25 ô tô đồng nhất chở được 107 tấn hàng. Hỏi 15 ô tô như vậy chở được bao nhiêu tấn hàng?

A. 6,42 tấn B. 64,2 tấn C. 62,4 tấn

Câu 6.

Bạn đang xem: Các đề toán lớp 5

 Tìm (x), biết:

a) (x imes 9,1 + x imes 1,9 = 26,4)

b) (x imes 9,9 + x:10 = 12,5)

Câu 7. Tổng hai số là 102,1. Tìm hai số đó biết nếu số trước tiên gấp 5 lần số hạng trang bị hai không thay đổi thì tổng mới bằng 329,3.

Câu 8. Một cửa hàng có 2007,8 tấn gạo. Ngày thứ nhất bán được (dfrac15) số gạo. Ngày vật dụng hai bán được (dfrac38) số gạo còn lại. Hỏi sau nhị ngày bán shop còn lại từng nào tấn gạo?


Lời giải

Câu 1. 

Phương pháp:

Muốn chia một vài thập phân với một số tự nhiên ta làm cho như sau:

- chia phần nguyên của số bị phân tách cho số chia.

- Viết vết phẩy vào bên yêu cầu thương đang tìm trước khi lấy chữ số trước tiên ở phần thập phân của số bị phân chia để liên tục thực hiện tại phép chia.

- liên tục chia cùng với từng chữ số ở vị trí thập phân của số bị chia.

Cách giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

*

Vậy công dụng lần lượt là: S; Đ; S; Đ.

Câu 2. 

Phương pháp:

 *) ý muốn chia một vài thập phân với một trong những tự nhiên ta làm như sau:

- phân tách phần nguyên của số bị phân tách cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương sẽ tìm trước khi lấy chữ số thứ nhất ở phần thập phân của số bị phân tách để liên tiếp thực hiện phép chia.

- tiếp tục chia cùng với từng chữ số ở vị trí thập phân của số bị chia.

*) lưu giữ ý: Để kiếm tìm số dư ta dóng trực tiếp cột vệt phẩy nghỉ ngơi số bị chia xuống vị trí của số dư để tìm số dư của phép chia.

Cách giải:

Ta để tính và triển khai tính như sau:

*

Do đó: (31,2 : 37 = 0,84) dư (0,12).

Thử lại: (0,84 imes 37 + 0,12 = 31,2).

Chọn C.

Câu 3. 

Phương pháp: 

Khi chia một số tự nhiên cho một trong những tự nhiên hơn nữa dư, ta thường xuyên chia như sau:

- Viết vệt phẩy vào bên đề xuất số thương.

- Viết cung cấp bên nên số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.

- trường hợp còn dư nữa, ta lại viết thêm bên cần số dư mới một chữ số 0 rồi liên tục chia, và rất có thể cứ làm như thế mãi.

Cách giải:

Ta đặt tính và tiến hành tính như sau:

*

Vậy hiệu quả lần lượt là:

a) S ; Đ. B) Đ ; S.

Câu 4. 

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc: hy vọng tìm thừa số không biết ta đem tích phân tách cho quá số sẽ biết.

Cách giải:

(x imes 14 + dfrac7100 = 1141,07)

(x imes 14 + 0,07 = 1141,07)

(x imes 14 = 1141,07-0,07)

(x imes 14 = 1141)

(x=1141:14)

(x=81,5)

Vậy tác dụng lần lượt là: a) S; b) Đ; c) S.

Câu 5. 

Phương pháp:

- Tính số tấn hàng (1) ô tô chở được ta rước số tấn hàng (25) ô tô chở được phân chia cho (25).

- Tính số tấn sản phẩm (15) ô tô chở được ta rước số tấn hàng (1) xe hơi chở được nhân với (15).

Cách giải:

(1) xe hơi chở được số tấn mặt hàng là:

(107: 25 = 4,28 ) (tấn)

(15) xe hơi chở được số tấn sản phẩm là:

( 4,28 imes 15 = 64,2 ) (tấn)

Đáp số: (64,2) tấn.

Chọn B.

Câu 6.

Phương pháp:

 - Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng: (a imes (b+c) = a imes b + a imes c).

- Áp dụng quy tắc: muốn tìm quá số không biết ta đem tích phân chia cho thừa số đang biết.

Cách giải:

a) (x imes 9,1 + x imes 1,9 = 26,4)

(x imes left( 9,1 + 1,9 ight) = 26,4)

(x imes 11 = 26,4)

(x = 26,4:11 )

(x= 2,4)

b) (x imes 9,9 + x:10 = 12,5)

(x imes 9,9 + x imes dfrac110 = 12,5) (vì (10=dfrac101))

(x imes 9,9 + x imes 0,1 = 12,5)

(x imes left( 9,9 + 0,1 ight) = 12,5)

(x imes 10 = 12,5)

(x = 12,5:10 )

(x= 1,25)

Câu 7. 

Phương pháp:

- giả dụ số thứ nhất gấp 5 lần số hạng thứ hai không thay đổi thì tổng sẽ tăng thêm (4) lần số hạng lắp thêm nhất. Hiệu thân tổng mới và tổng cũ chủ yếu bằng (4) lần số hạng đồ vật nhất, từ đó ta kiếm được số hạng thứ nhất.

- Số hạng thứ hai (=) tổng ban sơ (-) số hạng thứ nhất.

Cách giải:

Nếu số đầu tiên gấp 5 lần số hạng sản phẩm hai giữ nguyên thì tổng sẽ tạo thêm (4) lần số hạng lắp thêm nhất.

Hiệu giữa tổng mới và tổng cũ là:

(329,3 - 102,1 = 227,2)

Do đó, (4) lần số hạng trước tiên là (227,2).

Số hạng trước tiên là:

(227,2:4 = 56,8)

Số hạng thiết bị hai là:

(102,1 - 56,8 = 45,3)

Đáp số: Số thiết bị nhất: (56,8);

Số máy hai: (45,3).

Câu 8. 

Phương pháp:

- tra cứu số gạo cung cấp ngày thứ nhất (=) số gạo thuở đầu cửa sản phẩm có ( imes,dfrac15).

Xem thêm: Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Văn 2018 Có Đáp Án, Đề Thi Ngữ Văn Thpt Quốc Gia 2018 Có Đáp Án

- tra cứu số gạo còn lại sau khi bán ngày vật dụng nhất (=) số gạo ban đầu cửa hàng bao gồm (-) số gạo buôn bán ngày thiết bị nhất.

- Tìm số gạo buôn bán ngày đầu tiên (=) số gạo còn lại sau khoản thời gian bán ngày thứ nhất ( imes,dfrac38.)

- kiếm tìm số gạo sót lại sau nhì ngày bán (=) số gạo còn lại sau khi bán ngày thứ nhất (-) số gạo buôn bán ngày trang bị hai (hoặc mang số gạo ban sơ cửa hàng tất cả trừ đi tổng số gạo buôn bán trong nhì ngày).