Đại học Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 trung học cơ sở Tiểu học dành riêng cho giáo viên


Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 4 có lời giải

*

Gửi những thầy, cô và các em học sinh tiểu học tập tài liệu có 85 trang, nội dung lý thuyết và những dạng bài xích tập môn Toán lớp 4. Đầy đủ những nội dung, những bài tập được đặt theo hướng dẫn giải cụ thể và có một số đề thi học sinh tốt của một trong những trường vào cả nước, tất cả file word cho những thầy cô tham khảo


Xem thêm: Tính D - Tổng Hợp Các Công Thức Lớp 11

CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 4

PHẦN KIẾN THỨC

KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

SỐ VÀ CHỮ SỐ

Kiến thức nên ghi nhớDùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9.Có 10 số có một chữ số: (Từ số 0 đến số 9)

có 90 số gồm 2 chữ số: (từ số 10 cho số 99)

bao gồm 900 số có 3 chữ số: (từ số 100 mang lại 999)

gồm 9000 số gồm 4 chữ số: (từ số 1000 mang đến 9999)……

Số từ nhiên nhỏ nhất là số 0. Không có số tự nhiên lớn nhất.Hai số từ bỏ nhiên liên tục hơn (kém) nhau 1 đơn vị.Các số có chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Nhị số chẵn liên tục hơn (kém) nhau 2 đối kháng vị.Các số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 hotline là số lẻ. Hai số lẻ liên tục hơn (kém) nhau 2 đối chọi vị.

A. PHÉP CỘNG

a + b = b + a(a + b) + c = a + (b + c)0 + a = a + 0 = a(a - n) + (b + n) = a + b(a - n) + (b - n) = a + b - n x 2(a + n) + (b + n) = (a + b) + n x 2Nếu một trong những hạng được vội vàng lên n lần, đồng thời những số hạng còn lại được không thay đổi thì tổng này được tăng lên một số trong những đúng bằng (n - 1) lần số hạng được vội lên đó.Nếu một số hạng bị giảm sút n lần, đồng thời các số hạng còn sót lại được không thay đổi thì tổng đó bị giảm đi một trong những đúng bởi (n-1) lần số hạng bị giảm sút đó.Trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là lẻ thì tổng kia là một vài lẻ.Trong một tổng có con số các số hạng lẻ là chẵn thì tổng kia là một vài chẵn.Tổng của các số chẵn là một trong những chẵn.Tổng của một vài lẻ và một số trong những chẵn là một vài lẻ.Tổng của nhì số từ nhiên thường xuyên là một trong những lẻ.

B.PHÉP TRỪ

a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - cNếu số bị trừ và số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị thì hiệu của bọn chúng không đổi.Nếu số bị trừ được vội lên n lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu được tăng thêm một vài đúng bằng (n -1) lần số bị trừ. (n > 1).Nếu số bị trừ giữ nguyên, số trừ được vội vàng lên n lần thì hiệu bị giảm xuống (n - 1) lần số trừ. (n > 1).Nếu số bị trừ được tăng thêm n 1-1 vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu tăng lên n 1-1 vị.Nếu số bị trừ tăng lên n đơn vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu giảm xuống n 1-1 vị.