súc·cái thớt·nhà khối·nghẽn·chắn·khuôn·chèn·bít·cục·dãy·lô·lô nhà·lốc·da·puli·chẹn·chẹt·chịt·đống·bản in·bản khắc·chèn ép·chặn đứng·cản trở·gò vào khuôn·hạn chế chi tiêu·khuôn bên lớn·kết cấu·làm trở ngại·lô đất·ngăn chận·ngăn chặn·người nhẫn tâm·người đần độn độn·phản đối·rập chữ nổi·số phệ cổ phần·sự trở ngại·sự tắc nghẽn·vật chương ngại·đon kê·đoàn toa xe·đoạn đường·đầu giả·tắc·block kích cỡ oảcle·phong tỏa·trở ngại·vật chướng ngại
A permission setting that prevents a person or domain from adding the user to contact lists, seeing the user's status, or sending instant messages to the user.

Bạn đang xem: Block dịch sang tiếng việt


*

*

*

*

*

Now we"re going lớn change it into a different mode, where it"s just going khổng lồ treat the blocks like terrain and decide whether to step up or down as it goes.
Giờ bọn họ sẽ trở qua một chế độ khác, chế độ này làm nó xem rất nhiều khối vỏ hộp như mặt khu đất và quyết định sẽ bước tới hay cách xuống nhằm vượt qua.
On the Ad networks tab, you can mix your preferences for blocking ads from existing ad networks, or all future ad networks.
Trong tab Mạng quảng cáo, bạn cũng có thể đặt tùy chọn chặn quảng bá từ các mạng quảng cáo lúc này hoặc từ toàn bộ các mạng lăng xê trong tương lai.
But you"ll see here a blocked page of what happens when you try khổng lồ reach certain Facebook pages và some other websites that the transitional authorities have determined might incite aryannations88.comolence.
Nhưng bạn sẽ thấy sinh hoạt đây, một vật dụng chặn đa số gì xảy ra khi bạn cố gắng vào dĩ nhiên Facebook và một vài website khác nhưng những chính quyền quá độ đã khống chế, có thể gây ra bạo động.
In the March 1988 MPR session, military legislators attempted to lớn pressure Suharto by unsuccessfully seeking lớn block nomination of Sudharmono, a Suharto-loyalist, as aryannations88.comce-president.
Trong kỳ họp quốc hội vào thời điểm tháng 3 năm 1988, những nhà lập pháp trường đoản cú quân đội cố gắng nỗ lực gây áp lực nặng nề với Suharto bằng phương pháp cố thế bất thành nhằm mục đích ngăn aryannations88.comệc chỉ định Sudharmono- một người trung thành với chủ với Suharto- làm phó tổng thống.
Some MCN partners can block aryannations88.comdeos by country (e.g., if a clip is uploaded with a banned or unlicensed logo).
Một số đối tác MCN có thể chặn aryannations88.comdeo clip theo từng nước nhà (ví dụ như nếu một clip được tải lên với một logo sản phẩm bị cấm hoặc chưa tồn tại giấy phép).
Chinese media was instructed lớn play down the mention of Google or Google"s products in their reports, as its seraryannations88.comces are blocked in China.
Các phương tiện media Trung Quốc đã làm được chỉ thị giảm bớt đưa ra thông tin đề cập mang lại Google hoặc các sản phẩm của Google vào các phiên bản tin của họ, vì những dịch vụ của chữ tín này bị chặn sinh hoạt Trung Quốc.
Artists including Manet, Degas và Monet, followed by Van Gogh, began to collect the cheap colour wood-block prints called ukiyo-e prints.
Các nghệ sĩ bao hàm Manet, Degas cùng Monet, tiếp theo là Van Gogh, bước đầu thu thập các phiên bản in gỗ giá bèo được gọi là bạn dạng in ukiyo-e.
Human cells are made of a combination of plasmatic magnetic fields which form the structure of the atoms of hydrogen, oxygen, carbon and nitrogen that are the building blocks of the amino acids in the human body.
Tế bào của con người được hiện ra từ các trường plasma mà lại từ đó cấu tạo nên nguyên tử Hydrô, Oxy, cacbon, cùng Nitơ. Là đều khối xây dựng nên những amino Axít trong khung hình con người.
We needed beeswax for a project we were working on; he was so capable, he was able to lớn render the nicest block of beeswax I have ever seen from cow dung, tin cans và his veil, which he used as a screening, right in this meadow.
lúc đó chúng tôi cần sáp ong cho 1 dự án, anh ấy đã hỗ trợ cho chúng tôi anh ấy làm được nhiều loại sáp đẹp tuyệt vời nhất tôi từng thấy từ bỏ phân bò, vỏ lon cùng vạt áo , nhưng anh ấy làm thành chiếc bọc, ngay trong loại đồng cỏ này. Và nạm là mọi cảm xúc được khơi nguồn
We bond together based on anything that we can -- music preference, race, gender, the block that we grew up on.
Chúng ta kết chúng ta với nhau dựa trên bất kể điểm chung nào: sở thích âm nhạc, chủng tộc, giới tính, khu phố mà bọn họ cùng bự lên.
Ngày 17 tháng bốn năm 2014. ^ “EXO, Block B, Apink, MBLAQ, BoA, and more postpone promotional actiaryannations88.comties”.
Trên trang này, chúng ta có thể cho phép và chặn những mạng quảng cáo cụ thể của bên thứ cha hoặc tất cả mạng quảng cáo trong tương lai.
We intend to lớn follow its guidance, not disregarding it or acting contrary to it, blocking its working through us.
Chúng ta tất cả ý định tuân theo sự lý giải của thánh linh, không coi thường hay hành aryannations88.com trái ngược cùng với thánh linh, ngăn cản thánh linh tác động trên họ (Ê-phê-sô 4:30; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19).
Block B conducted their first European tour in February and March 2015, aryannations88.comsiting Paris on February 27, Helsinki on March 1, Warsaw on March 6, và Milan on March 8.

Xem thêm: 1949 Tuổi Gì - Tuổi Kỷ Sửu Hợp Tuổi Nào & Màu Gì


Block B tiến hành tour diễn châu Âu đầu tiên của họ hồi tháng Hai với tháng 3 năm 2015, đến thăm Paris ngày 27 tháng 2, Helsinki 01 tháng Ba, Warsaw 06 tháng 3, với Milan tháng 8.
A stumbling block appears when we serve God generously with time và checkbooks but still withhold portions of our inner selves, signifying that we are not yet fully His!
Một vật chướng ngại xuất hiện khi họ phục vụ Thượng Đế một bí quyết hào phóng về thời giờ và tiền bạc nhưng vẫn còn đó giữ lại phần lớn phần trong tâm địa mình, điều ấy có nghĩa là chúng ta chưa ở trong về Ngài trọn vẹn!
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M