Tổng hợp kỹ năng Toán 10 là tư liệu vô cùng hữu dụng mà aryannations88.com muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 10 tham khảo.

Bạn đang xem: Các công thức toán lớp 10

Tổng hợp kỹ năng Toán lớp 10 gồm 72 trang được biên soạn bởi người sáng tác Nguyễn Thanh Nhàn. Tài liệu tổng hợp toàn cục kiến thức, phương thức giải một trong những dạng toán thường gặp trong chương trình Toán 10. Trải qua tài liệu này chúng ta có thêm những tài liệu ôn tập, củng cầm kiến thức, có tác dụng quen với các dạng bài tập nhằm đạt được tác dụng cao trong số bài kiểm tra, bài thi học tập kì 1 Toán 10 chuẩn bị tới. Vậy sau đó là nội dung cụ thể các dạng bài bác tập Toán 10, mời chúng ta cùng theo dõi tại đây.

Tổng hợp kỹ năng và kiến thức Toán 10

1. Mệnh đề:

Mệnh đề là một xác minh đúng hoặc sai. Mệnh đề chẳng thể vừa đúng vừa sai.


Ví dụ:

i) 2+3 = 5 là mệnh đề đúng.

ii) "

*
 là số hữu ti"là mệnh đề sai.

iii) "Mệt thừa l" chưa phải là mệnh đề

2. Mệnh đề cất biến:

Ví dụ: cho mệnh đề 2+n=5. Với mỗi quý giá của n thi ta được một để đúng họ̆c sai. Mệnh đề như trên được gọi là mệnh đề cất biến.

3. Lấp định của mệnh để:

Phủ định của mệnh đề p. Kí hiệu là

*
. Ví như mệnh đề p. đúng thì
*
sai, p sai thì
*
đúng.

Ví dụ:

*
: "3 là số nguyên tố"

*
: "3 không là số nguyên tố"

4. Mệnh đề kéo theo:

Mệnh đề "nếu

*
thì Q " được call là mệnh đề kéo theo. Kí hiệu
*
.

Mệnh đề

*
chỉ không nên khi phường đúng và Q sai.

Ví dụ: Mệnh đề "

*
là mệnh đề
*
.

Chú ý: Mệnh đề

*
 đúng nhumg mệnh đề đảo
*
 chưa chăc đúng.

Xem thêm: Hỗn Hợp Khí X Gồm H2 Và Một Anken Có Khả Năng Cộng Hbr, Cho Sản Ph

Nếu hai mệnh đề

*
cùng
*
 đều đúng thi ta nói phường và Q là hai mệnh đề tương tự nhau. Ki hiệu
*

6. Kí hiệu

*

*
: Đọc là vói số đông (tất cả)

*
: Đọc là tồn tại (có một hay gồm it độc nhất một)

7. Phủ định của

*

* Mệnh đề phủ định của mệnh đề “

*
" là “
*
"

* Mệnh đề che định của mệnh đề “

*
" là "
*
 "

Ghi nhớ:

- che định của

*
*

- lấp định của

*
*



- che định của = là

*

- che định của > là

*

- phủ định của

Mệnh đề (2) có thể đúng, hoàn toàn có thể sai. Trường hợp mệnh đề (2) đúng thì nó được hotline là định lí đảo của định lí (1), lúc đó (1) điện thoại tư vấn là định lí thuận.

Định lí thuận cùng đảo hoàn toàn có thể viết gộp lại thành một định lí dạng:

Khi đó ta nói: P(x) là đk cần với đủ để sở hữu Q(x) (hoặc ngược lại). Hình như ta cũng có thể nói “P(x) khi còn chỉ khi (nếu còn chỉ nếu) Q(x)”