Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và thiết lập ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (110.28 KB, 8 trang )
Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 3 học kỳ 2

Các dạng toán thường gặp trong đề thi học kì 2 lớp 3

A. Các dạng tốn nổi bật trong đề thi học tập kì 21. Dạng 1: Tính

Bài 1: Đặt rồi tính

a, 32 + 7 b, 58 - 4 c, 77 - 3 d, 14 + 5

Bài 2: Tính

a, 45 + 34 b, 56 - đôi mươi c, 18 + 71 d, 74 - 3

e, 3 + 63 f, 99 - 48 g, 54 + 45 h, 65 - 23

Bài 3: Tính

a, 30cm + 4cm b, 18cm - 8cm

c, 25cm + 14cm d, 48cm + 21cm

e, 74cm - 4cm f, 53cm + 3cm

Lời giải:

Bài 1: học viên tự đặt phép tính

a, 32 + 7 = 39 b, 58 - 4 = 54 c, 77 - 3 = 74 d, 14 + 5 = 19

Bài 2:


a, 45 + 34 = 79 b, 56 - đôi mươi = 36 c, 18 + 71 = 89 d, 74 - 3 = 71

e, 3 + 63 = 66 f, 99 - 48 = 51 g, 54 + 45 = 99 h, 65 - 23 = 42

Bài 3:

a, 30cm + 4cm = 34cm b, 18cm - 8cm = 10cm

c, 25cm + 14cm = 39cm d, 48cm + 21cm = 69cm

e, 74cm - 4cm = 70cm f, 53cm + 3cm = 56cm


Bài 4: Điền lốt , = phù hợp vào vị trí chấm

a, 25 + 0 … 45 - 12 b, 12 + 23 … 89 - 34

c, 19 - 4 … 25 d, 30 + 40 … 60 + 10

e, 40 + 15 … 58 f, 42 + 5 … 58 - 8

g, 75 … 23 + 34 h, đôi mươi + 35 … 56

Bài 5: Điền dấu +, - tương thích vào chỗ chấm

a, 63 … 35 = 98 b, 31 … 46 = 77

c, 87 … 24 = 63 d, 79 … 27 = 52

e, 16 … 33 = 49 f, 50 … trăng tròn = 30


Bài 6: Điền lốt , = tương thích vào chố chấm

a, 27cm - 21cm … 8cm

b, 41cm + 8cm … 45cm

c, 34cm + 52cm … 52cm + 34cm

d, 13cm + 43cm … 42cm + 13cm

Lời giảiBài 4:

a, 25 + 0

c, 19 - 4

e, 40 + 15

g, 75 > 23 + 34 h, 20 + 35

Bài 5:

a, 63 + 35 = 98 b, 31 + 46 = 77

c, 87 - 24 = 63 d, 79 - 27 = 52

e, 16 + 33 = 49 f, 50 + trăng tròn = 30


b, 41cm + 8cm > 45cm

c, 34cm + 52cm = 52cm + 34cm

d, 13cm + 43cm > 42cm + 13cm

3. Dạng 3: Điền số phù hợp vào vị trí chấmBài 7: Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

a, Số ngay tức thì sau của 23 là số …

b, Số liền sau của 84 là số …

c, Số tức thì trước của 79 là số …

d, Số ngay tắp lự trước của 99 là số …

e, Số 72 bao gồm … chục cùng … 1-1 vị

f, Số 63 tất cả … chục và … đối kháng vị

Bài 8: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

a, 60, …, …, …, 64

b, 23, …, …, …, 27

c, 54, …, …, …, 58


Lời giảiBài 7:

a, Số ngay tức khắc sau của 23 là số 24

b, Số lập tức sau của 84 là số 85

c, Số ngay thức thì trước của 79 là số 78

d, Số ngay tắp lự trước của 99 là số 98

e, Số 72 bao gồm 7 chục cùng 2 solo vị

f, Số 63 gồm 6 chục và 3 đơn vị


a, 60, 61, 62, 63, 64

b, 23, 24, 25, 26, 27

c, 54, 55, 56, 57, 58

4. Dạng 4: Viết những số theo thứ tự

Bài 9: Viết các số sau đây theo đồ vật tự từ béo đến bé

a, 62, 81, 38, 73

b, 75, 58, 92, 87

Bài 10: Viết các số sau đây theo lắp thêm tự từ nhỏ xíu đến lớn

a, 47, 39, 41, 29

b, 96, 24, 87, 78

Lời giảiBài 9:

a, 81, 73, 62, 38

b, 92, 87, 75, 58

Bài 10:

a, 29, 39, 41, 47

b, 24, 78, 87, 96

5. Dạng 5: bài tốn gồm lời văn

Bài 11: Lớp em có 24 học viên nữa, 23 học viên nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu

học sinh?

Bài 12: Một sợi dây tương đối dài 25cm. Hà cắt đi 5cm. Hỏi tua dây còn sót lại dài mấy xăng - ti

-mét?

Bài 13: Một siêu thị có 95 quyển vở, shop đã bán 40 quyển vở. Hỏi cửa ngõ hàng


còn lại từng nào quyển vở?

Bài 14: ba của An rộng An 30 tuổi. Biết rằng năm nay bố của An 38 tuổi. Hỏi An bao


Bài 15: Lớp 1A có 36 bạn học sinh trong đó có 12 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A gồm bao

nhiêu học viên nam?

Lời giảiBài 11:

Lớp em tất cả số học sinh là:

24 + 23 = 47 (học sinh)

Đáp số: 47 học tập sinh

Bài 12:

Sợi dây sót lại số xăng-ti-mét là:

25 - 5 = đôi mươi (cm)

Đáp số: 20cm

Bài 13:

Cửa hàng còn lại số quyển vở là:

95 - 40 = 45 (quyển vở)

Đáp số: 45 quyển vở

Bài 14:

Tuổi của An năm nay là:

38 - 30 = 8 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

Bài 15:

Lớp 1A có số học viên nam là:

36 - 12 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh

6. Dạng 6: bài tốn đếm hình


a, b, c,

Bài 17: mang đến hình vẽ bên dưới đây:

a, mẫu vẽ trên có … hình tam giác

b, mẫu vẽ trên có … hình vng

c, mẫu vẽ trên gồm … hình trịn

Bài 18: đến hình vẽ dưới đây:

Hình vẽ trên tất cả … hình tam giác, … hình vng

Bài 19: mang đến hình vẽ dưới đây:

Hình vẽ trên bao gồm … hình tam giác, … hình trịn, … hình vng


Hình vẽ trên tất cả … hình chữ nhật, … hình tam giác

Lời giảiBài 16:

a, Hình vẽ có 5 đoạn thẳng

b, Hình vẽ bao gồm 3 đoạn thẳng

c, Hình vẽ tất cả 4 đoạn thẳng

Bài 17:

a, mẫu vẽ trên tất cả 5 hình tam giác

b, hình mẫu vẽ trên tất cả 2 hình vng

c, hình vẽ trên có 2 hình trịn

Bài 18:


Hình vẽ trên có 3 hình tam giác, 3 hình vng

Bài 19:

Hình vẽ trên bao gồm 4 hình tam giác, 1 hình trịn, 2 hình vng

Bài 20:

Hình vẽ trê tất cả 2 hình chữ nhật, 2 hình tam giác

B. Đề thi thử học tập kì 2 lớp 1Bài 1: Tính:

a, 33 + 16 b, 42 + 17 c, 68 - 5 d, 23 + 15


a, 35 + 3 … 37 b, 54 + 4 … 45 + 3

c, 24cm + 5cm … 29cm b, 37cm - 3cm … 32cm + 3cm

Bài 3: có 37 hình trịn trên mặt giấy. Lan vẫn tơ màu 24 hình trịn. Hỏi Lan cịn lại bao

nhiêu hình trịn chưa tơ màu?

Bài 4: Viết những số 24, 75, 59, 15, 95 theo trang bị tự từ nhỏ nhắn đến lớnBài 5: đến hình vẽ dưới đây:

Hình vẽ trên bao gồm bao nhiêu hình chữ nhật? từng nào hình tam giác?

Lời giảiBài 1:

a, 33 + 16 = 49 b, 42 + 17 = 59

c, 68 - 5 = 63 d, 23 + 15 = 38

Bài 2:

a, 35 + 3 > 37 b, 54 + 4 > 45 + 3

c, 24cm + 5cm = 29cm b, 37cm - 3cm

Bài 3:

Số hình trịn cịn lại Lan chưa tơ màu là:

37 - 24 = 13 (hình trịn)

Đáp số: 13 hình trịn

Bài 4: 15, 24, 59, 75, 95


*
Tài liệu đồ gia dụng dụng thường chạm mặt trong đơn vị docx 4 426 1
*
tư liệu 13 lỗi thường chạm mặt trong quản ngại lý biến hóa ppt 6 452 0
*
những dạng toán câu hỏi phụ hàm số trọng tâm thường chạm mặt trong đề thi đại học 27 862 4
*
Đề tài triết học " PHƯƠNG ĐÔNG - PHƯƠNG TÂY: TỪ MỘT BÀI THƠ, SUY NGHĨ VỀ KHÁC BIỆT VÀ THỐNG NHẤT " doc 14 530 0
*
36 dạng việc hay và cực nhọc thường gặp mặt trong những đề thi tuyển sinh đh và cao đẳng 24 500 0
*
các dạng bài xích tập thường chạm chán trong đề thi nguyên tắc kế toán 20142015 49 421 0
*
SKKN xây dựng phương thức và thuật toán nhằm giải một số trong những dạng toán thường chạm mặt trong những kỳ thi giải toán trên máy vi tính cầm tay bậc thcs 43 465 0
*
các dạng toán thường chạm chán trong kết cấu đề thi đại học 8 586 0


Xem thêm: Portfast And Bpdu Guard, And Root Guard, Configure The Bpdu Guard

(38.81 KB - 8 trang) - Tải những dạng toán thường gặp trong đề thi học kì 2 lớp 3 - những dạng việc lớp 3 trong đề thi toán lớp 3 kì 2