(D) (log _1 over 2a = log _1 over 2b Leftrightarrow a = b > 0)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Sử dụng phương pháp giải bất phương trình logarit cơ bản:

log _agleft( x ight) Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarrayla > 1\fleft( x ight) > gleft( x ight) > 0endarray ight.\left{ eginarrayl0 0 endarray ight.endarray ight.>


Lời giải đưa ra tiết

A. (ln x > 0 = ln 1 Leftrightarrow x > 1) (do (e > 1) ) yêu cầu A đúng.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 12 chương 2 trang 91

B. (log _2x 1) ) bắt buộc B đúng.

C. (log _frac13a > log _frac13b) ( Leftrightarrow 0 0 ) phải D đúng.

Chọn lời giải C.

Xem thêm: Cây Kéo Tiếng Anh Là Gì Trong Tiếng Anh? Scissors Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

aryannations88.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp aryannations88.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng aryannations88.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép aryannations88.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.