệ thuậtN02: Ngữ văn, ký kết xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụN03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônN04: Ngữ Văn, năng khiếu thuyết trình, Năng khiếuN05: Ngữ Văn, xây dựng kịch bạn dạng sự kiện, Năng khiếuN06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônN07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng mônN08: Ngữ văn , Hòa thanh, cách tân và phát triển chủ đề và phổ thơN09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- lãnh đạo tại chỗDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối RR00: Ngữ văn, kế hoạch sử, năng khiếu sở trường báo chíR01: Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR02: Ngữ văn, Toán, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR03: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR04: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu sở trường Kiến thức văn hóa –xã hội – nghệ thuậtR05: Ngữ văn, giờ Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thôngDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối SS00: Ngữ văn, năng khiếu SKĐA 1, năng khiếu sở trường SKĐA 2S01: Toán, năng khiếu 1, năng khiếu 2Danh sách mã tổ hợp môn khối T - Khối năng khiếu sở trường thể dục thể thao ( 2 môn tự nhiên và thoải mái và 1 môn năng khiếu sở trường thể dục thể thao)T00: Toán, Sinh học, năng khiếu thể dục thể thaoT01: Toán, Ngữ văn, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT02: Ngữ văn, Sinh, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT03: Ngữ văn, Địa, năng khiếu thể dục thể thaoT04: Toán, Lý, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT05: Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoDanh sách những mã tổ hợp môn khối vẽ V (1 môn năng khiếu vẽ cùng 2 môn khác)V00: Toán, đồ dùng lí, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV02: VẼ MT, Toán, giờ đồng hồ AnhV03: VẼ MT, Toán, HóaV05: Ngữ văn, trang bị lí, Vẽ mỹ thuậtV06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuậtV07: Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuậtV08: Toán, giờ đồng hồ Nga, Vẽ mỹ thuậtV09: Toán, giờ Nhật, Vẽ mỹ thuậtV10: Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuậtV11: Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

Đây là danh sách tổng phù hợp mã tổ hợp môn xét tuyển cần thiết trong kỳ thi THPT đất nước năm 2022 nhưng thí sinh cần phải ghi nhớ, hãy ghi đúng đắn mã tổng hợp xét tuyển nhưng thí sinh đăng ký lựa chọn.