Trong các bài viết về cách học Tiếng Hàn, bây giờ chúng tô trình làng về bảng chữ cái Hangul được tạo vì Vua Sejong triều đại Choson với mục tiêu tạo sự tiện lợi trong học phát âm viết đến toàn dân. Bảng vần âm Hangul gồm 28 chữ cái với 11 nguyên âm và 17 phụ âm. Trước khi có Hangul, fan HQ thực hiện chữ Hán hoặc chữ Idu (giống như chữ thời xưa ở Việtnam).

Bạn đang xem: Bảng nguyên âm tiếng hàn

Khi xây cất bảng vần âm Hangul, vua Sejong đã dựa vào sự hài hòa của học tập thuyết âm dương (yin-yang).

* chữ cái “ㅇ” thể hiện hình trụ của thiên đường.* Chữ viết ngang như “ㅡ” biểu lộ mặt đất phẳng.* Chữ viết đứng như “l” thể hiện nhỏ người

Đến nay, Hangul có tổng cộng 40 chữ cái, với 21 nguyên âm với 19 phụ âm. Trong những số ấy có 24 chữ cái cơ bạn dạng và 16 vần âm đuợc ghép từ những chữ cái cơ bản.

Xem thêm: Các Tổ Hợp Môn, Ngành Nghề Và Trường Xét Tuyển Khối C Thi Ngành Gì Dễ Xin Việc?

*

1. Nguyên âm: 21

Có 8 nguyên âm đơn:ㅏ (a), ㅓ (eo – đọc là ơ), ㅗ (o – hiểu là ô), ㅜ (u – gọi là u), ㅡ(eu – phát âm là ư), ㅣ(i phát âm là i), ㅐ (ae), ㅔ (e)

Có 13 nguyên âm kép:ㅑ (ya – phát âm là da), ㅕ(yeo – gọi là dơ), ㅛ (yo – hiểu là dô), ㅠ(yu – phát âm là du), ㅖ (ye – đọc là de), ㅒ (yae), ㅘ (wa), ㅙ (wae), ㅝ (wo), ㅞ (we), ㅚ (oe), ㅟ (wi), ㅢ (ui)

Cách gõ theo kiểu Hangul Romaja đúng như chúng ta thấy ngơi nghỉ phiên âm ở trên. Để mang lại dễ nhớ giải pháp phát âm và bí quyết viết, bản thân biết được cơ chế như sau:

* Thêm râu như loại tiếng Việt: ơ thì phiên âm hoặc gõ thêm chữ e vào. Ví dụ: u là u(우), ư đang là: ư – eu (으). Rất giản đơn học cần không nào. Tương tự có ô, ơ* Còn nguyên âm kép, ý muốn có hình trạng double thì thêm chữ y vào lúc gõ là ra. Ví dụ: a(아), tiếng thành da (ya) thì thêm y vào sẽ có dobule ngay: 야

2. Phụ âm: 19

Consonant Nameㄱ giyeok (기역), hoặc kiŭk (기윽) giờ đồng hồ Bắc Hànㄴ nieun/niŭn (니은)ㄷ digeut (디귿), hoặc tiŭt (디읃) (Bắc Hàn)ㄹ rieul/riŭl (리을)ㅁ mieum/miŭm (미음)ㅂ bieup/piŭp (비읍)ㅅ siot (시옷), hoặc siŭt (시읏) (Bắc Hàn)ㅇ ieung/iŭng (이응)ㅈ jieut/chiŭt (지읒)ㅊ chieut/ch’iŭt (치읓)ㅋ kieuk/k’iŭk (키읔)ㅌ tieut/t’iŭt (티읕)ㅍ pieup/p’iŭp (피읖)ㅎ hieut/hiŭt (히읗)ㄲ ssanggiyeok (쌍기역)ㄸ ssangdigeut (쌍디귿)ㅃ ssangpieup (쌍비읍)ㅆ ssangsiot (쌍시옷)ㅉ ssangjieut (쌍지읒)

Cách gõ cho các phụ âm này đã làm được nói ở nội dung bài viết về cỗ gõ tiếng nước hàn Hangul Romaja.

3. Cấu trúc từ:

Một trường đoản cú trong tiếng Hàn có 2 kết cấu cơ bản– Phụ âm – Nguyên âm– Phụ âm – Nguyên âm -Phụ âm

Và được viết theo chiều ngang hoặc chiều dọcNhận xét:

* giờ Hàn Quốc cũng được đánh vần như giờ Việt.Ví dụ: 학생 được đọc là “hak seng” với những ký trường đoản cú tương ứng: ㅎ-h, ㅏ-a, …* Đọc với biết phiên âm của những nguyên âm với phụ âm cơ phiên bản sẽ biết đọc tất cả các tự mà bạn thích đọc