Sử dụng những quyển sách sau: sách “Tìm hiểu những làn điệu Chèo Cổ” của thay Hoàng Kiều xuất bản năm 2001; sách “150 Làn điệu Chèo Cổ” của cố kỉnh B...


Sử dụng những quyển sách sau: sách “Tìm hiểu những làn điệu Chèo Cổ” của cố gắng Hoàng Kiều xuất bản năm 2001; sách “150 Làn điệu Chèo Cổ” của gắng Bùi Đức Hạnh xuất bạn dạng năm 2006; sách “Những làn điệu Chèo cổ chọn lọc” của nắm Hoàng Kiều cùng bà Hà Hoa xuất phiên bản năm 2007; sách “Giáo trình Hát Chèo”, “Tình Dậu mà Tình Ơi" của bà Thanh Tuyết và 1 số tài liệu thự tế, để gia công cơ sở ghi chép, phân loại review các làn điệu chèo cổ. Nhóm phân tích Chèo độc lập đã tổng hòa hợp được list 190 làn điệu Chèo cổ như sau. Rất ao ước quý vị bổ sung thêm hầu như làn điệu còn thiếu!
1 Ái Tử Kê2 Rỉ Vong - ba Than3 Sử Rầu - Gối Hạc - cha Than4 chén Mật bé Ruồi5 Bắt Hò (Hò Bắt Đò)6 bay Bổng7 Bình Thảo8 bóng Quế Giãi Thềm9 bài xích Đàn10 bí quyết Cú11 bỏ ra Tải Vu Quy12 bao gồm Thánh Trị Vì13 Nói Lệch - Cấm Giá14 biện pháp Liễu15 Chèo Quế (Hạ Vị)16 Chức Cẩm Hồi Văn 1 (Buồn)17 Chức Cẩm Hồi Văn 2 (Vui)18 nhỏ Nhện Giăng Mùng19 Chăn Chiếu Chả tất cả Êm20 Chinh Phụ21 Vỉa Huế - Dậm Chân22 Du Xuân23 Dương Xuân24 Duyên Phận Đôi Ta25 Đường Trường yêu cầu Chiều26 Đường Trường giờ đồng hồ Đàn27 Đường Trường bắn Thước28 Đường trường Vị Thủy29 Đường Trường ngũ điều tốt Chúc lâu 130 Đường Trường ngũ phúc Chúc lâu 231 Đường ngôi trường Ngũ sắc đẹp Tường Vân32 Đường Trường trong Rừng(Đường Trường trên Non)33 Đường trường Quyên Đề34 Đường trường Thu Không35 Đường trường Tứ Quý Thu Rồi 136 Đường ngôi trường Tứ Quý Thu Rồi 237 Đường Trường tải Lương38 Đường Trường tải Lương 139 Đường Trường download Lương 2(Tử Quy tiếng Đề)40 Đào Lý Một Cành (Luyện Năm Cung)41 Đào Liễu Một Mình42 Đò Đưa43 con kê Rừng44 Gánh Nước Tưới Cà45 Ghẹo Nguyệt Trêu Hoa46 Gió Thổi Màn Loan (Dạ nam giới Phong)47 Hát Cách48 Hát giải pháp Gối Hạc49 Hát Chầu Bà Chúa nhỏ Cua50 Hát Đúm51 Hát Xuôi Hát Ngược52 Hát Tiên53 Hát Ru54 Hát Hãm55 Hát sắp Thường Thị Mầu56 Hát sắp Thường mẹ Đốp57 Hoài Thai58 Hồi Tiếu59 Hề Ăn phải Miếng Trầu60 Hề Ông Tơ61 Hề Ông Đồ (Bồ Kếch nhân tình Các)62 Hề Đơm Đó63 Hề Sư nắm 164 Hề Sư cố kỉnh 2 (Bản phạt triển)65 Hề Anh Cao con gái Thấp66 Hề Mồi Duyên Tình67 Hề Mồi Cu mập Cu Bé68 Hề Chỉ gồm Hai Đồng Xu69 Rỉ Vong - Hề tiền Xướng Ca Hậu Lâm Khốc70 Hề Tiểu71 Hề Gậy Nói Vỉa(Cung Quăng Cung Múa)72 Hề Gậy Nói Lửng73 Hề Gậy “Đốt Nhọ thoa Mồm”74 Hề Gậy “Trông Lên Trời”75 Hề Gậy “Anh Mấy Rắp Tìm”76 Hề Gậy “Đàn Ông Bá Nha”77 Hề Gậy “Đi Thời Tìm”78 Hề Gậy “Chiếu La Kinh”79 Hề Mồi Thắt sườn lưng Xanh(Hề Mồi bằng Vàng)80 Hề Mồi Đồn Rằng81 Hề Mồi 30 Tết82 Hề Mồi cơm trắng Canh83 Hề Mồi Cu Sứt (Hề Cu Cậu)84 Hề Mồi “Ẩy Ẩy Mần Chi”85 Hề bát Môn86 Hề Gánh Nước Tưới Cà87 Hề Mồi Chỉ bao gồm Bốn Mươi Đồng88 Hề Xuôi Nghè (Hề Xuống Nghè)89 Hề tiểu Gấm Hoa Chanh90 Hề tuy nhiên Đào91 Khấn sản phẩm (Khoèo Khấn Hàng)92 Lận Đận93 Làn Thảm94 Làn Thảm Phú95 Làn Thảm Láy96 Lễ tiết Tháng Ba97 Lới Lơ98 Luyện Tam Tầng99 Lão Say100 Lão Say “Bình Tửu”101 Lão Say “Bình Điếu Ngự”102 Lão Say “Khéo Nảy Tính Tình” (Ván Cờ Tiên)103 Nhân Khang (Vỡ Nước)104 Nón Thúng Quai Thao105 Nhịp Đuổi106 Ngâm tư Mùa (LBDL)107 ngâm Sổng (Lưu tỉnh bình dương Lễ)108 vượt Giang109 Quân Tử Vu Dịch110 Quạt Màn111 Rỉ Vong quan tiền Âm Thị Kính112 Rót bát Rượu Đào113 Rủ Nhau Lên Núi Thiên Thai114 Ru Bống115 nói Hạnh – Ru Kệ116 Sử Chuyện (Nam Sử nữ Chuyện)117 Vỉa Bồng Mạc - Sử Bằng118 Vị Thủy Đầu Can Nhật (Sử Dựng)119 Sử Xếp (Lưu bình dương Lễ)120 Ví Hề (Nô Màu)121 Sử Xuân 1 (Nam)122 Sử Xuân 2 (Nữ)123 Sử Chúc - Vịnh Thơ - Hát cách (Giáo Đầu quan liêu Âm Thị Kính)124 sắp đến Cổ Phong125 sắp đến Dựng126 Vỉa Huế - sắp Sông Dâu127 sắp tới Mưa Ngâu128 sắp Đan Lồng129 sắp tới Chênh bé Nhện Giăng Mùng130 sắp tới Chênh “Cô Gái chơi Chua”131 sắp tới Chờ132 chuẩn bị Qua Cầu133 Sắp tuy vậy Loan134 sắp đến Bắt Hề135 sắp Đặt Để nhưng Chơi136 sắp đến Đánh Cờ137 chuẩn bị Đồng Tiền138 Sắp bỗng nhiên 1 (Quan Âm)139 Sắp chợt 2 (Kiều)140 sắp tới Cá Rô141 chuẩn bị Gối 1 “Như Kèn Thổi Đôi”142 sắp Gối 2 “Húc Lẫn trườn Vàng”143 sắp đến Gối Lớp 2144 sắp tới “Lên Xứ Lạng”145 sắp “Đếm Nhiêu Hề”146 sắp Vãn Thanh147 sắp “Vắng Ông Giăng”148 Vỉa Huế - Suông Hời149 Sa Lệch bằng (Thị Màu)150 Sa Lệch bằng Chuyển Cung Bắc151 Sa Lệch Chênh 1152 Sa Lệch Chênh 2153 Sa Lệch Chênh gửi Xếp(Sa Lệch Xếp)154 Thiếp Tôi Trả Lại đến Chàng155 Tò Vò156 Tò Vò Súy Vân157 Tình Thư Hạ Vị158 khoảng Phang159 nai lưng Tình 1 (Võ Lăng)160 trằn Tình 2 (Trương Viên)161 Tai Nghe Giặc Nổi bên Đông162 Tòng nhất Nhi Chung163 tưởng niệm Xuân Tình A164 tưởng niệm Xuân Tình B165 Tú Bà Khấn Tiên Sư166 Tú Bà Khấn tiên nhân Ở Lầu Xanh167 Tạ tự Đường168 Tứ Quý169 Trúc Mai170 Tuyết Sương (Chùa Tuyết Sơn)171 Vãn Canh 1 (Liều đi)172 Vãn Canh 2 (Súy Vân)173 Vãn Xô A174 Vãn Xô B175 Vãn Xô C176 Vãn Cầm177 Vãn Thập Nguyệt178 Sử Rầu Vãn Theo (QATK)179 Vãn Theo 2 (Trương Viên)180 Vãn Non Mai181 Vịnh Khúc (Sắp Vịnh)182 Xẩm Dựng183 Xẩm Huê Tình (Hề cơm Niêu)184 Xẩm Tàu Điện185 Xẩm Thầy Bói186 Xẩm Xoan187 Yến Ẩm188 Hải Đường189 Nói Sử ghé Rầu190 Tuyết Dạt Sông Thương