Tổng hợp các công thức chất hóa học lớp 8

Chương trình Hóa học lớp 8 sẽ cung cấp hệ thống về các khái niệm cơ bản như chất, nguyên tử, phân tử, công thức hóa học, phương trính hóa học, số mol,… và hiểu biết sơ lược về bộ môn này. Sau chương trình Hóa học lớp 8 cần thành thạo tính toán số mol, công thức hóa học, viết phương trình hóa học, phân biệt được các chất cơ bản,…Dưới đó là các công thức hóa học lớp 8 đặc trưng cần ghi nhớ.

Bạn đang xem: Các công thức hóa học lớp 8


Chương trình chất hóa học lớp 8Công thức cơ bản theo chương

Bạn vẫn xem: Tổng hợp các công thức hóa học lớp 8

Chương I: Chất, nguyên tử, phân tửChương II: Phản ứng hóa họcChương III: Mol và tính toán hóa họcChương IV: Oxi, ko khíChương V: Hidro, nướcChương VI: Dung dịchBài tập trắc nghiệm hóa 8 có lời giải

Chương trình hóa học lớp 8

Chương 1: hóa học – Nguyên Tử – Phân tửChương 2: làm phản Ứng Hóa HọcChương 3: Mol Và đo lường và tính toán Hóa HọcChương 4: Oxi – ko KhíChương 5: Hiđro – NướcChương 6: Dung Dịch

Công thức cơ bản theo chương

Chương I: Chất, nguyên tử, phân tử

Chương này chủ yếu mang lại các em hiểu khái niệm về chất, nguyên tử và phân tử là gì.

Chương II: Phản ứng hóa học

Định luật bảo toàn khối lượng:


mA + mB = mC + mD

Chương III: Mol và tính toán hóa học

Công thức tính số mol lúc có khối lượng m (gam) :

n= mxM (mol)

Công thức tính số mol lúc có thể tích V (l) chất khí:

n=Vx22,4 (mol)

Công thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B:

d(A/B)=M(A)/M(B)

Tính thành phần phần trăm của nguyên tố X trong hợp chất Y:

*
*

Trong đó:

mct là khối lượng chất rã mdd là khối lượng dung dịchmdd = mct + mnước

Bài tập trắc nghiệm hóa 8 gồm lời giải

Câu 1: Nguyên tử có cấu tạo như vậy nào?

A. Hạt nhân

B. Electron

C. Lớp vỏ

D.Chất

Câu 2: Câu nào dưới đây được biểu diễn bởi kí hiệu hóa học:

A.Phương trình hóa học

B.Phản ứng hóa học

C.Nguyên tố hóa học

D.Chất

Câu 3: Tìm hóa trị của na trong các hợp chất sau đây gồm có Na2O, NaCl, NaOH là:

A. I.

B. II

C. III

D. IV.

Câu 4:Một mol của bất kì chất khí nào trong cùng đk lớn và ánh sáng đều chỉ chiếm thể tích là:

A. 2,24(lit)

B. 24(lit)

C. 22(lit)

D. 22,4(lit)

Câu 5: Oxi bội phản ứng được với các chất làm sao trong dãy hóa học dưới đây:

A. H2, Na, S

B. HCl, H2S, sắt

C. MgO, CuCl, H2

D. Cu, Na2O, KOH

Câu 6: Hiđrô là khí như vậy nào?

A. Nhẹ nhất trong các loại khí.

C.Nặng rộng không khí

B.Nặng nhất trong các loại khí

D.Nặng hơn khí Oxi

Câu 7: Phân tử được tạo bởi vì 2 hay những nguyên tử H2 liên kết với nơi bắt đầu axit điện thoại tư vấn là:

A. Phân tử axit

C. Phân tử Oxit

B. Phân tử bazơ.

D. Phân tử muối.

Câu 8: Hoá trị của tập thể nhóm OH trong hợp chất Al (OH)3, Cu(OH)2, KOH là:

A. I

B. II

C. III

D. IV

Câu 9: Đốt 13g Cu vào Oxi sẽ thu được đồng oxit, m của oxi vẫn phản ứng là:

A. 6(g)

B. 7(g)

C. 0,7(g)

D. 17(g)

Câu 10: cho sơ thứ phản ứng: Zn + 2HCl ZnCl + H2. Nếu tất cả 0, 1 mol Zn tham gia phản ứng thì VH2 nhận được là:

A. 22,4 (l)

B. 2,24(l)

C. 11,2 (l)

D. 1,12(l)

Câu 11: mang đến sơ thiết bị phản ứng: C + O2 CO2. Nếu tất cả 2lit oxi gia nhập phản ứng thì VKK thu được vẫn là bao nhiêu?

A. 6(lit)

B. 7(lit)

C. 9(lit)

D. 10(lit)

Câu 12: Đốt fe trong lọ đựng khí Oxi. Thành phầm thu được là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. Fe3O2

Câu 13: Dãy chất nào trong các dãy chất sau đây là Axit:

A. H2SO4, SO2, Cu(OH)2

B. CO2, SO2, Na2O

C. HNO3, K2O, CuNO3.

D. H2O, MnO, Ca(OH)2

Câu 14: bội nghịch ứng hoá học sau đây thuộc nhiều loại phản ứng hoá học tập nào: Cu + O2 CuO

A. Phản ứng hoá hợp

B.Phản ứng phân huỷ

C.Phản ứng thế

D. Bội phản ứng oxi hoá- khử

Câu 15: cho Al vào H2SO4(l). Khí nào thu được sau bội phản ứng:

A. Oxi

B. Hiđrô

C.Cacbon đioxit

D. Clo

Câu 16: các chất tiếp sau đây HNO3, H2O, HCl, NaOH đâu là Axít.

A: HNO3, HCl

B: HCl,NaOH

C: H2O, NaOH

D: H2O, HCl

Câu 17: các chất sau đây: Cu(OH)2, HOH, C2H5OH, NaOH đâu là Bazơ.

A: HOH, Cu(OH)2

B: Cu(OH)2, NaOH

C: Cu(OH)2, C2H5OH

D: HOH, NaOH

Câu 18: các chất sau đây: HCl, NaCl, H3PO4, K2CO3 đâu là muối:

A: NaCl, HCl

B: H3PO4, K2CO3

C: NaCl, K2CO3

D: H3PO4, NaCl

Câu 19: Hoà rã 15g mặt đường vào nước. Cho biết C % của hỗn hợp thu được:

A: 30%

B: 35%

C: 25% D: 40%

Câu 20: vào 200 ml dung dịch có hoà rã 16g Na2SO4, cho biết thêm CM của dung dịch.

A. 1 Mol

B. 2 Mol

C. 0,5 Mol

D. 0,2 Mol

Câu 21: phương pháp hoá học của hợp hóa học tạo vì chưng Ca (II) cùng NO3(I) là:

A. CaNO3

B. Ca2NO3

C. Ca2(NO3)3

D. Ca(NO3)2

Câu 22: khối lượng của 0,1 mol Fe2O3 là:

A. 0,16(g)

B. 1,6(g)

C.

Xem thêm: Chứng Minh Rằng Văn Chương Gây Cho Ta Những Tình Cảm Ta Không Có

16(g)

D. 61(g)

Câu 23: 1, 5 mol Oxi rất có thể tích l à:

0,336(lit) B. 33,6(lit) C. 3,36(lit) D. 336(lit)

Câu 24: Thể tích của khí H2 cùng O2(đktc) cần tính năng với nhau để tạo ra 1,8g H2O lần lượt là:

A.  2,24(l) H2 cùng 1,12(l) O2

B. 22,4(l) H2 với 11,2(l) O2

C. 0,24(l) H2 cùng 0,11(l) O2

D. 224(l) H2 và 11,2(l) O2

Trên trên đây là tổng hợp các công thức hóa học lớp 8 và một vài dạng bài tập cơ bản để giúp bạn hiểu rộng và nhớ công thức thọ hơn. Để tránh tình trạng mất căn bản môn hóa bạn cần phải học thuộc lòng và vận dụng cấp tốc những công thức cơ bản trên đây. ước ao rằng bài viết này sẽ giúp ích đến bạn trong việc chinh phục môn Hóa học. Chúc các bạn học thật giỏi và ghi gồm thể đoạt được được các câu bài xích tập trên.