Các dạng bài bác tập toán về mệnh đề cùng tập hợp là tài liệu cực kì hữu ích, có 60 trang tuyển chọn chọn các bài tập trắc nghiệm mệnh đề cùng tập hợp gồm đáp án với lời giải chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: Bài tập về mệnh đề toán 10

Thông qua tài liệu này các em học sinh lớp 10 gồm thêm các tài liệu tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức chương trình Đại số 10 chương 1. Nội dung cụ thể mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm và thiết lập tài liệu tại đây.

Các dạng bài xích tập toán về mệnh đề cùng tập hợp

Câu 1. Trong các câu sau, câu làm sao là mệnh đề, câu làm sao là mệnh đề chứa biến? trường hợp là mệnh đề thì chỉ tính đúng, không nên của mệnh đề đó.

a) 3+4=5

b)

*
 là một số vô tỷ

c) 4 x+3

Câu 2. Xét tính trắng đen của từng mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề tủ định của nó.

a) 1637 chia hết mang đến 5

b)

*

c)

*
cùng
*
nhằm viết các mệnh đề sau:

a) Có một số nguyên không phân chia hết cho chính nó.

b) số đông số thực cùng với 0 đều bằng chình nó

c) Có một trong những hữu tỷ nhỏ tuổi hơn nghịch hòn đảo của nó

d) Moi số tứ nhiên đều lớn hơn số đối của nó

Câu 8. Phát biêu thành lời côn trùng mệnh đề sau và xét tính phải trái của nó.

*

Câu 9. Lập mệnh đề lấp định của từng mệnh đề sau với xét tính đúng sai của nó.

a)

*

b)

*

c)

*

Câu 10. Lập mệnh đề che của từng mệnh đề sau cùng xét tính trắng đen của nó.

a) Mọi hình vuông đều là hình thoi

b) có một tam giác cân chưa phải là tam giác đều

Câu 11. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. Từ bây giờ là thiết bị mấy?

B. Chúng ta hãy học đi!

C. An học tập lớp mấy?

D. Nước ta là một nước ở trong Châu Á.

Câu 12.

Xem thêm: Đơn Vị Đo Nhiệt Lượng - Công Thức Tính Nhiệt Lượng

trong số câu sau, câu như thế nào là mệnh đề?

A. 10 là số chủ yếu phương

B. A+b=c

C.

*


D. 2 n+1 phân tách hết mang đến 3

.....................


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
aryannations88.comLink aryannations88.com chính thức:

các dạng bài xích tập toán về mệnh đề và tập đúng theo aryannations88.com Xem*