Bài 11: phương thức giải một trong những bài toán về toàn mạch

Video Trả lời câu hỏi SGK đồ vật Lý 11 bài xích 11 – Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

C1 trang 59 SGK:

Liên quan: bài xích tập lấy ví dụ như 2 trang 60 vật dụng lý 11

a)Hãy cho biết thêm cường độ chiếc điện chạy qua đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối liền có điểm sáng gì?

b)Viết phương pháp tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở R1,R2 và R3 mắc nối tiếp.

Bạn đang xem: Bài tập ví dụ 2 trang 60 vật lý 11

c)Hiệu điện nắm U1,U2, U3 giữa hai đầu những điện trở R1,R2, R3 mắc thông liền có quuan hệ như thế nào?

Trả lời:

a)Cường độ chiếc điện chạy qua đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếp luôn luôn bằng nhau.

b)Điện trở tương tự của đoạn mạch :Rtđ=R1+R2+ R3 (11.1)

c)Hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện nỗ lực thành phần. Thật vậy, nếu hai vế của (11.1) cùng với cường độ loại điện ta được:

U = U1+U2+U3

C2 trang 59 SGK:

a)Hãy cho thấy hiệu điện rứa giữa nhì đầu những điện trở R1,R2, R3 mắc song song có điểm sáng gì ?

b)Cường độ dòng điện I chạy qua mạch chính và I1,I2, I3 chạy qua các mạch rẽ của một quãng mạch gồm các điện trở R1,R2, R3 mắc tuy nhiên song có mối quan hệ như thế nào?

c)Viết cách làm tính điện trở tương tự của đoạn mạch gồm các điện trở R1,R2, R3 mắc tuy vậy song.

Trả lời:

a)Hiệu điện thế ở nhì đầu mỗi điện trở đều đều bằng nhau U=U1=U2=U3.

b)Cường độ mẫu điện mạch chủ yếu I bằng tổng cường độ cái điện chạy qua các mạch rẽ:I=I1+I2+I3 (11.2)

c)Áp dụng định nguyên tắc Ôm mang đến đoạn mạch chỉ chứa điện trở và gửi và biểu thức (11.2) ta có

*

Suy ra điện trở tương tự của đoạn mạch song song

được tính bằng biểu thức sau :

*

C3 trang 60 SGK: Một mạch điện bao gồm sơ trang bị hình 11.1, trong số ấy nguồn điện tất cả suất điện rượu cồn E = 6V và tất cả điện trở vào r = 2ω, những điện trở R1 = 5ω, R2 = 10ω cùng R3 = 3ω.

*

a) so sánh và cho thấy thêm các năng lượng điện trở mạch bên cạnh của mạch điện có sơ vật như hình 11.1 được mắc với nhau như thế nào? Từ kia nêu bí quyết tìm năng lượng điện trở tương đương của mạch xung quanh này.

b) Tính cường độ dòng điện I chạy qua nguồn và hiệu điện vắt mạch bên cạnh U.

c) Tính hiệu điện cố kỉnh U1 thân hai đầu năng lượng điện trở R1

Trả lời:

a) các điện trở hình 11.1 được mắc tiếp liền với nhau phải điện trở tương đương của mạch ngoài là: RN = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 13 = 18ω

*

Hiệu điện cố mạch ngoài: UN = I.RN = 18.0,3 = 5,4V

c) Hiệu điện thế giữa nhì đầu năng lượng điện trở R1 là: U1 = R1.I = 5.0,3 = 1,5V

C4 trang 60 SGK: Một mạch điện gồm sơ đồ gia dụng hình 11.2, trong số ấy nguồn điện có suất đện động. E = 12,5V và có điện trở trong r = 0,4ω ; đèn điện Đ1 có ghi số 12V – 6W; đèn điện Đ2 một số loại 6V – 4,5W; Rb là một trong những biến trở .

*
Hãy nhấn dạng các đèn Đ1, Đ2 và biến đổi trở Rb của mạch điện bao gồm sơ thiết bị như hình 11.2 được mắc cùng với nhau như thế nào?

Trả lời:

Ta thấy hình 11.2

<(Rb tiếp liền với Đ2) tuy nhiên song với Đ1>.

C5 trang 61 SGK: Một mạch điện gồm sơ vật dụng hình 11.2, trong những số đó nguồn điện có suất đện rượu cồn ε = 12,5V và bao gồm điện trở vào r=0,4Ω ; bóng đèn Đ1 bao gồm ghi số 12V-6W; bóng đèn Đ2 loại 6V-4,5W; Rb là 1 biến trở .

Tính cường độ định mức I1,I2 của dòng điện chạy qua mỗi đèn khi các đèn sáng thông thường .

Trả lời:

Cường độ định mức I1, I2 của loại điện chạy qua từng đèn khi những đèn sáng bình thường lần lượt là:

*

+ Điều chỉnh trở nên trở Rb nhằm đèn Đ1, Đ2 sáng thông thường thì bắt buộc thỏa những điều khiếu nại sau:

Ib = I2 = 0,75A

Ub = U1 – U2 = 12 – 6 = V

*

C6 trang 61 SGK: Một mạch điện bao gồm sơ thứ hình 11.2, trong những số ấy nguồn điện gồm suất đện hễ ε = 12,5V và tất cả điện trở vào r=0,4Ω ; đèn điện Đ1 tất cả ghi số 12V-6W; bóng đèn Đ2 nhiều loại 6V-4,5W; Rb là một trong biến trở .

Tính điện trở R1 cùng R2 tương ứng của các đèn lúc sáng thông thường .

Trả lời:

Điện trở R1 cùng R2 tương ứng của những đèn những lúc sáng bình

*

C7 trang 61 SGK: Viết phương pháp tính công suất Png và hiệu suất H của điện áp nguồn . Tính năng suất Png và công suất H của nguồn tích điện khi đó.

Trả lời:

Hiệu suất của nguồn điện:

*

UN = U1 = 12V

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính: I = I1 + I2 = 0,5 + 0,75 = 1,25A

Hiệu điện ráng hai đầu mạch không tính là: UN = U1 = 12V

→ hiệu suất Png và năng suất H của nguồn điện áp lần lượt là:

Png = E.I = 12,5. 1,25 = 15,625W

*

C8 trang 61 SGK: tất cả tám nguồn điện cùng lại với cùng suất điện động ε=11,5V cùng điện trở trong r=1Ω. Mắc các nguồn này thành cỗ nguồn hỗn hợp đối xứng có hai dãy tuy nhiên song để thắp sáng bóng đèn các loại 6V-6W . Coi rằng nhẵn đèn gồm điện trở như trong khi sáng bình thường.

Tính suất điện hễ εb cùng rb của bộ nguồn như đề bài bác đã cho

Trả lời:

Suất điện cồn Eb và rb của bộ nguồn.

Eb = m.E = 4.1,5 = 6V cùng rb =m.r/n = 4.r/2 = 2Ω

C9 trang 61 SGK: tất cả tám nguồn điện cùng lại với thuộc suất điện hễ ε=11,5V cùng điện trở trong r=1Ω. Mắc những nguồn này thành cỗ nguồn các thành phần hỗn hợp đối xứng có hai dãy tuy nhiên song nhằm thắp sáng bóng loáng đèn một số loại 6V-6W . Coi rằng láng đèn tất cả điện trở như trong khi sáng bình thường.

Viết cách làm tính Pb của bộ nguồn, Pi của từng nguồn với hiệu điện ráng Ui thân hai rất của mỗi nguồn đó.

Xem thêm: Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân Tuyển Sinh 2018

Trả lời:

Công suất của bộ nguồn là: Pb = 6.0,75 = 4,5W

Vì những nguồn như thể nhau nên công suất của mỗi nguồn là: Pi = 4,5/8 = 0,5625W

Cường độ loại điện qua từng nguồn là: I1 = I/2 = 0,75/2 = 0,375A

Ui = E – I.r = 1,5 – 0,375.1 = 1,125 V

Các bài giải bài tập đồ gia dụng Lý 11 bài bác 11 khác:

Phần trả lời câu hỏi C SGK đồ dùng Lý 11:

Bài 1 (trang 62 SGK vật dụng Lý 11): đến mạch điện bao gồm sơ vật như hình 11.4,….

Bài 2 (trang 62 SGK đồ vật Lý 11): đến mạch điện có sơ vật như hình 11.5 ,…

Bài 3 (trang 62 SGK vật Lý 11): mang lại mạch điện gồm sơ đồ gia dụng như hình 11.6. …

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 trên aryannations88.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 gồm đáp án rộng 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 bao gồm đáp án đưa ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm đồ lý 11 bao gồm đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác