Đáp án và lời giải đúng chuẩn cho câu hỏi “Cặp chất đồng đẳng là gì?” cùng rất kiến thức mở rộng về đồng đẳng là đa số tài liệu tiếp thu kiến thức vô cùng hữu dụng dành đến thầy cô và bạn làm việc sinh.

Bạn đang xem: Các chất đồng đẳng của nhau là

Trả lời câu hỏi: Cặp hóa học đồng đẳng là gì?

Cặp hóa học đồng đẳng là 2 chất có kết cấu và tính chất hóa học tương tự nhau dẫu vậy thành phần phân tử không giống nhau một hay nhiều nhóm CH2.

Ví dụ: CH3OH, C2H5OH là cặp chất đồng đẳng ancol.

Kiến thức không ngừng mở rộng về đồng đẳng 


1. Đồng đẳng là gì?

 Đồng đẳng là hiện tại tượng những chất cơ học có cấu tạo và đặc điểm hóa học tương tự như nhau nhưng thành phần phân tử khác nhau một hay những nhóm CH2.

2. Dãy đồng đẳng là gì?

- dãy đồng đẳng là một dãy các hợp chất (bao bao gồm cả hữu cơ và vô cơ) với cùng một công thức tổng quát, với các đặc điểm hóa học tương tự như do sự hiện hữu của cùng một nhóm chức, và biểu hiện các đặc thù vật lý chuyển đổi dần dần do công dụng của câu hỏi tăng kích cỡ và trọng lượng phân tử (xem phân tử lượng tương đối)

- những ankan (parafin), anken (olefin), metoxyetan (các ête bậc nhất), ankin (acetylen cùng đồng đẳng) chế tác thành những dãy trong số đó các thành viên khác nhau theo bội số của 14 đối chọi vị cân nặng nguyên tử

*
Cặp chất đồng đẳng là gì?" width="801">

- những hợp chất trong cùng một dãy với cùng một nhóm nhỏ tuổi các nguyên tử, không biến hóa khi đi từ hợp chất này sang trọng hợp hóa học kia được call là nhóm chức. Phần lớn các tính hóa học hóa học của các hợp chất hữu cơ là do sự xuất hiện của đội chức.

Dãy đồng đẳng

Công thức tổng quát

Ví dụ

Nhóm chức

Ankan

CnH2n+2 (n ≥ 1)

CH4, n = 1

 

Anken

CnH2n (n ≥ 2)

C2H4, n = 2

C=C

Ankin

CnH2n−2 (n ≥ 2)

C2H2, n = 2

C≡C

Rượu

CnH2n+1OH (n ≥ 1)

CH3OH, n = 1

-OH

Axít cacboxylic

CnH2n+1COOH(n ≥ 1)

HCOOH, n = 1

-COOH

Trong đó n là số nguyên tử cacbon trong đúng theo chất.

3. Đồng đẳng của những hidrocacbon

+ Ankan: CnH2n+2 (n ≥ 1).

+ Anken CnH2n (n ≥ 2) .

+ Ankadien: CnH2n-2 (n ≥ 3).

+ Ankin: CnH2n-2 (n ≥ 2).

+ hàng đồng đẳng của benzen: CnH2n-6 (n ≥ 6)

Ví dụ: dãy đồng đẳng của Ankan: mêtan (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8), butan (C4H10), cùng pentan (C5H12)

4. Đồng phân

a. Tư tưởng về đồng phân

- Đồng phân là các chất hữu cơ bao gồm cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên đặc thù hóa học tập khác nhau.

- Cần để ý phân biệt đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể (đồng phân cis – trans).

- Đồng phân có 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

b. Đồng phân của các hidrocacbon

* Ankan: CnH2n+2 (n ≥ 1).

Chỉ tất cả một các loại đồng phân mạch cacbon

* Anken: CnH2n (n ≥ 2).

- Đồng phân xicloankan (n ≥ 3)

- Đồng phân anken

+ Đồng phân cấu tạo:

* Đồng phân vị trí link đôi (n ≥ 4);

* Đồng phân mạch C (n ≥ 4);

+ Đồng phân hình học.

* Điều kiện để anken A - C(B) = C(X) - Y gồm đồng phân hình học: thì A # B và X # Y.

* Đồng phân hình học có đồng phân cis cùng đồng phân trans:

- Đồng phân cis: mạch C bao gồm cùng ở một phía của khía cạnh phẳng chứa link pi.

Xem thêm: Sao Kê Ngân Hàng Là Gì? Cách Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Là Gì

- Đồng phân trans: mạch C thiết yếu ở khác phía của mặt phẳng chứa link pi.

5. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất thuộc hàng đồng đẳng của metan?