Tích phân từng phần (tptp) cùng phương pháp đổi biến hóa số là hai trong các cách thức tính tích phân. TPTP được thực hiện khi biểu thức dưới dấu vết phân cất 2 nhiều loại hàm số không giống nhau trong 4 một số loại hàm số: logarit, đa thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng có khi cách thức này được dùng trong số bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện các hàm số khả tích bên trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề nặng nề như họ tưởng bắt buộc không nào. Hãy thay chắc “thần chú” cùng bảng nguyên hàm nhằm xử cấp tốc dạng toán này nhé.