Hướng dẫn Giải Toán 6 bài xích 3: các phép tính vào tập đúng theo số tự nhiên và thoải mái chi tiết, vừa đủ nhất, bám đít nội dung cỗ SGK Chân trời sáng tạo, giúp những em học giỏi hơn

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Phép cùng và phép nhân

Thực hành 1: 

An có 100 000 đồng để mua đồ dùng học tập. An đã sở hữu 5 quyển vở, 6 cái bút bi cùng 2 cái cây viết chì. Biết rằng mỗi quyển vở có mức giá 6 000 đồng, từng cái cây viết bi hoặc bút chì có giá 5 000 đồng. Hỏi An còn sót lại bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Số tiền An đã tải là:

5 × 6000 + 6 × 5000 + 2 × 5000 = 70 000 (đồng).

Bạn đang xem: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

Số tiền sót lại là: 100 000 – 70 000 = 30 000 đồng.

* Đáp án: An còn lại 30 000 đồng.

Hoạt cồn 1: 

Kiểm tra lại hiệu quả mỗi phép tính sau và chỉ còn ra trong mỗi phép tính kia số làm sao được hotline là số hạng, là tổng, là quá số, là tích.

1 890 + 72 645 = 74 535

363 2 018 = 732 534

Trả lời:

+) 1 890 + 72 645 = 74535

Kết trái của phép tính này là đúng.

Trong phép tính này số hạng: 1 890; 72 645; tổng là 74 535.

+) 363 2 018 = 732 534

Kết trái của phép tính này là đúng.

Trong phép tính này thừa số là các số: 363; 2 018; tích là: 732 534.

2. đặc điểm của phép cộng và phép nhân số tự nhiên

Hoạt rượu cồn 2: 

Hãy so sánh kết quả của những phép tính:

a) 17 + 23 với 23 + 17;

b) (12 + 28) + 10 cùng 12 + (28 + 10); 

c) 17.23 và 23.17;

d) (5.6).3 và 5.(6.3);

e) 23.(43 + 17) cùng 23.43 + 23.17.

Trả lời:

a) 17 + 23 = 23 + 17

b) (12 + 28) + 10 = 12 + (28 +10)

c) 17. 23 = 23 . 17

d) (5 . 6) . 3 = 5 . (6 . 3)

e) 23 . (43 + 17) = 23 . 43 + 23 . 17

Thực hành 2: 

Có thực hiện phép tính sau thế nào cho thích hợp lí?

T = 11.(1 + 3 + 7 + 9) + 89.(1 + 3 + 7 + 9).

Trả lời:

T = 11.(1 + 3 + 7 + 9) + 89.(1 + 3 + 7 + 9).

= (11 + 89).(1 + 3 + 7 + 9) (tính chất trưng bày của phép nhân đối với phép cộng)

= 100 . 20

= 2 000.

Thực hành 3: 

Có thể tính nhanh tích của một vài với 9 hoặc 99 như sau:

67.9 = 67.(10 – 1) = 670 – 67 = 603

346.99 = 346.(100 – 1) = 34 600 – 346 = 34 254.

Tính: a) 1 234.9; b) 1 234.99.

Trả lời:

a) 1 234 . 9 = 1 234 . (10 – 1) = 12 340 – 1 234 = 11 106

b) 1 234 . 99 = 1 234 . (100 – 1) = 123 400 – 1 234 = 122 166

3. Phép trừ cùng phép phân tách hết

Hoạt cồn 3: 

Nhóm Lan dự định tiến hành một kế hoạch nhỏ với số tiền cần phải có là 200 000 đồng. Hiện tại các bạn đang bao gồm 80 000 đồng. Các bạn cần triển khai gây quỹ thêm bằng phương pháp thu lặt và buôn bán giấy vụn, hàng tháng được 20 000 đồng.

a) Số tiền hiện tại chúng ta còn thiếu thốn là bao nhiêu?

b) Số tiền còn thiếu cần phải thực hiện gây quỹ vào mấy tháng?

Trả lời:

a) Số tiền hiện tại tại chúng ta còn thiếu hụt là 200 000 – 80 000 = 120 000 (đồng)

Vậy số tiền hiện tại tại các bạn còn thiếu là 120 000 đồng.

b) vì mỗi tháng các bạn gây quỹ được đôi mươi 000 đồng

Số tiền còn thiếu cần phải thực hiện gây quỹ trong số tháng là: 120 000 : trăng tròn 000 = 6 (tháng)

Vậy yêu cầu phải triển khai gây quỹ vào 6 tháng.

Vận dụng: 

Năm nay An 12 tuổi, chị em An 36 tuổi.

a) Hỏi sau từng nào năm nữa thì số tuổi của An ngay số tuổi của bà bầu năm nay?

b) trong năm này số tuổi của mẹ An vội mấy lần số tuổi của An?

Trả lời:

a) Số tuổi của An bằng số tuổi của mẹ trong năm này sau thời gian là: 36 – 12 = 24 (năm).

Vậy sau 24 năm nữa thì số tuổi của An bằng số tuổi của người mẹ năm nay.

b) trong năm này số tuổi của mẹ An vội số tuổi của An số lần là: 36 : 12 = 3 (lần).

Vậy số tuổi của mẹ An hiện nay gấp 3 lần số tuổi của An.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Câu 1: 

Tính một phương pháp hợp lí:

a) 2 021 + 2 022+ 2 023 + 2 024 + 2 025 + 2 026 + 2 027 + 2 028 + 2 029;

b) 30 . 40 . 50 . 60.

Trả lời:

a) 2 021 + 2 022+ 2 023 + 2 024 + 2 025 + 2 026 + 2 027 + 2 028 + 2 029 

= (2 021 + 2 029) + (2 022 + 2 028) + (2 023 + 2 027) + (2 024 + 2 026) + 2 025

= 4 050 + 4 050 + 4 050 + 4 050 + 2025

= 18 225

b) 30 . 40 . 50 . 60

= 40 . 50 . 30 . 60

= 2000 . 1800

= 3 600 000.

Câu 2: 

Bình được bà bầu mua đến 9 quyển vở, 5 cái bút bi và 2 viên tẩy. Giá bán mỗi quyển vở là 6500 đồng; giá chỉ mỗi cái cây bút bi là 4500 đồng; giá mỗi viên tẩy là 5000 đồng. Chị em Bình đã thiết lập hết từng nào tiền? 

Trả lời:

Cách 1.

Số tiền mẹ Bình đã thiết lập 9 quyển vở là: 9.6 500 = 58 500 (đồng)

Số tiền chị em Bình đã sở hữu 5 cái bút bi là: 5.4 500 = 22 500 (đồng)

Số tiền chị em Bình đã sở hữu 2 cục tẩy là: 2.5 000 = 10 000 (đồng)

Mẹ Bình đã download hết số chi phí là: 58 500 + 22 500 + 10 000 = 91 000 (đồng)

Vậy tổng cộng tiền chị em Bình đã cài đặt hết là 91 000 đồng.

Cách 2. 

Số tiền mẹ Bình mua vật dụng học tập mang lại Bình là:

9.6 500 + 5.4 500 + 2.5 000 = 58 500 + 22 500 + 10 000 = 91 000 (đồng).

Vậy toàn bô tiền bà bầu Bình đã tải hết là 91 000 đồng.

Câu 3:

Một chiếc đồng hồ đánh chuông theo giờ. Đúng 8 giờ, nó tiến công 8 tiếng “boong"; đúng 9 giờ, nó tiến công 9 giờ đồng hồ “boong", ... Từ cơ hội đúng 8 giờ cho lúc đúng 12 tiếng trưa thuộc ngày, nó đánh bao nhiều tiếng “boong"? 

Trả lời:

Từ lúc đúng 8 giờ cho lúc đúng 12 giờ trưa cùng trong ngày nó vẫn đánh:

8 + 9 + 10 + 11 + 12 = (8 + 12) + (9 + 11) + 10 = 20 + trăng tròn + 10 = 5 (tiếng đánh).

Vậy: Từ thời gian đúng 8 giờ cho lúc đúng 12 giờ trưa cùng ngày nó vẫn đánh 5 tiếng đánh.

Xem thêm: After A While Là Gì Mới Nhất 2021, After A While Là Gì

Câu 4: 

Biết rằng độ dài mặt đường xích đạo khoảng chừng 40000 km. Khoảng cách giữa thành phố hà nội và tp.hcm khoảng 2000 km. Độ dài mặt đường xích đạo dài gấp mấy lần khoảng cách giữa hai tp trên?

Trả lời:

Độ dài con đường xích đạo nhiều năm gấp số lần khoảng cách giữa nhì thành phố tp hà nội và hồ chí minh là:

40 000 : 2 000 = đôi mươi (lần)

Vậy độ dài con đường xích đạo lâu năm gấp đôi mươi lần khoảng cách giữa hai thành phố hà nội thủ đô và hồ Chí Minh.