+ Ví dụ: Chia hình trụ thành 6 phần bởi nhau, tô color 5 phần. Đã tô color năm phần sáu hình tròn. Ta hotline 5/6 là phân số.

Bạn đang xem: Bài tập về phân số

+ Phân số gồm có tử số và mẫu mã số, trong các số đó tử số là một số trong những tự nhiên viết trên dấu gạch ngang, mẫu mã số là số tự nhiên và thoải mái khác 0 viết dưới vết gạch ngang.

+ thương của phép phân tách số tự nhiên và thoải mái cho một số trong những tự nhiên không giống 0 hoàn toàn có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và chủng loại số là số chia.

+ phần đa số từ bỏ nhiên hoàn toàn có thể viết thành một phân số gồm tử số là số tự nhiên và thoải mái đó và mẫu số bởi 1.

+ Số 1 rất có thể viết thành phân số gồm tử số và mẫu số đều nhau và không giống 1.

+ Số 0 hoàn toàn có thể viết thành phân số gồm tử số là 0 và mẫu số khác 0.

2. So sánh những phân số

a, So sánh các phân số cùng chủng loại số

+ Phân số nào bao gồm tử số bé thêm hơn thì phân số đó bé nhỏ hơn.

+ Phân số nào bao gồm tử số lớn hơn thế thì phân số đó bự hơn.

+ nếu như tử số đều bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

b, So sánh những phân số cùng tử số

+ Phân số nào gồm mẫu số nhỏ nhiều hơn thì phân số đó to hơn.

+ Phân số nào gồm mẫu số lớn hơn vậy thì phân số đó nhỏ nhắn hơn.

+ Nếu chủng loại số bằng nhau thì nhì phân số đó bởi nhau.

c, So sánh những phân số không giống mẫu

+ Muốn đối chiếu hai phân số khác mẫu số, ta rất có thể quy đồng chủng loại số nhị phân số kia rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Các phép tính phân số

+ Phép cộng phân số.

+ Phép trừ phân số.

+ Phép nhân phân số.

+ Phép chia phân số.

4. Phương pháp rút gọn gàng phân số

+ Phân số về tối giản là phân số mà lại tử số và mẫu mã số không cùng chia hết cho số tự nhiên và thoải mái nào to hơn 1

+ Để rút gọn phân số, ta có tác dụng như sau:

- Xét xem tử số và chủng loại số cùng phân chia hết đến số thoải mái và tự nhiên nào to hơn 1

- phân tách tử số và mẫu số mang lại số đó

- Cứ liên tục làm như vậy cho tới khi nhận được phân số tối giản

5. Sự chuyển đổi các nguyên tố của phép tính

+ ví như nhân cả tử và mẫu mã số của một phân số cùng với cùng một vài tự nhiên khác 0 thì được một phân số mới bằng phân số đang cho.

+ Nếu chia cả tử và mẫu số của một phân số cùng với cùng một số tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số vẫn cho.

B. Bài xích tập


I. Trắc nghiệm

Câu 1: Con hãy lựa chọn đáp án đúng nhất:

A. Giả dụ nhân cả tử số và mẫu mã số của một phân số với cùng một số trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

B. Nếu như cả tử số và mẫu mã số của một phân số cùng phân tách hết cho một số trong những tự nhiên khác 0 thì sau khoản thời gian chia được một phân số bởi phân số sẽ cho

C. Phân số có tử số bé thêm hơn mẫu số thì nhỏ thêm hơn 1

D. Tất cả các đáp án rất nhiều đúng

Lời giải:

- nếu nhân cả tử số và mẫu mã số của một phân số với cùng một vài tự nhiên không giống 00 thì được một phân số bởi phân số đang cho.

- nếu như cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng phân tách hết cho một số tự nhiên không giống 00 thì sau khi chia ta được một phân số bởi phân số đã cho.

- Phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số thì bé nhiều hơn 1.

Vậy toàn bộ các giải đáp trên đều đúng.

Câu 2: Hoa nói: “Trong hai phân số tất cả cùng mẫu mã số, phân số nào tất cả tử số to hơn thì bé nhỏ hơn”. Theo con, Hoa nói đúng giỏi sai?

A. Đúng

B. Sai

Lời giải:

Trong nhị phân số tất cả cùng mẫu mã số:

+) Phân số nào tất cả tử số bé thêm hơn thì phân số đó bé hơn.

+) Phân số nào tất cả tử số lớn hơn nữa thì phân số đó khủng hơn.

+) ví như tử số đều bằng nhau thì nhị phân số đó bằng nhau.

Vậy Hoa vẫn nói sai.

Câu 3: Cho mẫu vẽ như mặt dưới:

*
bài tập về phân số lớp 4 nâng cao có lời giải" width="342">

Lời giải:

Quan cạnh bên hình vẽ ta thấy có tất cả 15 ô vuông, trong các số ấy có 7 ô vuông được sơn màu.

Vậy phân số chỉ số ô vuông sẽ tô color trong hình là 7/5.

Xem thêm: Kể Lại Buổi Gặp Gỡ Người Lính Lái Xe Trong Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính

Chú ý

Học sinh hoàn toàn có thể hiểu nhầm phân số chỉ số ô vuông đang tô color là số ô vuông được tô color trên số ô vuông không được sơn màu nên chọn đáp án 7/8; hoặc học sinh đọc ko kĩ đề nên chọn đáp án phân số chỉ số ô vuông không tô color là 8/15

Câu 4: Thương của phép chia a∶(b + c) được viết dưới dạng phân số là:

*
bài bác tập về phân số lớp 4 nâng cao có giải mã (ảnh 2)" width="224">

Lời giải:

Mọi phép chia đều rất có thể viết bên dưới dạng phân số, trong các số đó tử số là số bị chia và mẫu mã số là số chia

Phép phân chia a:(b+c) có a là số bị chia và b+c là số chia.

*
bài xích tập về phân số lớp 4 nâng cấp có giải mã (ảnh 3)" width="270">

Câu 5: Con hãy điền số hoặc chữ số phù hợp vào ô trống:

*
bài xích tập về phân số lớp 4 nâng cấp có giải thuật (ảnh 4)" width="300">

II. Bài tập bốn luyện

*
bài tập về phân số lớp 4 cải thiện có lời giải (ảnh 5)" width="645">
*
bài tập về phân số lớp 4 nâng cao có giải thuật (ảnh 6)" width="642">