Đại học Ngoại mến (Cơ sở phía Bắc) tuyển sinh 2020 với những ngành huấn luyện và đào tạo như sau:

1. Bảng tổ hợp môn xét tuyển của các chuyên ngành

Tên ngành, siêng ngành

Mã xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển

Ngành Luật, chuyên ngành Luật thương mại dịch vụ quốc tế

NTH01-01

A00,A01,D01,D07

Ngành ghê tế

NTH01-02

 

Chuyên ngành tài chính đối ngoại

A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06,D07

Chuyên ngành thương mại quốc tế

A00,A01,D01,D07

Ngành kinh tế quốc tế

 

Chuyên ngành tài chính quốc tế

A00,A01,D01,D03,D07

Chuyên ngành tài chính và trở nên tân tiến quốc tế

A00,A01,D01.D07

Ngành quản lí trị gớm doanh, chuyên ngành cai quản trị sale quốc tế

NTH02

A00,A01,D01,D07

Ngành marketing quốc tế

 

Chuyên ngành kinh doanh quốc tế

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành marketing quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

A00,A01,D01,D06,D07

Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng theo triết lý nghề nghiệp quốc tế

A00,A01,D01,D07

Ngành quản lí trị khách hàng sạn, chuyên ngành quản lí trị khách sạn

A00,A01,D01,D07

Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng

NTH03

 

Chuyên ngành Tài chủ yếu Quốc tế

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành đối chiếu và chi tiêu tài chính

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành Ngân hàng

A00,A01,D01,D07

Ngành Kế toán

 

Chuyên ngành kế toán tài chính – Kiểm toán

A00,A01,D01,D07

Chuyên ngành kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

A00,A01,D01,D07

Ngành ngôn từ Anh, siêng ngành giờ đồng hồ Anh yêu quý mại

NTH04

D01

Ngành ngôn ngữ Pháp, siêng ngành giờ đồng hồ Pháp yêu thương mại

NTH05

D01, D03

Ngành ngữ điệu Trung, chăm ngành giờ đồng hồ Trung thương mại

NTH06

D01, D04

Ngành ngôn ngữ Nhật, chuyên ngành giờ Nhật yêu thương mại

NTH07

D01, D06

2. Chỉ tiêu chi tiết theo ngành của từng phương thức ở trong phòng trường

2.1. Chỉ tiêu theo cách tiến hành xét tuyển riêng trong phòng trường

*
*
*
*

 * chú ý đối với thủ tục xét tuyển chọn 1:

+ tiêu chí được phân chia đều cho 3 đối tượng người tiêu dùng xét tuyển theo cách làm này: (1) HS tham gia kỳ thi học sinh giỏi QG; (2) HS đạt giải tỉnh/thành phố; (3) học sinh hệ chuyên.

+ cho phép thí sinh trúng tuyển chọn theo công tác tiêu chuẩn chỉnh trong bảng trên được đưa sang lịch trình tiêu chuẩn khác mong muốn thuộc ngành trúng tuyển

2.2.


Bạn đang xem: Các ngành của ngoại thương


Xem thêm: Phương Pháp Giải Các Dạng Toán Đồ Thị Hàm Số Lớp 9 Cực Hay Có Giải Chi Tiết

Tiêu chí theo phương thức xét tuyển chọn theo tác dụng thi trung học phổ thông năm 2020

*
*

2.3. Tiêu chuẩn theo cách tiến hành tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo và đào tạo