Phản ứng Ca(HCO3)2 ra CaCO3

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phản bội ứng sức nóng phân Ca(HCO3)2, đó cũng là phương trình phía bên trong nội dung bài học kinh nghiệm nước cứng. Nước cứng trong thời điểm tạm thời do những muối Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 khiến nên. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Ca hco3 2 koh dư


Ca(HCO3)2

*
CaCO3 + CO2 + H2O


3. Phương pháp giải sức nóng phân muối hiđrocacbonat và muối cacbonat

a. Nhiệt phân muối bột hiđrocacbonat (HCO3-)

Nhận xét: toàn bộ các muối bột hiđrocacbonat hầu hết kém bền nhiệt với bị phân huỷ lúc đun nóng.

Phản ứng:

2M(HCO3)n → M2(CO3)n + nCO2 + nH2O

Ví dụ: 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

b. Sức nóng phân muối cacbonat (CO32-)

Nhận xét: những muối cacbonat không tan (trừ muối amoni) những bị phân huỷ vị nhiệt.

Phản ứng:

M2(CO3)n → M2On + CO2

VD: CaCO3 → CaO + CO2

Lưu ý:

Các bội phản ứng nhiệt độ phân muối bột cacbonat và hiđrocacbonat đa số không thuộc bội phản ứng oxi hoá – khử.

Phản ứng sức nóng phân muối bột FeCO3 trong không khí tất cả phản ứng:

FeCO3 → FeO + CO2

4FeO + O2 → 2Fe2O3

4. Bài bác tập vận dụng liên quan 

Câu 1. sức nóng phân hoàn toàn 81 gam Ca(HCO3)2 chiếm được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 5,6.

B. 33,6.

C. 11,2.

D. 22,4.


Đáp án D

nCa(HCO3)2 = 81: 162 = 0,5 mol

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

0,5 → 0,5 → 0,5 mol

CaCO3 → CaO + CO2

0,5 → 0,5 mol

=> nCO2 = 0,5 + 0,5 = 1 mol

=> VCO2 = 1.22,4 = 22,4 lít


Câu 2. hỗn hợp rắn A tất cả Ca(HCO3); CaCO3; NaHCO3; Na2CO3. Nung A đến trọng lượng không đổi được hóa học rắn B gồm:

A. CaCO3 cùng Na2O.

B. CaO với Na2O.

C. CaCO3 và Na2CO3.

D. CaO và Na2CO3.


Đáp án D

Ca(HCO3)2 → CaO + 2CO2 + H2O

CaCO3 → CaO + CO2

2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O


Câu 3. Chất nào tiếp sau đây được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A. Na2CO3 và Na3PO4

B. Na2SO4 và Na3PO4.

C. HCl và Na2CO3.

D. HCl và Ca(OH)2.


Đáp án A

Câu 4. sức nóng phân trọn vẹn 16,2 gam Ca(HCO3)2, thu được V lít khí CO­2 ngơi nghỉ đktc. Giá trị của V là

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 5,6


Đáp án C

Ca(HCO3)2 → CaO + 2CO2↑ + H2O

→ nCO2 = 2nCa(HCO3)2 = 2.16,2162 = 0,2mol→V = 4,48


Câu 5. vào một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3– và 0,02 mol Cl-. Nước trong cốc là:

A. Nước mềm

B. Nước cứng tạm thời

C. Nước cứng vĩnh cửu

D. Nước cứng toàn phần


Đáp án D

Câu 6. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M chiếm được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dung dịch lại thấy tất cả kết tủa nữa. Kiếm tìm V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 1,568 lít

D. 4,704 lít


Đáp án A

nCaCO3 = 6/100 = 0,06 mol

Do nấu nóng lại thu đạt thêm kết tủa => nên tất cả Ca(HCO3)2

nCaCO3 sản xuất thêm là 4/100 = 0,04 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,06 → 0,06 → 0,06

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2→ CaCO3 + CO2 + H2O

0,04 0,04

→ nCO2 ở phản bội ứng 2 là 0,04.2 =0 ,08 mol

→ nCO2= 0,06 + 0,08 = 0,14 mol

→ V = 0,14.22,4 = 3,136 lít


Câu 7. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97.

B. 3,94.

C. 19,7.

D. 9,85.


Đáp án D

nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol);

nBa(OH)2 = 0,1.1 = 0,1 (mol)

Ta có: 1 CO2/nBa(OH)2 = 0,15/0,1 =1,5 chế tạo ra 2 muối hạt BaCO3 cùng Ba(HCO3)2 cả CO2 với Ba(OH)2 hồ hết phản ứng hết

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

a ← a ← a (mol)

2CO2 + Ba(HCO3)2 → Ba(HCO3)2

2b ← b ← b (mol)

Ta có:

∑nBa(OH)2 = a + b = 0,1

∑nCO2 = a + 2b = 0,15

a = 0,05

b = 0,05

=> mBaCO3 = 0,05.197 = 9,85 (g)


Câu 8. Nung các thành phần hỗn hợp X có FeCO3 cùng BaCO3 trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi, thu được hóa học rắn Y với V lít CO2 (đktc). Hòa tan Y vào H2O dư thu được hỗn hợp Z với 8 gam chất rắn ko tan. Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào Z chiếm được 9,85 gam kết tủa. Trọng lượng của FeCO3 cùng BaCO3 trong tất cả hổn hợp ban đầu?

A. 11,6 gam, 29,77g

B. 23,2 gam, 29,77 gam

C. 23,2 gam, 32,45 gam

D. 11,6 gam, 24, 67 gam


Đáp án A

4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2

x………………→ 0,5x ……. X

BaCO3 → BaO + CO2

y …………..→.. Y……y

nCO2 = x + y

Chất rắn Y gồm: Fe2O3 cùng BaO

Y + H2O dư: chất rắn không tan là Fe2O3

→ 160.0,5x = 8 → x = 0,1 mol → nCO2 = 0,1 + y

BaO + H2O → Ba(OH)2

y.…………..→……..y

Dung dịch Z là hỗn hợp Ba(OH)2

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

y……. →…… y…… y

→ Số mol CO2 dư nhằm hòa chảy kết tủa BaCO3 là: (0,1 + y) – y =0,1 mol

CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2

0,1…→…..0,1…………………..0,1

nBaCO3 = y – 0,1 = 9,85/197 = 0,05 mol → y = 0,15 mol

mFeCO3 = 0,1.116 = 11,6g

mBaCO3 = 0,15.197 = 29,77g


……………………………………

Trên đây thpt Sóc Trăng đã gửi tới chúng ta bộ tài liệu rất có lợi Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O. Để có kết quả cao rộng trong học tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin reviews tới chúng ta học sinh tài liệu chăm đề Toán 9, chuyên đề đồ vật Lí 9, triết lý Sinh học tập 9, Giải bài bác tập hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Soạn Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta, Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân TaĐăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học 8 Phương trình bội phản ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger share via email Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay sát đây


*

Viết 4 – 5 câu nhắc về một buổi đi đùa cùng người thân trong gia đình (hoặc thầy cô, chúng ta bè)


14 giờ trước
*

Viết 4 – 5 câu biểu lộ tình cảm, xúc cảm của em khi năm học chuẩn bị kết thúc


15 giờ đồng hồ trước
*

Viết 4 – 5 câu nhắc lại hoạt động ở ngôi trường hoặc lớp em (biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,…)


16 giờ đồng hồ trước
*

Viết 4 – 5 câu kể hồ hết điều em biết về đất nước và con người việt Nam


17 tiếng trước
*

Viết 4 – 5 câu về nhân thứ thiếu nhi mà em biết hoặc về các bạn của em


17 tiếng trước
*

Hãy viết 4-5 câu về tranh (ảnh) cảnh đồ gia dụng thiên nhiên


1 ngày trước
*

Viết 4-5 câu về bài toán làm giỏi của một tín đồ bạn


1 ngày trước
*

Viết 4-5 câu thuật lại việc làm bưu thiếp


1 ngày trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề xuất được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình xem xét này mang lại lần bình luận kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực thuộc Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.208)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng top button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang dùng trình ngăn quảng cáo!


Bạn đang cần sử dụng trình chặn quảng cáo!