tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Các số oxi hóa đặc thù của crom trong hợp chất là

A.

Bạn đang xem: Các số oxi hóa đặc trưng của crom

+3, +4, +6.

B. +2, +3, +6

C. +1, +2, +4, +6.

D. +2, +4, +6.Các số oxi hóa đặc thù của crom là cách thực hiện nào?

A. +2, +4, +6.

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.


*

Các số oxi hóa đặc trưng của crom là phương án nào?

A. +2, +4, +6.

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.


(1) vào bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kỳ 4, nhóm VIB;

(3) trong các hợp chất, số oxi hóa cao nhất của crom là +6;

(5) khi phản ứng với khí Cl2, crom tạo ra hợp chất crom(III);

 


Có 3 phát biểu chính xác là (1), (3) với (5)

(4) sai vì tất cả Cr+3 hoàn toàn có thể bị oxi hóa lên Cr+6 (phản ứng với Br2/NaOH) Þ hoàn toàn có thể là hóa học khử.


(a) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hóa học, crom thuộc chu kỳ 4, nhóm VIB.

(c) trong những hợp chất, số oxi hóa tối đa của crom là +6.

(e) lúc phản ứng cùng với khí Cl2 dư, crom tạo nên hợp chất crom(III).

Số tuyên bố đúng là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.


(b) Sai, Chỉ bao gồm CrO là oxit bazơ.

(d) Sai, trong những phản ứng hóa học, hợp hóa học crom(III) vào vai trò là hóa học khử và hóa học oxi hóa.


Số tuyên bố đúng trong những phát biểu tiếp sau đây là:

(2). Trong những hợp chất, crom có số oxi hóa đặc thù là +2, +3 và +6.

(4). Đốt cháy crom trong lượng oxi dư, thu được oxit crom (III).

(6). Sắt kẽm kim loại dẫn điện tốt nhất là Cu.

(8). Sắt kẽm kim loại có cân nặng riêng nhỏ nhất là Li.

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8


(4). Đốt cháy crom trong lượng oxi dư, nhận được oxit crom (III).

(5). Sắt kẽm kim loại có độ cứng lớn nhất là Cr.

(8). Kim loại có trọng lượng riêng nhỏ dại nhất là Li.

ĐÁP ÁN B


(1) vào tự nhiên, sắt tồn tại đa số ở dạng solo chất

(3) khi phản ứng cùng với khí clo dư, crom tạo nên hợp chất crom(III)

Những phát biểu đúng là:

A. (1), (2), (4)

B. (1), (2), (3)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (3), (4)


(a) trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kỳ 4, nhóm VIB.

(c) trong các hợp chất, số oxi hóa tối đa của crom là +6

(e) khi phản ứng với Cl2 dư, crom tạo ra hợp hóa học crom (III)

Trong các phát biểu trên, phần đông phát biểu đúng

A. (a), (b) và (e)

B. (a), (c) và (e)

C. (b), (d) cùng (e)

D. (b), (c) và (e)


Cho các phát biểu sau:

(a) vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kỳ luân hồi 4, team VIB (ZCr = 24).

(b) các oxit của crom phần lớn là oxit bazơ.

(c) trong số hợp chất, số oxi hóa cao nhất của crom là +6.

(d) trong các phản ứng hóa học, hợp hóa học crom (III) luôn đóng vai trò là hóa học oxi hóa.

(e) lúc phản ứng với khí Cl2 dư, crom tạo thành hợp chất crom (III).

Trong những phát biểu trên, phần đông phát biểu đúng là

A. (a), (b) và (e). 

B. (a), (c) cùng (e). 

C. (b), (d) và (e). 

D. (b), (c) cùng (e). 


Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi hủy

Chọn B


Đúng 0

comment (0)
Lớp 0 chất hóa học
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

bình luận (0)

(a) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kì 4, team VIB.

(c) trong các hợp chất, số oxi hóa cao nhất của crom là +6.

(e) lúc phản ứng cùng với khí Cl2 dư, crom tạo ra hợp hóa học crom (III).

Trong các phát biểu trên, mọi phát biểu đúng là:

A. (a), (c) và (e)

B. (b), (c) với (e)

C.

Xem thêm: Công Cụ Tính Lương Gross Sang Net Và Ngược Lại (Cập Nhật 1/1/2020)

(a), (b) với (e)

D. (b), (d) với (e)


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án A


Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
aryannations88.com