Để nói tới tương lai, đa số dự định, kế hoạch…trong giờ đồng hồ Anh thì bọn họ cần mang đến thì Tương Lai đối chọi và tương lai gần. Bài tập thì Tương lai đơn và sau này gần khá thông dụng trong IELTS với biện pháp nhiều ứng dụng theo không ít ngữ cảnh không giống nhau. Chính vì vậy aryannations88.com sẽ tổng hòa hợp cho các bạn những bài tập về thì Tương lai solo và tương lai gần rất hay.
Bạn đang xem: Bài tập tương lai đơn và tương lai gần

I. định hướng về thì Tương lai đối kháng và Tương lai ngay sát

Trong quy trình học giờ Anh, sẽ rất ít bạn cân nhắc sự không giống nhau của bài toán dùng thì tương lai đơn và thì sau này gần. Nếu mày mò một chút thì các bạn sẽ thấy nhì thì này khá đơn giản và dễ dàng và dễ dàng phân biệt. Nhưng mà hầu hết chúng ta đều có thói quen áp dụng thì tương lai đối kháng cho tất cả các hành vi sẽ diễn ra mà quên mất rằng nếu phần đông hành động ra mắt theo kế hoạch thì đề nghị dùng tương lai gần.

*
*
*
Bài tập về thì Tương lai đơn và tương lai gần

Bài tập 1

Chia dạng đúng của từ trong ngoặc

He (earn) ……………… a lot of money.She (travel) ……………… around the world.Hang (meet) ……………… lots of interesting people.Everybody (adore) ……………… you.We (not/ have) ……………… any problems.Many people (serve) ……………… you.We (anticipate) ……………… your wishes.There (not/ be) ……………… anything left to wish for.Everything (be) ……………… perfect.But all these things (happen/ only) ……………… if you marry me.If it rains, he (stay) ……………… at homeIn two days, I (know) ……………… my resultsI think he (not come) ……………… back his hometownI (finish) ……………… my report in 2 days.We believe that she (recover) ……………… from her illness soon

Bài tập 2

Hoàn thành các câu sau bởi từ vào ngoặc

The film ……………… at 12 am. (to end)Taxes ……………… next year. (to increase)I ……………… your e-mail address. (not/ khổng lồ remember)Why ……………… me your bike? (you/ not/ to lớn lend)……………… the window, please? She can’t reach. (you/ khổng lồ open)The restaurant was terrible! I ……………… there again. (not/ lớn eat)Rooney ……………… his teacher for help. (not/ lớn ask)I ……………… khổng lồ help you.

Xem thêm: Look Down Là Gì Diễn Giải Look Down Upon Là Gì, Look Down Nghĩa Là Gì

(to try)Where is your ticket? The train ……………… any hour. (to arrive)While the dog’s away, the mice ……………… (to play)

Bài tập 3

Dùng hồ hết từ mang đến trước để triển khai xong câu