Thìhiện tạiđơnlà mộtđiểm ngữ pháp quan trọng đặc biệt trong 12 thì tiếng Anh, nằmtrongbộ ngữ pháp anh văn. Với mỗi người mới bắt đầu học tiếng Anh việcdùngthành thạothìhiện tạiđơn giảnlàvô cùngquan trọng.

Vậy làm núm nào để vắt thật vững vàng vàdùngthật thành thạothìhiện tạiđơn?aryannations88.com sẽchia sẻchocácbạn khối hệ thống kiến thức, phương pháp và hình như là bài xích tập để các bạn củng nắm kiến thức.

Bạn đang xem: Các bài tập về thì hiện tại đơn

Định nghĩa thì bây giờ đơn (Simple Present tense)

Thì lúc này đơn(Simple Present hoặc Present Simple) là 1 trong thì trongngữ pháp giờ Anhnói chung.Thì lúc này đơndiễn tả một hành vi hay sự việc mang tính chất chất chung, tổng quát lặp đi tái diễn nhiều lần hoặc một thực sự hiển nhiên hay là 1 hành động diễn ra trong thời hạn ở hiện nay tại.

Cấu trúc thì lúc này đơn (Structure of simple present tense)


*
*
Bài tập Thì lúc này đơn (simple present) Công thức, cách dùng chi tiết

Vớicác thì trong giờ Anh, cácđộng từ sẽ tiến hành chia theo ngôi của nhà ngữ tương xứng với từng thì. Đối với thì lúc này đơn, cần để ý thêm s/es vào câu như sau:● Thêm s vào đằng sau phần lớn các rượu cồn từ chấm dứt là p, t, f, k: want-wants; keep-keeps;…● Thêm es vào các động từ ngừng bằng ch, sh, x, s: teach-teaches; mix-mixes;wash-washes;…● quăng quật y cùng thêm ies vào sau các động từ ngừng bởi một phụ âm + y: lady-ladies;…● một số động từ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.Cách phạt âm phụ âm cuối s/es:Lưu ý các phát âm phụ âm cuối này phải nhờ vào phiên âm thế giới mà chưa hẳn dựavào bí quyết viết.● /s/: lúc từ tất cả tận thuộc là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð/

● /iz/:Khi từ tất cả tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường bao gồm tận thuộc làcác chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)● /z/: khi từ gồm tận thuộc là nguyên âm và những phụ âm còn lại

Dấu hiệu nhận thấy thì bây giờ đơn

Khi vào câu mở ra các trạng từ bỏ chỉ tần suất

Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) …Ví dụ:● We sometimes go khổng lồ the beach.(Thỉnh thoảng chúng tôi đi biển.)● I always drink lots of water.(Tôi thường tuyệt uống những nước.)

Every day, every week, every month, every year, every morning …(mỗi ngày, mỗi tuần, từng tháng, mỗi năm).Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, sản phẩm tháng, sản phẩm quý, sản phẩm năm.)Ví dụ:

They watch TV every evening.(Họ xem truyền hình mỗi tối.)● I play football weekly.(Tôi chơi đá bóng hàng tuần.)

Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ hai lần/ ba lần/ tư lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)Ví dụ:● He goes to the cinemathree timesa month.(Anh ấy đi coi phim 3 lần mỗi tháng.)● I go swimming once a week. (Tôi đi bơi mỗi tuần một lần.)

Vị trí của các trạng tự chỉ tần suấttrong câu thì hiện tại đơn.

Các Trạng từ này thường xuyên đứng trước hễ từ thường, đứng sau động từ to be và trợ rượu cồn từ (Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom,…).


Kiểm tra trình độ chuyên môn để tìm được lộ trình học cân xứng là điều đề xuất làm lúc đăng kí học tập IELTS. Để lại thông tin bên dưới để đk test đầu vào miễn phí.

Bài tập giờ đồng hồ Anh Thì bây giờ Đơn

Bài 1: phân chia động từ trong ngoặc sinh hoạt thì hiện tại Đơn:

I (be) __ at school at the weekend.She (not study) __ on Friday.My students (be not) __ hard working.He (have) __ a new haircut today.I usually (have) __ breakfast at 7.00.She (live) __ in a house?Where your children (be) __?My sister (work) __ in a bank.Dog (like) __ meat.She (live)__ in Florida.It (rain)__ almost every day in Manchester.We (fly)__ khổng lồ Spain every summer.My mother (fry)__ eggs for breakfast every morning.The bank (close)__ at four o`clock.John (try) hard in class, but I (not think) he`ll pass.Jo is so smart that she (pass)__ every exam without even trying.My life (be) so boring. I just (watch)__ TV every night.My best friend (write)__ lớn me every week.You (speak) __ English?She (not live) __ in hai Phong city.

Bài 2: sử dụng những hễ từ cho tiếp sau đây để điền vào chỗ trống mê thích hợp.

cause(s) – connect(s) – drink(s) – live(s) – open(s) – speak(s) – take(s)

Tanya ………. German very well.I don’t often …… ………… … coffee.The swimming pool. ……. ……… at 7.30 every morning.Bad driving … . .. .. ……… …… many accidents.My parents .. … …………….. In a very small flat.The Olympic Games .. ……………… . ……. .. …… place every four years.The Panama Canal …………… ….. … ………… the Atlantic và Pacific Oceans.

Bài 3: Sử dụng những động từ bỏ sau để xong câu.

believe eat flow go grow make rise tell translate

The earth goes round the sun.2. Rice ……. In Britain.The sun … ………… …………………….. … in the east.Bees ……………… … …. ….. ……. … honey.Vegetarians …… meat.An atheist ……. In God.An interpreter …. ……. .. …………. From one language into another.Liars are people who ……………………….. …….. …… the truth.The River Amazon ………………………………… into the Atlantic Ocean.

Bài 4: phân chia động từ đến đúng

Julie …………… (not / drink) tea very often.What time …….. …………. ……. …………………………………………….. (the banks/dose)here?I’ve got a car, but I ……………… ………………….. ….. … .. …… .. (not / use) it much.‘Where … .. .. ….. .. ….. …… ….. …… (Ricardo / come) from?’ – ‘From Cuba.’‘What. …………. …. (you / do)?’ – I’m an electrician.’lt ………………………………………………………….. ……………….. (take) me an hour to get towork. How long ……………………………. …………….. ……… ……. ………………. (it / take) you?Look at this sentence. What …………………. . …… …. ……………………………….. (thisword/mean)?David isn’t very fit. He …. …. . . ….. …. .. ………. … (not / do) any sport.

Bài 5: Đặt thắc mắc mà các bạn sẽ hỏi Lisa về bản thân và gia đình cô ấy.

You know that Lisa plays tennis. You want lớn know how often. Ask her.How often ………………………………………………………………………………….. ?Perhaps Lisa’s sister plays tennis too. You want khổng lồ know. Ask Lisa.……… …………………. Your sister. ……. . …. … …….. …… ……….. .. ……..You know that Lisa reads a newspaper every day. You want khổng lồ know which one. Askher.…………………………………………………………….. ……………………………………You know that Lisa’s brother works. You want to know what he does. Ask Lisa.…………………………………………………………………………………………………….You know that Lisa goes to the cinema a lot. You want to lớn know how often. Ask her.………………………………………………………………………………………………….6 You don’t know where Lisa’s grandparents live. You want to lớn know. Ask Lisa.………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Viết lại câu hoàn chỉnh

E.g.: They / wear suits to lớn work? => do they wear suits khổng lồ work?

she / not / sleep late at the weekends =>we / not / believe the Prime Minister =>you / understand the question? =>they / not / work late on Fridays =>David / want some coffee? =>she / have three daughters =>when / she / go khổng lồ her Chinese class? =>_why / I / have to lớn clean up? =>

Bài 7: ngừng đoạn đối thoại sau:

Rita: vị you lượt thích (you / like) (0) football, Tom?Tom: I love it. I’m a United fan. (1)……………………………… (I / go) lớn all their games. Nick usually (2) …………………………………………. (come) with me. & (3) ……………………………………….. (we / travel) lớn away games, too. Why (4) ……………………………………… (you / not / come) to a match some time? Rita: I’m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense lớn me — men running after a ball. Why (6) ……………………………………………… (you / take) it so seriously?

Tom: It’s a wonderful game. (7) ………………………………………… (I / love) it. United is my whole life.Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) to lớn buy the tickets và pay for the travel?Tom: A lot. (9) ……………………….. (I / not / know) exactly how much. But (10) (that / not / matter) to me. (11) ………………………. (I / not / want) to bởi anything else. (12) …………………….. (that / annoy) you?Rita: No, (13) …………………….. (it / not / annoy) me. I just (14) (find) it a bit sad.

Đáp án: Bài tập thì hiện tại đơn

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc làm việc thì hiện tại Đơn:am does not study are not has have lives Where are your children? workslikes livesrainsflyfliesclosestries – vị not thinkpassesis – watchwritesDo you speak English?does not liveBài 2: Sử dụng phần nhiều động trường đoản cú cho dưới đây để điền vào nơi trống yêu thích hợp.speaksdrinkopenscauseslivetakeconnectsBài 3: Sử dụng những động tự sau để xong xuôi câu.goesdoesn’t growrisesmakedon’t eatdoesn’t believetranslatesdon’t tellflowsBài 4: Chia đụng từ cho đúngdoesn’t drinkdo the banks closedon’t usedoes Ricardo comedo you dotakes … does it takedoes this word meandoesn’t doBài 5: Đặt câu hỏi mà bạn sẽ hỏi Lisa về bản thân và mái ấm gia đình cô ấy.

Xem thêm: Hệ Số Quay Vòng Hàng Tồn Kho ( Inventory Turnover Là Gì ? Inventory Turnover Là Gì

How often vày you play tennisDoes your sister play tennis?Which newspaper vì chưng you read?What does your brother do?How often vị you go lớn the cinema?Where bởi your grandparents live?Bài 6: Câu hoàn chỉnhShe doesn’t sleep late at the weekends.We don’t believe the Prime Minister.Do you understand the question?They don’t work late on Fridays.Does David want some coffee?She has three daughters.When does she go khổng lồ her Chinese class?Why vị I have to clean up?Bài tập 7 Hoàn thành đoạn hội thoại sau:I gocomeswe traveldon’t you comedoesn’t makedo you takeI lovedoes it costI don’t knowthat doesn’t matterI don’t wantDoes that annoyit doesn’t annoyfind

Trên đấy là toàn bộ cụ thể bài học tập vềthì bây giờ đơn (Simple present tense)bao gồm: Khái niệm, công thức, giải pháp sử dụng, vệt hiệu nhận ra và bài xích tập rèn luyện, nhằm giúp các bạn hiểu thiệt rõ kiến thức về thì cơ bạn dạng này cũng như hoàn toàn có thể áp dụng chủ yếu xáctrong giao tiếp. Chúng ta đừng quên học tập thêm những bài học về các thì giờ đồng hồ Anh không giống trên trang web aryannations88.com nhé.


Chào mừng các bạn đến với "Nơi bàn" về du học. Tham gia fanpage facebook Việt Đỉnh nhằm cùng đoạt được giấc mơ du học tập nhé!