Xem lời giải sách "Kết nối học thức với cuộc sống"
*
Bài 17. Phép phân chia hết. Ước với bội của một số nguyên
Xem lời giải sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 9. Ước cùng bội
kim chỉ nan Bội và ước của một trong những nguyên

Cho a, b là phần nhiều số nguyên, b ≠ 0. Nếu bao gồm số nguyên q làm thế nào cho a = bq thì ta nói a phân tách hết mang lại b

Xem chi tiết


Trả lời thắc mắc Bài 13 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 96 Toán 6 Tập 1. Viết các số 6, -6 các kết quả của hai số nguyên.

Bạn đang xem: Bội và ước của một số nguyên

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 97 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 97 Toán 6 Tập 1. A) Tìm bố bội của -5;

Xem giải mã


bài 101 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 101 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Search năm bội của: 3; -3.

Xem giải mã


bài xích 102 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 102 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tìm tất cả các cầu của: -3; 6; 11; -1.

Xem giải thuật


bài bác 103 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 103 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. đến hai tập vừa lòng số A = 2; 3; 4; 5; 6, B = 21; 22; 23.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Chiếc Lá Cuối Cùng (Chi Tiết), Soạn Bài Chiếc Lá Cuối Cùng

Xem lời giải


bài bác 104 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 104 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Kiếm tìm số nguyên x, biết:

Xem giải mã


bài bác 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Điền số vào ô trống cho đúng:

Xem lời giải


bài xích 106 trang 97 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 106 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Bao gồm hai số nguyên a, b không giống nhau nào mà

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 1 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề hàng đầu - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 6 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 7 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 7 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép aryannations88.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.