Chương I: ĐỘNG HỌC CHỐT ĐI€M §1. CHUV€N ĐỘNG cơKIẾN THỨC Cơ BẢNChuyển động cơ. Chât điểmChuyển hễ cơChuyển bộ động cơ của một thứ (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật dụng đó so với những vật không giống theo thời gian.Chất điểmMột vật vận động được xem là một hóa học điểm ví như kích thưôc của chính nó rất nhỏ dại so cùng với độ dài đường đi (hoặc đối với những khoảng cách mà ta nhắc đến).Quỹ đạoTập hợp toàn bộ các địa chỉ của một hóa học điểm chuyển động tạo ra một con đường nhất định. Đường đó điện thoại tư vấn là quy trình của chuyển động.Cách xác xác định trí của đồ gia dụng trong ko gianVật làm cho mốc. Thước đoMuốn xác định vị trí của hóa học điểm M chuyển động trên một đường biết trước, ta có tác dụng như sau:Chọn một vật làm cho mốc trên tuyến đường đó (trên hình 1.1 là điểm O).Chọn một chiều dương trên phố đi.Dùng thước đo để khẳng định độ dài s từ o mang đến M, để ý đến chiều tử o cho M là dương giỏi âm.Hệ tọa độTrong mặt phẳng quỹ đạo, chọn hệ trục tọa độ Để-các xOy vuông góc (hình 1.2).Khi hóa học điểm nghỉ ngơi M, địa điểm của hóa học điểm xác minh bởi các tọa độ: xMvà yM.* trường hợp chất điểm vận động trên một con đường thẳng:X.M-()MHình 1.3Chọn trục x’x trùng với mặt đường thẳng quỹXm =- Khi chất điểm nghỉ ngơi M, địa điểm của chất điểm xác định bởi tọa độ XM = OM .đạo, gốc tọa độ o và chiểu dương là tùy ý (để đối chọi giản, thường chọn chiều dương là chiều gửi động) (hình 1.3).* ngôi trường hợp chất điểm hoạt động trong ko gianTrong ko gian, lựa chọn hệ trục tọa độ Đề-các Oxyz vuông góc. (Hình 1.4)Khi hóa học điểm ngơi nghỉ M, vị trí của chất điểm xác định bởi các tọa độ XM, yM với ZM.Cách khẳng định thời gian trong gửi độngĐể đo, đếm thời gian trong chuyển động, fan ta phải lựa chọn 1 mốc thời gian và cần sử dụng đổng hổ.Mốc thời hạn là thời điểm chọn trước để bước đầu tính thời gian. Mốc thời gian có thể chọn tùy ý, cơ mà để đơn giản người ta thường lựa chọn mốc thời hạn là lúc vật bắt đầu chuyển động.Hai nhiều loại đổng hổ hay được dùng là đổng hổ mẫu mã đeo tay thường thì và đồng hồ bấm giây.Hệ quy chiếuHệ quy chiếu gồm: Một vật có tác dụng mốc; hệ trục tọa độ cố định gắn trên vật có tác dụng mốc; một mốc thời hạn và đồng hổ dùng để đo thời gian.HOẠT ĐỘNG (Câu hỏi trong bài học)C1. đến biết: - Đường kính của phương diện Trời: 1 400 000 km.Đường kính của Trái Đất: 12 000 km.Khoảng cách tử.Trái Đất mang đến Mặt Trời: 150 000 000 km.Nếu vẽ lối đi của Trái Đất quanh phương diện Trời là 1 đường tròn, đường kính 15cm thì hình vẽ Trái Đất và Mặt Trời vẫn là những hình tròn trụ có đường kính bao nhiêu xentimét?Có thể coi Trái Đất như một chất điểm vào hệ mặt Trời được không?Hình 1.5C2. Có thể lấy vật dụng nào có tác dụng mốc để xác định vị trí mộtchiếc tàu thủy đang làm việc trên sông?C3. Hãy cho biết các tọa độ của điểm M nằm bao gồm giữamột bức tường hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 5m, với cạnh AD = 4m (hình 1.5). Rước trục Ox dọc từ AB, trục Oy dọc từ AD.C4. Mang lại bảng:Bảng giờ đồng hồ tàuHà NộiNam Định Thanh HóaVinhĐổng Hói Đông HàHuếĐà NangTam Kỳgiờ 00 phútgiờ 56 phút 22 tiếng 31 phút0 tiếng 53 phút4 giò" 42 phút6 giờ 44 phút8 tiếng 05 phút10 giò" 54 phút 12 giờ 26 phútQuảng Ngãi Diêu TriTuy HóaNha Trang Tháp Chàm sài Gòn13 giờ 37 phút 16 giờ 31 phút18 giờ đồng hồ 25 phút đôi mươi giờ 26 phut 22 giờ 05 phút4 giờ 00 phútHãy tính xem đoàn tàu chạy từ ga hà nội thủ đô đến ga tp sài thành trong bao làu? c. CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP" Chát điếm là gì?Nêu giải pháp xác xác định tri cùa một ỏtõ trên một quốc lộ.Nêu giải pháp xác định vị tri cua một vặt trẽn một mặt phổng.Phàn biệt hệ tọa độ và hộ quy chiếu.Trường phù hợp nào dưới đày tất cả thê coi thứ là chát điểm?Trái Đất vào chuyến dộng tự quay quanh mình nó.Hai hòn hi lúc va chạm tới nhau.c. Tín đồ nháy ước lúc vẫn rơi xuống nước.D. Giọt nước mưa thời gian dang rơi.Một tín đồ chi đường cho 1 khách du lịch như sau: "Ong hãy di dọc từ phô náy dẽn bờ một hồ lớn. Đứng tại dó, quan sát sang bẽn kia hồ theo hường Tày Ba"c. óng sè tháy tòa đơn vị cùa khách sạn S". Tín đồ chi đường đã xác xác định tri cua khách sạn s theo cách nào?A. Phương pháp dũng mặt đường di VÌ1 vật làm cho mốc. •B. Bí quyết dùng các trục tọa độ.c. Cần sử dụng cá hai cách A cùng B.D. Không dìing ca hai bí quyết A vá B.Trong các cách lựa chọn hệ trục tọa dộ và mốc thời gian dưới dày. Biện pháp nho thích hợp nhất dè xác xác định tri cua một may cất cánh dang tốt tren diíímg dài?Khoáng bí quyết đến ba sân xuất xắc lớn: t = 0 là thời điểm máy bay cãt cánh.Khoáng biện pháp đến bố san cất cánh lớn: t = 0 lá 0 giờ quôc tè.c. Kinh dộ. Vĩ dộ dịa li cùng tlộ cao cùa míiy bay; t = 0 là thời điểm máy bay cất. Cánh.D. Gớm dộ. Vì chưng độ địa lí vá chiều cao ctia máy bay; t = 0 là 0 giờ quốc tẽ.Đê xác định vị tri cúa một tàu đổi thay giữa dở hơi dương, tín đồ ta dùng hồ hết tọa độ nào?9 1 Nếu lấy mốc thời hạn là thời điểm 5 giờ đồng hồ 15 phút thì sau ít nhát, bao láu kim phút, đuổi theo kịp lùm giờ?D. LỜI GIẢIHoạt độngCl. A) Đường kính con đường tròn hành trình của Trái Dât là:2 X 150 000 000 = 300 000 OOO(km)Gọi d, d’ lần lượt là 2 lần bán kính Trái Đất,.Mặt Trời trên hình vẽ có: d " _ d _.15Suy ra: d300000000= 0,0006 (cm)ì 2000 “ 1400000 15.12000d’ == 0,07 (cm)300000000 15 1400001) 300000000Kích thước Trái Đất vô cùng nho so với độ dài mặt đường di cua nó nên hoàn toàn có thể coi Trái Đất là chát điếm trong hệ mặt Trời.C2. Có thế lựa chọn một vật đứng yên bất kỳ ở trên bờ hoặc xung quanh sông có tác dụng vật mốc như một bến sông như thế nào đó, 1 dòng phao đèn, v.v...C3. Nếu tìm 0 s A, Ox dọc từ AB,Oy dọc từ AD thì M bao gồm tọa độX = 2,5 m ,, . , . „như hình 1.6.y = 2 mNếu lựa chọn 0 = B thì M có tọa độ X = -2,5m y = 2mC4. Tàu chạy từ bỏ ga thủ đô đến ga sài gòn hết 33 giờ(24 giờ 00 phút - 19 giờ 00 phút) + (24 giờ đồng hồ 00 phút - 00 tiếng 00 phút)+ (04 giờ đồng hồ 00 phút - 00 giờ đồng hồ 00 phút) = 33 giờ đồng hồ 00 phútCâu hỏi và bài xích tậpTrang 8. SGK.- Nêu cột sô" km nhưng mà ôtô sẽ đứng ở đó hoặc đang trải qua đó.Ví dụ: Ôtô sẽ ở km 40 bên trên quô"c lộ 5 tính tự Hà Nội.Nêu khoảng cách từ ôtô mang đến một thành phố nào đó.Ví dụ: Ôtô cách thành phố hải dương 18 km vệ phía Hà Nội.- Coi đồ vật là hóa học điểm M.Chọn một điểm 0 trên mặt phẳng đó làm gô"c tọa độ dựng hệ trục tọa độ vuông góc Oxy.Gọi H; I thứu tự là hình chiếu của M bên trên Ox; Oy thì địa điểm của điểm M được xác định bởi nhị tọa độ X = OH ; y = OI.Hệ quy chiếu bao hàm hệ tọa độ vật làm cho mốc, mốc thời hạn và đồng hồ. Cùng với hệ tọa độ, ta chỉ xác minh được địa điểm của vật; cùng với hệ quy chiếu ta không chỉ xác minh được địa chỉ của vật, mà còn khẳng định được sự biến hóa vị trí của thứ theo thời gian.D. Giọt nước mưa lúc sẽ rơi.Ba trường đúng theo A, B, c không vừa lòng điều kiện: kích thước vật rất nhỏ dại so cùng với độ dài lối đi của chúng, chi có trường hòa hợp D thỏa mãn: Giọt nước mưa lúc sẽ rơi tất cả thế’ coi như 1 chát điểm.c. Sử dụng cả hai bí quyết A cùng B.Để chỉ mang đến khách du lịch đi mang đến bờ hồ, fan chỉ con đường đã dùng bí quyết A: sử dụng đường đi: “đi dọc theo phố này” với vật có tác dụng mốc: “đến bờ hồ”Để khách kiếm được khách sạn s trường đoản cú bờ hồ người chỉ con đường đã dùng các trục tọa độ Đóng - Tây với Nam -Bắc : “từ bờ hồ nhìn theo hướng tây bắc”D.


Bạn đang xem: Bài tập vật lý lớp 10 bài 1


Xem thêm: Tải Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 9 Lần 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 9 Lần 2

Ghê độ, vĩ độ địa lí và chiều cao cửa đồ vật bay; t = 0 là cơ hội 0 giờ đồng hồ quốc tê. (Khó xác minh được vị trí của một điểm trong không gian khi biết khoảng cách từ đặc điểm đó đến 3 điểm cô" định đến trước).Chọn t = 0 là thời điểm máy cất cánh cất cánh thì người điều tra khảo sát phải tính • toán lại thời gian theo đồng hồ thời trang của mình.Để xác xác định trí của một tàu biển khơi giữa hải dương thì fan ta cần sử dụng kinh độ, vĩ độ của địa chỉ tàu.Chọn mốc thời gian là cơ hội 5 giờ 00 phút.Góc thân hai kim tại t = 0;