Danh sách 205 bưu cục, điểm gửi mặt hàng Vietnam Post tại Long An, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại:

*

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Bến Lức

Bưu cục cấp 2 Bến Lức

2723871008

Khu phố 4, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức

2

Huyện Bến Lức

Bưu cục cấp 3 Gò Đen

2723870008

Ấp Chợ, làng Phước Lợi, Huyện Bến Lức

3

Huyện Bến Lức

Bưu cục cấp 3 Thuận Đạo

2723872007

Số 204, khu phố 8, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức

4

Huyện Bến Lức

Đại lý bưu điện Bến Lức Số 3

272891997

Số 26A/1, Ấp Xóm Cống, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức

5

Huyện Bến Lức

Điểm BĐVHX An Thạnh

2723891005

Ấp 1 A, thôn An Thạnh, Huyện Bến Lức

6

Huyện Bến Lức

Điểm BĐVHX Bình Đức

2723631010

Ấp 2, buôn bản Bình Đức, Huyện Bến Lức

7

Huyện Bến Lức

Điểm BĐVHX Long Hiệp

2723641007

Ấp Long Bình, buôn bản Long Hiệp, Huyện Bến Lức

8

Huyện Bến Lức

Điểm BĐVHX Lương Bình

2723873510

Ấp 4, làng Lương Bình, Huyện Bến Lức

9

Huyện Bến Lức

Điểm BĐVHX Lương Hòa

2723873007

Ấp 6 B, xóm Lương Hoà, Huyện Bến Lức

10

Huyện Bến Lức

Điểm BĐVHX Mỹ Yên

Ấp 5, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức

11

Huyện Bến Lức

Điểm BĐVHX Nhựt Chánh

2723891000

Ấp 3, buôn bản Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức

12

Huyện Bến Lức

Điểm BĐVHX Tân Bửu

2723648007

Ấp 2, làng Tân Bửu, Huyện Bến Lức

13

Huyện Bến Lức

Điểm BĐVHX Tân Hòa

2723646045

Ấp 1, làng Tân Hoà, Huyện Bến Lức

14

Huyện Bến Lức

Điểm BĐVHX Thạnh Đức

2723891007

Ấp 5, làng Thạnh Đức, Huyện Bến Lức

15

Huyện Bến Lức

Điểm BĐVHX Thạnh Hòa

2723639301

Ấp 2, buôn bản Thạnh Hoà, Huyện Bến Lức

16

Huyện Bến Lức

Điểm BĐVHX Thạnh Lợi

2723873410

Ấp 5, làng Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức

17

Huyện Bến Lức

Điểm BĐVHX Thanh Phú

2723872818

Ấp Thạnh Hiệp, thôn Thanh Phú, Huyện Bến Lức

18

Huyện Cần Đước

Bưu cục cấp 2 Cần Đước

2723881007

Khu 1 A, Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước

19

Huyện Cần Đước

Bưu cục cấp 3 Rạch Kiến

2723880007

Ấp 5, thôn Long Hoà, Huyện Cần Đước

20

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Long Cang

2723883701

Ấp 1, làng mạc Long Cang, Huyện Cần Đước

21

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Long Định

2723883200

Ấp 1, làng Long Định, Huyện Cần Đước

22

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Long Hòa

2723721212

Ấp 1 B, xóm Long Hoà, Huyện Cần Đước

23

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Long Hựu Đông

2723886180

Ấp Trung, thôn Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước

24

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Long Hựu Đông 2

2723884008

Ấp Chợ, làng Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước

25

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Long Hựu Tây

2723884211

Ấp Tây, xã Long Hựu Tây, Huyện Cần Đước

26

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Long Khê

2723721272

Ấp 1, làng Long Khê, Huyện Cần Đước

27

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Long Sơn

2723883222

Ấp 2, xã Long Sơn, Huyện Cần Đước

28

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Long Trạch

2723886123

Ấp Long Thanh, buôn bản Long Trạch, Huyện Cần Đước

29

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Mỹ Lệ

2723884498

Ấp Rạch Đào, thôn Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước

30

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Mỹ Lệ 2

2723885644

Ấp Chợ Trạm, thôn Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước

31

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Phước Đông

2723885643

Ấp 1, thôn Phước Đông, Huyện Cần Đước

32

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Phước Tuy

2723882000

Ấp 2, thôn Phước Tuy, Huyện Cần Đước

33

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Phước Vân

2723883700

Ấp 2, làng mạc Phước Vân, Huyện Cần Đước

34

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Phước Vân 2

2723883006

Ấp 4, xóm Phước Vân, Huyện Cần Đước

35

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Tân Ân

2723711858

Ấp 6, xã Tân Ân, Huyện Cần Đước

36

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Tân Chánh

2723719990

Ấp Đông Trung, xã Tân Chánh, Huyện Cần Đước

37

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Tân lấn 2

2723711009

Ấp Nhà Trường, thôn Tân Lân, Huyện Cần Đước

38

Huyện Cần Đước

Điểm BĐVHX Tân Trạch

2723880915

Ấp 3, buôn bản Tân Trạch, Huyện Cần Đước

39

Huyện Cần Giuộc

Bưu cục cấp 2 Cần Giuộc

2723874008

Số 12, Đường Quốc Lộ 50, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

40

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Đông Thạnh

2723876008

Ấp Tây, buôn bản Đông Thạnh, Huyện Cần Giuộc

41

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Long An

2723895008

Ấp 2, xóm Long An, Huyện Cần Giuộc

42

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Long Hậu

2723731331

Ấp 2/5, thôn Long Hậu, Huyện Cần Giuộc

43

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Long Phụng

2723876331

Ấp Tây Phú, xóm Long Phụng, Huyện Cần Giuộc

44

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Long Thượng

2723892008

Ấp Long Thạnh, làng mạc Long Thượng, Huyện Cần Giuộc

45

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Mỹ Lộc

2723737333

Ấp Lộc Tiền, buôn bản Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc

46

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Phước Hậu

2723892242

Ấp Ngoài, làng mạc Phước Hậu, Huyện Cần Giuộc

47

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Phước Lại

2723731940

Ấp Tân Thanh, xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc

48

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Phước Lâm

2723737403

Ấp Phước Kế, làng mạc Phước Lâm, Huyện Cần Giuộc

49

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Phước Lý

2723892243

Ấp Phước Lý, xóm Phước Lý, Huyện Cần Giuộc

50

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Phước Vĩnh Đông

2723876300

Ấp Thạnh Trung, thôn Phước Vĩnh Đông, Huyện Cần Giuộc

51

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Phước Vĩnh Tây

2723876002

Ấp 2, buôn bản Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc

52

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Tân Kim

2723875400

Ấp Kim Điền, thôn Tân Kim, Huyện Cần Giuộc

53

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Tân Tập

2723876333

Ấp Tân Đông, xóm Tân Tập, Huyện Cần Giuộc

54

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Thuận Thành

2723895402

Ấp Thuận Nam, xóm Thuận Thành, Huyện Cần Giuộc

55

Huyện Cần Giuộc

Điểm BĐVHX Trường Bình

2723875401

Ấp Hòa Thuận 2, làng mạc Trường Bình, Huyện Cần Giuộc

56

Huyện Châu Thành

Bưu cục cấp 2 Châu Thành

2723877007

Số 47, Hẻm Khóm 3, Đường 827, Thị Trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành

57

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX An Lục Long

2723877747

Ấp Lộ Đá, xóm An Lục Long, Huyện Châu Thành

58

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Bình Quới

2723661008

Ấp Kỳ Châu, buôn bản Bình Qưới, Huyện Châu Thành

59

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Dương Xuân Hội

2723877944

Ấp Mỹ Xuân, xóm Dương Xuân Hội, Huyện Châu Thành

60

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh

2723887222

Ấp 8, xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành

61

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Hòa Phú

2723877844

Ấp 2, làng Hoà Phú, Huyện Châu Thành

62

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Long Trì

2723878222

Ấp Long Thành, buôn bản Long Trì, Huyện Châu Thành

63

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Phú Ngãi Trị

2723662626

Ấp Phú Xuân 1, buôn bản Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành

64

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Thanh Phú Long

2723664007

Ấp Thanh Tân, buôn bản Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành

65

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Thanh Vĩnh Đông

2723879399

Ấp Xuân Hòa 2, làng Thanh Vĩnh Đông, Huyện Châu Thành

66

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Thuận Mỹ

2723879009

Ấp Bình Trị 1, làng mạc Thuận Mỹ, Huyện Châu Thành

67

Huyện Châu Thành

Điểm BĐVHX Vĩnh Công

2723671440

Ấp 8, thôn Vĩnh Công, Huyện Châu Thành

68

Huyện Đức Hòa

Bưu cục cấp 2 Hậu Nghĩa

2723851008

Khu B, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà

69

Huyện Đức Hòa

Bưu cục cấp 3 Đức Hòa

2723850008

Đường Tỉnh Lộ 830, Thị Trấn Đức Hoà, Huyện Đức Hoà

70

Huyện Đức Hòa

Bưu cục cấp 3 Hạnh Phúc

2723779008

Khu Công Nghiệp Đức Hòa Đông, thôn Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hoà

71

Huyện Đức Hòa

Bưu cục cấp 3 Mỹ Hạnh Nam

2723849009

Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà

72

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX an ninh Đông

2723853333

Ấp An Hiệp, Xã an toàn Đông, Huyện Đức Hoà

73

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX bình an Tây

2723853043

Ấp An Thạnh, Xã bình yên Tây, Huyện Đức Hoà

74

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX Đức Hòa Đông

2723850828

Ấp 4, làng Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hoà

75

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX Đức Hòa Hạ

2723810100

Ấp Bình Tiền 1, làng mạc Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà

76

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX Đức Hòa Thượng

2723852253

Ấp Nhơn Hòa 1, làng Đức Hoà Thượng, Huyện Đức Hoà

77

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX Đức Lập Hạ

2723852888

Ấp Đức Hạnh 2, làng mạc Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hoà

78

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX Đức Lập Thượng

2723852520

Ấp Tân Hội, thôn Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà

79

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX Hiệp Hòa

2723755450

Ấp Hòa Thuận 2, làng Hiệp Hoà, Huyện Đức Hoà

80

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Khánh Đông

2723768300

Ấp Bình Thủy, thôn Hoà Khánh Đông, Huyện Đức Hoà

81

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Khánh Nam

2723852252

Ấp Thuận Hòa 2, thôn Hoà Khánh Nam, Huyện Đức Hoà

82

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX Hòa Khánh Tây

2723813283

Ấp Hóc Thơm 2, thôn Hoà Khánh Tây, Huyện Đức Hoà

83

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX Hựu Thạnh

2723762070

Ấp 2, thôn Hựu Thạnh, Huyện Đức Hoà

84

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX Lộc Giang

2723853007

Ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang, Huyện Đức Hoà

85

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX Mỹ Hạnh Bắc

2723849007

Ấp Tràm Lạc, làng Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà

86

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX Mỹ Hạnh Nam

2723849178

Ấp Mới 1, làng mạc Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà

87

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX Tân Mỹ

2723755251

Ấp Chánh Hội, thôn Tân Mỹ, Huyện Đức Hoà

88

Huyện Đức Hòa

Điểm BĐVHX Tân Phú

2723852102

Ấp Chánh, làng mạc Tân Phú, Huyện Đức Hoà

89

Huyện Đức Huệ

Bưu cục cấp 2 Đức Huệ

2723854007

Đường 838, Thị Trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ

90

Huyện Đức Huệ

Điểm BĐVHX Bình Hòa Bắc

2723854883

Ấp Tân Hòa, xã Bình Hoà Bắc, Huyện Đức Huệ

91

Huyện Đức Huệ

Điểm BĐVHX Bình Hòa Hưng

2723854889

Ấp 2, buôn bản Bình Hoà Hưng, Huyện Đức Huệ

92

Huyện Đức Huệ

Điểm BĐVHX Bình Hòa Nam

2723508292

Ấp 3, làng mạc Bình Hoà Nam, Huyện Đức Huệ

93

Huyện Đức Huệ

Điểm BĐVHX Bình Thành

2723854807

Ấp 1, xã Bình Thành, Huyện Đức Huệ

94

Huyện Đức Huệ

Điểm BĐVHX Bình Thành 2

2723508001

Ấp 3, làng mạc Bình Thành, Huyện Đức Huệ

95

Huyện Đức Huệ

Điểm BĐVHX Mỹ Bình

2723508291

Ấp 1, xóm Mỹ Bình, Huyện Đức Huệ

96

Huyện Đức Huệ

Điểm BĐVHX Mỹ Quý Đông

2723856075

Ấp 4, làng Mỹ Quý Đông, Huyện Đức Huệ

97

Huyện Đức Huệ

Điểm BĐVHX Mỹ Quý Tây

2723856074

Ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Huệ

98

Huyện Đức Huệ

Điểm BĐVHX Mỹ Quý Tây 2

2723856007

Ấp 4, xóm Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Huệ

99

Huyện Đức Huệ

Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Bắc

2723854886

Ấp 4, buôn bản Mỹ Thạnh Bắc, Huyện Đức Huệ

100

Huyện Đức Huệ

Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Đông

2723854885

Ấp 4, thôn Mỹ Thạnh Đông, Huyện Đức Huệ

101

Huyện Đức Huệ

Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Đông A

2723854887

Đường 838, Thị Trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ

102

Huyện Đức Huệ

Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh Tây

2723786137

Ấp Voi, buôn bản Mỹ Thạnh Tây, Huyện Đức Huệ

103

Huyện Mộc Hóa

Bưu cục cấp 2 Mộc Hóa

2723956007

Số 14, Đường 30/4, Thị Trấn Mộc Hoá, Huyện Mộc Hoá

104

Huyện Mộc Hóa

Điểm BĐVHX Bình Hiệp

2723951366

Ấp Ông Nhan Tây, Xã Bình Hiệp, Huyện Mộc Hoá

105

Huyện Mộc Hóa

Điểm BĐVHX Bình Hòa Đông

2723956007

Ấp 2, làng mạc Bình Hoà Đông, Huyện Mộc Hoá

106

Huyện Mộc Hóa

Điểm BĐVHX Bình Hòa Tây

2723840002

Ấp Bình Tây 1, xóm Bình Hoà Tây, Huyện Mộc Hoá

107

Huyện Mộc Hóa

Điểm BĐVHX Bình Hòa Trung

2723840007

Ấp Bình Nam, thôn Bình Hoà Trung, Huyện Mộc Hoá

108

Huyện Mộc Hóa

Điểm BĐVHX Bình Phong Thạnh

2723956999

Ấp 2, buôn bản Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hoá

109

Huyện Mộc Hóa

Điểm BĐVHX Bình Tân

Ấp Gò Tranh, Xã Bình Tân, Huyện Mộc Hoá

110

Huyện Mộc Hóa

Điểm BĐVHX Bình Thạnh

2723956009

Ấp Gò Dồ Nhỏ, buôn bản Bình Thạnh, Huyện Mộc Hoá

111

Huyện Mộc Hóa

Điểm BĐVHX Tân Lập

2723968008

Ấp 3, thôn Tân Lập, Huyện Mộc Hoá

112

Huyện Mộc Hóa

Điểm BĐVHX Tân Lập 2

2723968968

Ấp 5, buôn bản Tân Lập, Huyện Mộc Hoá

113

Huyện Mộc Hóa

Điểm BĐVHX Tân Thành

2723956006

Ấp Cà Đá, làng Tân Thành, Huyện Mộc Hoá

114

Huyện Mộc Hóa

Điểm BĐVHX Thạnh Hưng

72957722

Ấp Sồ Đô, Xã Thạnh Hưng, Huyện Mộc Hoá

115

Huyện Mộc Hóa

Điểm BĐVHX Thạnh Trị

272951010

Ấp 2, Xã Thạnh Trị, Huyện Mộc Hoá

116

Huyện Mộc Hóa

Điểm BĐVHX Tuyên Thạnh

272840000

Ấp Bắc Chan 1, Xã Tuyên Thạnh, Huyện Mộc Hoá

117

Huyện Tân Hưng

Bưu cục cấp 2 Tân Hưng

2723861007

Số 2, quần thể phố Gò Thuyền, Thị Trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng

118

Huyện Tân Hưng

Điểm BĐVHX Hưng Điền

2723860123

Ấp Cây Me, xã Hưng Điền , Huyện Tân Hưng

119

Huyện Tân Hưng

Điểm BĐVHX Hưng Điền B

2723861228

Ấp tởm Mới, xã Hưng Điền B, Huyện Tân Hưng

120

Huyện Tân Hưng

Điểm BĐVHX Hưng Hà

2723862009

Ấp Hà Thanh, buôn bản Hưng Hà, Huyện Tân Hưng

121

Huyện Tân Hưng

Điểm BĐVHX Hưng Thạnh

2723861850

Ấp Gò Gòn, làng Hưng Thạnh, Huyện Tân Hưng

122

Huyện Tân Hưng

Điểm BĐVHX Thạnh Hưng

2723985277

Ấp 1, buôn bản Thạnh Hưng, Huyện Tân Hưng

123

Huyện Tân Hưng

Điểm BĐVHX Vĩnh Bửu

2723603005

Ấp 4, xóm Vĩnh Bửu, Huyện Tân Hưng

124

Huyện Tân Hưng

Điểm BĐVHX Vĩnh Châu A

2723862008

Ấp Vĩnh Nguyện, buôn bản Vĩnh Châu A, Huyện Tân Hưng

125

Huyện Tân Hưng

Điểm BĐVHX Vĩnh Châu B

2723861993

Ấp 2, làng mạc Vĩnh Châu B, Huyện Tân Hưng

126

Huyện Tân Hưng

Điểm BĐVHX Vĩnh Đại

2723987008

Ấp Vĩnh Ân, thôn Vĩnh Đại, Huyện Tân Hưng

127

Huyện Tân Hưng

Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi

2723989008

Ấp Cả Sách, làng Vĩnh Lợi, Huyện Tân Hưng

128

Huyện Tân Hưng

Điểm BĐVHX Vĩnh Thạnh

2723986008

Ấp Cả Tràm, thôn Vĩnh Thạnh, Huyện Tân Hưng

129

Huyện Tân Thạnh

Bưu cục cấp 2 Tân Thạnh

2723844007

Khu Vực 1, Thị Trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh

130

Huyện Tân Thạnh

Điểm BĐVHX Bắc Hòa

2723846240

Ấp Hòa Hưng, buôn bản Bắc Hoà, Huyện Tân Thạnh

131

Huyện Tân Thạnh

Điểm BĐVHX Hậu Thạnh Đông

2723846008

Ấp 2, xóm Hậu Thạnh Đông, Huyện Tân Thạnh

132

Huyện Tân Thạnh

Điểm BĐVHX Hậu Thạnh Tây

2723846200

Ấp 1, buôn bản Hậu Thạnh Tây, Huyện Tân Thạnh

133

Huyện Tân Thạnh

Điểm BĐVHX Kiến Bình

2723844460

Ấp 7 Mét, xóm Kiến Bình, Huyện Tân Thạnh

134

Huyện Tân Thạnh

Điểm BĐVHX Nhơn Hòa

2723941010

Ấp Hải Hưng, xóm Nhơn Hoà, Huyện Tân Thạnh

135

Huyện Tân Thạnh

Điểm BĐVHX Nhơn Hòa Lập

2723846250

Ấp Nguyễn Tán, xóm Nhơn Hoà Lập, Huyện Tân Thạnh

136

Huyện Tân Thạnh

Điểm BĐVHX Nhơn Ninh

2723815037

Ấp Tân Chánh A, buôn bản Nhơn Ninh, Huyện Tân Thạnh

137

Huyện Tân Thạnh

Điểm BĐVHX Tân Bình

2723844660

Ấp Hiệp Thành, xóm Tân Bình, Huyện Tân Thạnh

138

Huyện Tân Thạnh

Điểm BĐVHX Tân Hòa

2723945010

Ấp Văn Phòng, làng Tân Hoà, Huyện Tân Thạnh

139

Huyện Tân Thạnh

Điểm BĐVHX Tân Lập

2723948010

Ấp Kinh nhà Thờ, thôn Tân Lập, Huyện Tân Thạnh

140

Huyện Tân Thạnh

Điểm BĐVHX Tân Ninh

2723815008

Ấp Bằng Lăng, buôn bản Tân Ninh, Huyện Tân Thạnh

141

Huyện Tân Thạnh

Điểm BĐVHX Tân Thành

2723815010

Ấp 3, xóm Tân Thành, Huyện Tân Thạnh

142

Huyện Tân Trụ

Bưu cục cấp 2 Tân Trụ

2723867007

Ấp Tân Bình, Thị Trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ

143

Huyện Tân Trụ

Điểm BĐVHX An Nhựt Tân

2723868016

Ấp 2, làng mạc An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ

144

Huyện Tân Trụ

Điểm BĐVHX Bình Lãng

2723866008

Ấp Bình Đức, thôn Bình Lãng, Huyện Tân Trụ

145

Huyện Tân Trụ

Điểm BĐVHX Bình Tịnh

2723868010

Ấp Bình Điện, làng Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ

146

Huyện Tân Trụ

Điểm BĐVHX Bình Trinh Đông

2723867589

Ấp Bình Đông, làng mạc Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ

147

Huyện Tân Trụ

Điểm BĐVHX Đức Tân

2723867588

Ấp Bình Lợi, xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ

148

Huyện Tân Trụ

Điểm BĐVHX Lạc Tấn

2723889008

Ấp 5, buôn bản Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ

149

Huyện Tân Trụ

Điểm BĐVHX Mỹ Bình

2723889289

Ấp Bình Tây, thôn Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ

150

Huyện Tân Trụ

Điểm BĐVHX Nhựt Ninh

2723868017

Ấp Bình Thạnh, xóm Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ

151

Huyện Tân Trụ

Điểm BĐVHX Quê Mỹ Thạnh

2723889948

Ấp 2, làng mạc Quê Mỹ Thạnh, Huyện Tân Trụ

152

Huyện Tân Trụ

Điểm BĐVHX Tân Phước Tây

2723866009

Ấp 2, xã Tân Phước Tây, Huyện Tân Trụ

153

Huyện Thạnh Hóa

Bưu cục cấp 2 Thạnh Hóa

2723857007

Đường Lộ Trung Tâm, Thị Trấn Thạnh Hoá, Huyện Thạnh Hoá

154

Huyện Thạnh Hóa

Điểm BĐVHX Tân Đông

2723599119

Ấp 3, làng Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá

155

Huyện Thạnh Hóa

Điểm BĐVHX Tân Hiệp

2723919900

Ấp 2, làng mạc Tân Hiệp, Huyện Thạnh Hoá

156

Huyện Thạnh Hóa

Điểm BĐVHX Tân Tây

2723916007

Ấp 1, xã Tân Tây, Huyện Thạnh Hoá

157

Huyện Thạnh Hóa

Điểm BĐVHX Thạnh An

2723600006

Ấp 3, làng mạc Thạnh An, Huyện Thạnh Hoá

158

Huyện Thạnh Hóa

Điểm BĐVHX Thạnh Phú

2723857010

Ấp Thạnh Lập, làng mạc Thạnh Phú, Huyện Thạnh Hoá

159

Huyện Thạnh Hóa

Điểm BĐVHX Thạnh Phước

2723859800

Ấp Cả Sáu, làng mạc Thạnh Phước, Huyện Thạnh Hoá

160

Huyện Thạnh Hóa

Điểm BĐVHX Thuận Bình

2723858005

Ấp Đồn A, làng mạc Thuận Bình, Huyện Thạnh Hoá

161

Huyện Thạnh Hóa

Điểm BĐVHX Thuận Nghĩa Hòa

2723858535

Ấp Vườn Xoài, làng mạc Thuận Nghĩa Hoà, Huyện Thạnh Hoá

162

Huyện Thạnh Hóa

Điểm BĐVHX Thủy Đông

2723858007

Ấp Nước Trong, làng mạc Thủy Đông, Huyện Thạnh Hoá

163

Huyện Thạnh Hóa

Điểm BĐVHX Thủy Tây

2723857500

Ấp 1, làng mạc Thủy Tây, Huyện Thạnh Hoá

164

Huyện Thủ Thừa

Bưu cục cấp 2 Thủ Thừa

2723864007

Số 42, Đường Trưng Trắc, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa

165

Huyện Thủ Thừa

Điểm BĐVHX Bình An

2723865000

Ấp Vàm Kinh, buôn bản Bình An, Huyện Thủ Thừa

166

Huyện Thủ Thừa

Điểm BĐVHX Bình Thạnh

2723865111

Ấp Bình Lương 1, thôn Bình Thạnh, Huyện Thủ Thừa

167

Huyện Thủ Thừa

Điểm BĐVHX Long Thành

2723502002

Ấp 3, làng mạc Long Thành, Huyện Thủ Thừa

168

Huyện Thủ Thừa

Điểm BĐVHX Long Thạnh

2723863002

Ấp 2, làng mạc Long Thạnh, Huyện Thủ Thừa

169

Huyện Thủ Thừa

Điểm BĐVHX Long Thuận

2723863001

Ấp 2, buôn bản Long Thuận, Huyện Thủ Thừa

170

Huyện Thủ Thừa

Điểm BĐVHX Mỹ An

2723599212

Ấp 3, xóm Mỹ An, Huyện Thủ Thừa

171

Huyện Thủ Thừa

Điểm BĐVHX Mỹ Lạc

2723863008

Ấp Bà Mía, xóm Mỹ Lạc, Huyện Thủ Thừa

172

Huyện Thủ Thừa

Điểm BĐVHX Mỹ Phú

2723827701

Ấp 3, xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa

173

Huyện Thủ Thừa

Điểm BĐVHX Mỹ Thạnh

2723865001

Ấp 4, xã Mỹ Thạnh, Huyện Thủ Thừa

174

Huyện Thủ Thừa

Điểm BĐVHX Nhị Thành

2723864999

Ấp 1, xóm Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa

175

Huyện Thủ Thừa

Điểm BĐVHX Tân Lập

2723502001

Ấp 2, xã Tân Lập, Huyện Thủ Thừa

176

Huyện Thủ Thừa

Điểm BĐVHX Tân Thành

2723611006

Ấp 3, làng mạc Tân Thành, Huyện Thủ Thừa

177

Huyện Vĩnh Hưng

Bưu cục cấp 2 Vĩnh Hưng

2723847007

Khu phố 1, Thị Trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng

178

Huyện Vĩnh Hưng

Điểm BĐVHX Hưng Điền 2

2723970004

Ấp Tà Nu, làng mạc Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng

179

Huyện Vĩnh Hưng

Điểm BĐVHX Hưng Điền A

2723979221

Ấp 2, buôn bản Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng

180

Huyện Vĩnh Hưng

Điểm BĐVHX Khánh Hưng

2723978000

Ấp Gò Châu Mai, thôn Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng

181

Huyện Vĩnh Hưng

Điểm BĐVHX Thái Bình Trung

2723973635

Ấp Trung Trực, Xã tỉnh thái bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng

182

Huyện Vĩnh Hưng

Điểm BĐVHX Thái Trị

2723847692

Ấp Thái Quang, làng mạc Thái Trị, Huyện Vĩnh Hưng

183

Huyện Vĩnh Hưng

Điểm BĐVHX Tuyên Bình

2723602002

Ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, Huyện Vĩnh Hưng

184

Huyện Vĩnh Hưng

Điểm BĐVHX Tuyên Bình Tây

2723602001

Ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng

185

Huyện Vĩnh Hưng

Điểm BĐVHX Vĩnh Bình

2723847634

Ấp 1, làng Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Hưng

186

Huyện Vĩnh Hưng

Điểm BĐVHX Vĩnh Bình 2

2723971789

Ấp 1, thôn Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Hưng

187

Huyện Vĩnh Hưng

Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận

2723847691

Ấp ghê Mới, xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng

188

Huyện Vĩnh Hưng

Điểm BĐVHX Vĩnh Trị

2723848220

Ấp Gò Cát, thôn Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng

189

Thành phố Tân An

Bưu cục cấp 1 Tân An

2723522007

Số 1, Đường Quốc Lộ 1, Phường 2, Thành phố Tân An

190

Thành phố Tân An

Bưu cục cấp 3 Chợ Tân An

2723521007

Số 55, Đường Trương Định, Phường 1, Thành phố Tân An

191

Thành phố Tân An

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Long An

2723821597

Số 55, Đường Trương Định, Phường 1, Thành phố Tân An

192

Thành phố Tân An

Bưu cục văn chống Văn phòng BĐT

Số 55, Ngách 36, Hẻm 47, Đường Trương Định, Phường 1, Thành phố Tân An

193

Thành phố Tân An

Điểm BĐVHX An Vĩnh Ngãi

2723828187

Ấp Vĩnh Hòa, xóm An Vĩnh Ngãi, Thành phố Tân An

194

Thành phố Tân An

Điểm BĐVHX BÌnh Tâm

2723551014

Ấp 3, làng Bình Tâm, Thành phố Tân An

195

Thành phố Tân An

Điểm BĐVHX Hướng Thọ Phú

2723522017

Ấp 3, buôn bản Hướng Thọ Phú, Thành phố Tân An

196

Thành phố Tân An

Điểm BĐVHX Khánh Hậu

2723511015

Phố Quyết Thắng 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An

197

Thành phố Tân An

Điểm BĐVHX Khánh Hậu 2

2723511999

Hẻm đường phái nam Thủ Tửu, Phố Thủ Tửu 2, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An

198

Thành phố Tân An

Điểm BĐVHX Lợi Bình Nhơn

2723834007

Ấp Cầu Tre, làng Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An

199

Thành phố Tân An

Điểm BĐVHX Nhơn Thạnh Trung

2723835016

Ấp Bình Trung, làng Nhơn Thạnh Trung, Thành phố Tân An

200

Thị làng Kiến Tường

Bưu cục cấp 2 Kiến Tường

2723841007

Số 14, Đường 30 tháng 4, Phường 1, Thị xóm Kiến Tường

201

Thị thôn Kiến Tường

Điểm BĐVHX Bình Hiệp

2723951366

Ấp Ông Nhan Tây, xóm Bình Hiệp, Thị làng Kiến Tường

202

Thị buôn bản Kiến Tường

Điểm BĐVHX Bình Tân

2723951007

Ấp lô Tranh, thôn Bình Tân, Thị xóm Kiến Tường

203

Thị xóm Kiến Tường

Điểm BĐVHX Thạnh Hưng

2723957700

Ấp Bào Môn, xã Thạch Hưng, Thị buôn bản Kiến Tường

204

Thị làng mạc Kiến Tường

Điểm BĐVHX Thạnh Trị

2723951009

Ấp 2, xã Thạnh Trị, Thị làng Kiến Tường

205

Thị xóm Kiến Tường

Điểm BĐVHX Tuyên Thạnh

2723840000

Ấp Bắc Chan 1, xóm Tuyên Thạnh, Thị xóm Kiến Tường

aryannations88.com là phần mềm quản lý bán sản phẩm đa kênh tốt nhất hiện nay, kết nối với VietNam Postvà nhiều thương hiệu vận chuyển khác như Giaohangaryannations88.com (GHN Express), Viettel Post, J&T Express, giao hàng tiết kiệm, EMS, Best Express, Ahamove, EcoTrans, DHL... Và có thể chấp nhận được tự kết nối bằng tài khoản vận chuyển riêng của người chào bán hàng, buộc phải được hưởng chính sách giá với chiết khấu riêng...

Ngoài ra aryannations88.com còn đồng bộ với những sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada, Sendo,... Cùng những tính năng quản lý sản phẩm, quản lý tồn kho, quản lý khách hàng, báo cáo, khuyến mại,... Hỗ trợ tối đa đến công việc kinh doanh của những nhà buôn bán hàng.