Bạn mong tường thuật, ước ao kể lại một vấn đề đã xảy ra cho tất cả những người khác nghe nhưng chần chừ phải nói ráng nào, đặt câu ra sao? hiểu rằng điều đó, lúc này aryannations88.com vẫn trình bày cụ thể về Câu trực tiếp, loại gián tiếp trong giờ Anh – Cấu trúc, biện pháp dùng và bài bác tập có đáp án để các bạn đọc hoàn toàn có thể nắm vững kiến thức và kỹ năng này nhé!

*
*
*
Câu trực tiếp gián tiếp trong giờ đồng hồ Anh

a) bài xích 1: Chuyển từ câu trực tiếp quý phái câu gián tiếp

“Where is my umbrella?” she asked.She asked……………………………………… ………………….“How are you?” Martin asked us.Martin asked us………………………………………… ……………….He asked, “Do I have to vị it?”He asked……………………………………… ………………….“Where have you been?” the mother asked her daughter.The mother asked her daughter…………………………………… …………………….“Which dress vị you lượt thích best?” she asked her boyfriend.She asked her boyfriend………………………………….. ……………………..“What are they doing?” she asked.She wanted to lớn know………………………………………. …………………“Are you going to the cinema?” he asked me.He wanted to know………………………………………. …………………The teacher asked, “Who speaks English?”The teacher wanted lớn know………………………………………. …………………“How bởi vì you know that?” she asked me.She asked me………………………………………… ……………….“Has Caron talked lớn Kevin?” my friend asked me.My friend asked me………………………………………… ……………….

Bạn đang xem: Bài tập về câu trực tiếp gián tiếp

Đáp án bài xích 1:

She asked me where her umbrella was.Martin asked us how we were.He asked if he had to vì it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriend which dress he liked best.She wanted to lớn know what they were doing.He wanted to know if I was going to lớn the cinema.The teacher wanted lớn know who spoke English.She asked me how I knew that.

Xem thêm: Mặt Đứng Tiếng Anh Là Gì, Mặt Bằng Tiếng Anh Là Gì, Mặt Cắt Tiếng Anh Là Gì

My friend asked me if Caron had talked khổng lồ Kevin.

b) bài 2: Chọn câu trả lời đúng nhất:

Jane asked me __ going lớn settle down in Australia.A. When am IB. When was IC. When I wasD. Was when IMy mother said that __ when she saw me getting married.A. She feels happyB. She felt happyC. Did she fell happyD. She is felt happyKate asked me what type of instrument I used most often.A. WhatB. WhenC. IfD. No articleJohn told me __ the furniture in his closet until he came homeA. To touchB. That touchingC. Not to touchD. Khổng lồ touchingMary told me __ her decorate the house because that day is her birthday.A. If helpingB. Not khổng lồ helpC. Whether khổng lồ helpD. Lớn helpHe said that he met me __.A. The previous dayB. The dayC. The before dayD. The dayJenny wants lớn know __ come back lớn the office.A. When will my bossB. Will when my bossC. When my boss willD. When my quái thú wouldLisa told her boyfriend __ in her dining room.A. Lớn smokeB. Not to lớn smokeC. That smokingD. SmokingRose asked me __ feel most interested in life.A. What make meB. If I makeC. What made meD. What did make meHe told me __ the bathroom because it was being repaired.A. Lớn useB. Not to lớn useC. Khổng lồ usingD. If using

Đáp án bài xích 2:

CBACDADBCB

Trên đó là toàn bộ nội dung bài viết chi huyết vềCâu trực tiếp, con gián tiếp trong giờ Anh – bài bác tập gồm đáp án, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ và thực hiện chúng dễ dàng. Ko kể Câu trực tiếp, con gián tiếpthì trong giờ Anh còn tồn tại vô vàn những cấu trúcngữ pháp, các thì khác, các bạn cũng có thể tham khảo tạiHọc giờ đồng hồ Anh cùng aryannations88.com. Cùng theo dõi các bài viết sau củaaryannations88.comđể tất cả thêm nhiều kiến thức có ích hơn nhé. Thanks!