1. Chức năng của tính từ (Adjective - Adj) cùng trạng từ (Adverb - Adv)

Tính từ dùng để bổ nghĩa mang lại danh từ. Tính từ mang đến ta biết thêm về người hoặc vật được nói tới.

Bạn đang xem: Beautifully là loại từ gì

She isbeautiful.It is alongchair.The ruler isshort.

Trạng từ dùng để bổ nghĩa mang lại động từ, tính từ hoặc trạng từ khác. Trạng từ mang lại ta biết cách thức, mức độ của hoạt động hoặc tính chất làm sao đó.

She goesquickly.He speaks toofast.She is very good.

2. Mối quan lại hệ giữa tính từ với trạng từ

Đa số tính từ thêm đuôi -ly thì trở thành trạng từ: careful (adj) => carefully (adv).

Lưu ý một số trường hợp sau:

Một số từ tất cả đuôi là –ly nhưng là tính từ chứ ko phải là trạng từ:

VD: friendly;lively;elderly;lonely;silly;lovely

Một số tính từ lúc chuyển sang trạng từ vẫn không cầm cố đổi

VD: hard -----> hard. Gồm hardly (adv), nhưng có nghĩa là HIỂM KHI;fast----> fast.

Một số tính từ lúc chuyển sang trọng trạng từ trọn vẹn thay đổi

VD: good (adj) ------> well (adv)

3. Vị trí của tính từ cùng trạng từ trong câu

ADJECTIVE

ADVERB

1. Đứng sau động từ to lớn be

Ex: My job is so boring

2. Đứng sau liên động từ (linking verb) nhưbecome, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, make

Ex:

- As the movie went on, it became more & more exciting.

- Your friend seems very nice.

- She is getting angry.

- You look so tired!

- He remained silent for a while.

3. Đứng trước danh từ

Ex: She is a famous businesswoman.

1. Đứng sau động từ thường

Ex: Tom wrote the memorandum carelessly.

2. Đứng trước tính từ mà lại nó bổ nghĩa

Ex:

- It"s a reasonably cheap restaurant, & the food was extremely good.

- She is singing loudly.

3. Đứng trước trạng từ mà nó bổ nghĩa

Ex:

- Maria learns languages terribly quickly.

- He fulfilled the work completely well.

4. Đứng đầu câu, bổ nghĩa mang lại cả câu

Ex: Unfortunately, the ngân hàng was closed by the time I got here

4. Bí quyết chọn tính từ và trạng từ điền vào chỗ trống lúc làm bài tập tiếng Anh

4.1. Quan sát phía sau chỗ trống (kế bên)

Nếu gặpDANH TỪthì điềnTÍNH TỪNếu gặpTÍNH TỪhoặcĐỘNG TỪthì điềnTRẠNG TỪ.

Xem thêm: Chỉ Số Para ? 【3/2021】Liệu Bạn Đã Hiểu Rõ Về 【Xem 3,069】

VD: I have a … book . (beautiful/beautifully). Từ phía đằng sau là book là danh từ bắt buộc ta chọn điền tính từ: I have a beautiful book.- It was … done. (careful / carefully). Quan sát phía sau bao gồm động từ done cần chọn trạng từ: It was carefully done.

4.2. Nếu chú ý phía sau không có các loại từ trên thì nhìn từ từ ra phía trước:

Nếu gặp ĐỘNG TỪthường thì chọn TRẠNG TỪNếu gặp liên động từ nhưBE, LOOK, FEEL, SEEM, GET, BECOME... Thì chọn TÍNH TỪ

VD: