Bài viết trình diễn lý thuyết, cách thức giải các dạng bài tập cùng những bài bác tập bao gồm đáp án, khiến cho bạn hiểu sâu kiến thức công của lực điện, điện vậy và hiệu năng lượng điện thế.

Bạn đang xem: Bài tập về công của lực điện


LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Công của lực điện trường:

* Đặc điểm:  Công của lực điện chức năng lên tác dụng lên một năng lượng điện không phụ thuộc vào dạng quỹ đạo nhưng mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của tiến trình (vì lực năng lượng điện trường là lực thế).

* Biểu thức: AMN = qEd

Trong đó, d là hình chiếu của tiến trình lên phương của mặt đường sức điện.

Chú ý:

 - d > 0 khi hình chiếu thuộc chiều đường sức.

 - d

2. Contact giữa công của lực điện cùng hiệu chũm năng của điện tích

AMN = WM - WN

3. Điện thế. Hiệu điện thế

- Ñieän theá taïi moät ñieåm M vào ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho ñieän tröôøng veà phöông dieän taïo ra theá naêng lúc ñaët taïi ñoù moät ñieän tích q. 

Công thức: VM = (fracA_Minfty q)

- Hiệu điện nỗ lực giữa 2 điểm trong năng lượng điện trường là đại lượng đặc thù cho kĩ năng thực hiện tại công của năng lượng điện trường khi có 1 điện tích di chuyển giữa 2 điểm đó.

UMN = VM – nước ta = (fracA_MNq)

 Chú ý:

- Điện thế, hiệu năng lượng điện thế là 1 trong những đại lượng vô hướng có mức giá trị dương hoặc âm;

- Hiệu điện gắng giữa hai điểm M, N trong năng lượng điện trường có mức giá trị khẳng định còn điện núm tại một điểm trong điện trường có giá trị phụ thuộc vào vào địa chỉ ta lựa chọn làm nơi bắt đầu điện thế.

- Trong năng lượng điện trường, véctơ độ mạnh điện trường có hướng từ nơi bao gồm điện nắm cao quý phái nơi tất cả điện cụ thấp;

4. Contact giữa cường độ điện trường cùng hiệu điện thế

E = (fracUd)

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Tính công của những lực khi năng lượng điện di chuyển

Phương pháp: sử dụng những công thức sau

1. AMN = qEd

Chú ý:

 - d >0 khi hình chiếu cùng chiều đường sức.


 - d

2. AMN = WtM - WtN = WđN - WđM

3. AMN = UMN .q = (VM – đất nước hình chữ s ).q

Chú ý: dấu của công phụ thuộc vào dấu của q và U cùng góc hợp vì chưng chiều di chuyển và chiều mặt đường sức.

Dạng 2: Tìm điện vắt và hiệu năng lượng điện thế

Phương pháp: sử dụng các công thức sau

1. Cách làm tính điện vắt : VM = (fracA_Minfty q)

Chú ý : tín đồ ta luôn luôn chọn mốc điện ráng tại mặt đất với ở hết sức ( bởi 0 )

2. Cách làm hiệu điện thế: (U_MN=fracA_MNq) = VM – vn

3. Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường với hiệu điện cầm trong điện trường đầy đủ E = (fracUd)

Chú ý: Trong năng lượng điện trường, vector cường độ điện trường được đặt theo hướng từ nơi có điện vắt cao sang trọng nơi gồm điện nuốm thấp;

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1: Một e dịch rời một đoạn 0,6 centimet từ điểm M tới điểm N dọc theo một con đường sức điện của 1 điện trường mọi thì lực năng lượng điện sinh công 9,6.10-18J

 a Tính cường độ điện ngôi trường E

 b. Tính công cơ mà lực điện hình thành khi e dịch chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo phương cùng chiều nói trên?


 c Tính hiệu điện vậy UMN; UNP

 d. Tính vận tốc của e lúc nó tới p. Biết tốc độ của e tại M bằng không.

ĐS: a) 104V/m; b) 6,4.10-18 J ; c) UMN = -60V, UNP = -40V ; d) 5,9.106m/s

Bài 2: tía điểm A, B, C chế tác thành một tam giác vuông trên C;

AC = 4cm, BC = 3cm và nằm trong một năng lượng điện trường đều.

Vecto cường độ điện (vecE) trường tuy nhiên song AC,

hướng trường đoản cú A mang đến C và bao gồm độ mập E = 5000V/m. Hãy tính:

 a) UAC, UCB,UAB.

 b) Công của năng lượng điện trường khi e dịch chuyển từ A cho B và trên

đường gãy ACB. So sánh và lý giải kết quả.

*

ĐS: a) UAC = 200V; UBC = 0; UAB = 200V. B) (A_AB=A_ACB=-3,2.10^-17J)

Bài 3: ABC là một trong tam giác vuông góc tại A được đặt trong điện trường phần lớn (vecE) .Biết (alpha =widehatABC=60^0,ABvecE.BC=6cm,U_BC=120V)

 a). Kiếm tìm UAC,UBA cùng độ phệ (vecE) .

 b). Đặt thêm sinh sống C một năng lượng điện q = 9.10-10 C.Tính độ mạnh điện trường tổng hòa hợp tại A.

*

GIẢI

a. (Delta ABC) là ½ tam giác đều, vậy trường hợp BC = 6cm.

Suy ra: tía = 3cm với AC = (frac6sqrt32=3sqrt3)

UBA = UBC = 120V, UAC = 0


E = (fracUd=fracU_BABA=4000V/m).

b. (overrightarrowE_A=overrightarrowE_C+vecERightarrow E_A=sqrtE_C^2+E^2=5000V/m)

Bài 4: Hai bạn dạng kim nhiều loại phẳng tuy nhiên song với điện tích trái vệt đặt giải pháp nhau 2cm. độ mạnh điện trường thân hai bản là E = 3000V/m. Sát phiên bản mang năng lượng điện dương, ta đặt một hạt có điện dương có cân nặng m = 4,5.10-6 g và có điện tích q = 1,5.10-2 C.tính

 a) Công của lực năng lượng điện trường khi hạt sở hữu điện chuyển động từ bản dương sang bản âm.

Xem thêm: Tháng 10: Thanh Niên Với Tình Bạn Tình Yêu Và Gia Đình, 11A

 b) gia tốc của hạt mang điện lúc nó đập vào bản âm.

ĐS: a) A = 0,9J; b) v2 = 2.104m/s

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn đồ dùng lý lớp 11 - coi ngay