Hợp chất Bari Hidroxit Ba(OH)2: Là chất rắn, tất cả màu trắng, rã tốt vào nước, dễ hút ẩm.

Bạn đang xem: Baoh có kết tủa không

Nhận biết Ba(OH)2

Phản ứng hóa học:Ba(OH)2+ CO2→ H2O + BaCO3↑

Điều kiện phản ứng

- không có

Cách thực hiện phản ứng

- Sục khí CO2qua dung dịch Ba(OH)2

Hiện tượng nhận biết phản ứng

- Xuất hiện kết tủa trắng BaCO3trong dung dịch

Cùng top lời giải đi kiếm tìm hiểu đưa ra tiết về Ba(OH)2 nhé

Tính chất của Bari hidroxit Ba(OH)2

I. Định nghĩa

- Định nghĩa: Bari hiđroxit là hợp chất hóa học với công thức hóa học Ba(OH)2. Được biết đến với tên baryta, là một vào những hợp chất thiết yếu của bari.

- Công thức phân tử: Ba(OH)2

- Công thức cấu tạo: HO-Ba-OH

*
Ba(OH)2 có kết tủa không, Bari hidroxit bao gồm tan không, Ba(OH)2 màu sắc gì" width="215">

II. Tính chất vật lí và nhận biết


- Tính chất vật lý:Là chất rắn, gồm màu trắng, tung tốt vào nước, dễ hút ẩm.

- Nhận biết:Dung dịch Ba(OH)2làm quỳ tím chuyển sang blue color hoặc có tác dụng dung dịch phenolphthalein chuyển sang màu hồng do bao gồm tính bazo.

III. Tính chất hóa học

* mang đầy đủ tính chất hóa học của một bazơ mạnh.

- làm đổi color chất chỉ thị: quỳ tím chuyển sang màu xanh da trời và phenolphthalein chuyển sang color hồng.

- Tác dụng với những axit (phản ứng trao đổi):

Ba(OH)2+ 2HCl→BaCl2+ 2H2O

Ba(OH)2+H2SO4→BaSO4+ 2H2O

Ba(OH)2+ 2HNO3→Ba(NO3)2+ 2H2O

- Tác dụng với oxit axit: SO2, CO2... → Tùy tỉ lệ gồm thể tạo thành 2 muối: muối trung hòa - nhân chính và muối axit.

Ba(OH)2+SO2→BaSO3↓ +H2O

Ba(OH)2+ 2SO2→Ba(HSO3)2

- Tác dụng với muối:

Ba(OH)2+CuCl2→BaCl2+Cu(OH)2↓

* ngoài ra, còn phản ứng với 1 số chất hữu cơ như: axit hữu cơ, este…

- Tác dụng với các axit hữu cơ → muối:

2CH3COOH+Ba(OH)2→ 22Ba+ 2H2O(CH3COO)

- Phản ứng thủy phân este (phản ứng xà chống hóa):

2CH3COOC2H5+Ba(OH)2→ 22Ba+ 2C2H5OH(CH3COO)

* Tác dụng một số kim loại mà oxit, hidroxit của chúng bao gồm tính lưỡng tính (Al, Zn...):

Ba(OH)2+ 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2+ 3H2↑

- Tác dụng với hiđroxit lưỡng tính:

Ba(OH)2+ 2Al(OH)3→Ba(AlO2)2+ 4H2O

Ba(OH)2+Al2O3→Ba(AlO2)2+H2O

IV. Điều chế

Bari hidroxit bao gồm thể được điều chế bằng giải pháp hòa chảy bari oxit (BaO) trong nước:

BaO + H2O →Ba(OH)2

V. Ứng dụng

-Về mặt công nghiệp, bari hidroxit được sử dụng có tác dụng tiền thân cho những hợp chất bari khác. Bari hiđroxit ngậm đơn nước (Monohydrat) được sử dụng để khử nước cùng loại bỏ sunfat từ những sản phẩm khác nhau.

- Ứng dụng này khai quật độ chảy rất thấp của bari sunfat.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 4 Sự Tích Hồ Ba Bể Lớp 4 Trang 8, Sự Tích Hồ Ba Be Lớp 4 Trang 11

- Ứng dụng công nghiệp này cũng được áp dụng đến phòng thí nghiệm.