Thì hiện nay tại tiếp diễn là trong số những thì cơ phiên bản và thông dụng độc nhất trong ngữ pháp giờ Anh. Mặc dù nhiên có rất nhiều bạn dù đã được học qua về cấu tạo và cách thực hiện của các loại thì này nhưng mà vẫn chưa áp dụng được hoàn toàn thành thạo. Gọi được trở ngại đó, TOPICA Native đã tổng hợp đa số bài tập thì bây giờ tiếp diễn (present continuous) có đáp án để chúng ta có thể cải thiện trình độ chuyên môn tiếng Anh của bản thân mình một biện pháp nhanh nhất.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại tiếp diễn


Lý thuyết thì hiện nay tại tiếp diễn (present continuous)12 thì trong giờ Anh tổng hòa hợp kiến thức

Trong bài viết này, TOPICA Native sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều những dạng bài xích tập tiếng Anh thì bây giờ tiếp diễn phong phú và đa dạng nhưng cũng vô cùng đơn giản dễ dàng để các chúng ta cũng có thể từng bước chinh phục được thì lúc này tiếp diễn. Hãy thay gắng dứt hết những bài bác tập sau đây nhé! chắc hẳn rằng nếu có thể xử lý chúng một cách hối hả thì trình độ chuyên môn tiếng Anh của bạn sẽ tương đối lên rất nhiều đấy.

1. Nắm tắt triết lý về thì hiện nay tại tiếp tục (Present Continuous Tense)

1.1. Cấu tạo thì hiện tại tiếp tục Tiếng Anh

Câu khẳng định
Câu bao phủ địnhCâu nghi vấnCâu hỏi Wh-question
S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

Ví dụ:

Hes thinking about leaving his job.

Theyre considering making an appealagainst the judgment.

S + be-not + V-ing + (O)

Ví dụ:

Im not looking. My eyes are closed tightly.

They arent arriving until Tuesday.

Am/ Is/ Are + S + Ving?

Yes, S +am/is/are.

No, S+ am/is/are+not.

Ví dụ: Are you doing your homework?

(Từ để hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?

Ví dụ:

Who is Kate talking khổng lồ on the phone?

Isnt he coming khổng lồ the dinner?


1.2. Cách sử dụng thì lúc này tiếp diễn

Diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời khắc nói.

VD: I am watching TV now. (Tôi đang xem truyền họa bây giờ)

Diễn tả một hành vi nói thông thường đang diễn ra và không kết thúc, cơ mà không tốt nhất thiết yêu cầu thực sự diễn ra ngay thời điểm nói.

VD: Anna is finding a job. (Anna vẫn tìm tìm một công việc)

Diễn tả một hành động chắc chắn rằng sẽ xảy ra về sau gần.

VD: He is going to Ha Noi tomorrow. (Anh ấy sẽ tới hà nội vào ngày mai)

Diễn tả một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại, thường được thực hiện với mục đích phàn nàn về hành vi khiến bạn nói khó tính và bực mình.

VD: She is always turning music up too loud. (Cô ấy lúc nào thì cũng bật nhạc vượt to)

Diễn tả một vấn đề đang ráng đổi, trở nên tân tiến nhanh chóng.

VD: Your English is significantly improving. (Tiếng Anh của doanh nghiệp đang được cải thiện đáng khiếp ngạc)

1.3. Dấu hiệu phân biệt thì hiện tại tiếp diễn


*

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn


Một số vết hiệu nhận thấy thì lúc này tiếp diễn phổ cập như sau:

Trạng tự chỉ thời gianNow: Bây giờRight now: ngay lập tức bây giờAt the moment: thời gian nàyAt present: hiện tạiAt + giờ cố thể: thời gian giờMột số cồn từLook! : chú ý kìa!Listen! : Hãy nghe này!)Keep silent! : Hãy lặng lặng!Watch out! : Hãy coi chừng

2. Những chú ý khi làm bài tập thì bây giờ tiếp diễn

Khi ngừng bài tập hiện tại tiếp diễn, chúng ta cần để ý 3 lỗi cơ bản sau:

2.1. Lỗi quên tobe/ V_ing

Nếu vẫn học qua ngữ pháp giờ Anh về thì lúc này tiếp diễn, chắc hẳn chắn chúng ta đều biết vào câu cần phải cótobe + V_ing. Tuy nhiên triết lý đôi khi không song song với thực hành.

Trong quá trình vận dụng làm bài xích tập thì bây giờ tiếp diễn, chúng ta vẫn thường xuyên quên hễ từ tobe hoặc quên đuôi _ing sau động từ. Đây là lỗi thường xuyên gặp mặt nhất trong bài, không chỉ riêng với bài tập thì hiện tại tiếp tục mà vớicác thì tiếp diễnnói chung. Các bạn nên chú ý!

2.2. Nhầm lần thì hiện tại tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn

Một trong những cách cần sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn đó là miêu tả hành động lạ không bình thường trong khi bạn đang quen làm một câu hỏi gì đó.

I alwaysplaytennis in the morning, but today Im playingvolleyball instead.

IhaveMaths on Tuesdays, but Im havingScience on Tuesday this week..

(Tôi học toán vào những thứ ba nhưng thứ bố tuần này tôi học tập môn khoa học)


2.3. Lầm lẫn thì hiện tại tại tiếp nối với thì sau này đơn

Cách cần sử dụng khác nữa của thìhiện tại tiếp diễnlà biểu đạt hành rượu cồn sẽ xảy ra trong tương lai nhưngcó kế hoạch và dự tính sẵn. Trong những khi đó thìtương lai đơnđược dùng miêu tả hành động sau đây nhưngkhông có ý kiến sẵn.

Im going khổng lồ the zoo with my cousins on Thursday.

Oh! Someone is knocking the door, Ill mở cửa it.

3. đoạn phim hướng dẫn tất tần tật về thì lúc này tiếp diễn

4. Bài tập thì hiện tại tại tiếp nối có đáp án

4.1. Bài tập thì hiện tại tiếp tục cơ bản

TOPICA Native đã tổng hợp các bài tập thì hiện tại tại tiếp diễn lớp 6 và những lớp nhằm tất cả các bạn đều hoàn toàn có thể làm!

Bài 1. Viết dạng -ing của những động từ dưới đây

VD: go going

takedriveseeagreeopenenterhappentryplayworkspeakgettravelliewinBài 2. Nối câu ở cột phía bên trái với cột bên phải sao cho hợp lý
1. Please turn down the volume.

2. Bởi you have something to lớn eat?

3. My family dont have anywhere to lớn live right now.

4. I have to come home now.

5. John doesnt collect books anymore.

6. I go to the thể hình three times a week.

7. Lt isnt true what they said.


8. Im afraid I dont bring the raincoat.

a. Lts getting very late.

b. Theyre lying.

c. Lts starting khổng lồ rain.

d. Hes trying lớn sell it.

e. My children are getting hungry.

f. Shes trying to lớn sleep.

g. Were looking for an affordable house.

h. I am losing fat.

Bài 3. Chấm dứt các câu sau áp dụng động từ trong ngoặc phân chia ở thì bây giờ tiếp diễn My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket. Hannah __________________ (not study) French in the library. Shes at trang chủ with her classmates. __________________ (she, run) in the park? My dog __________________ (eat) now. What __________________ (you, wait) for? Their students __________________ (not try) hard enough in the competition. All of Jacks friends __________________ (have) fun at the concert right now. My children __________________ (travel) around Asia now. My little brother __________________ (drink) milk. Listen! Our teacher __________________ (speak).Bài 4. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng Where his wife (be)?a. Am b. Is c. Are d. Be Jack (wear) ..suit today.a. Is wearing b. Are wearingc. Am wearing d. Wears The weather (get) ..warm this season.a. Gets b. Are gettingc. Is getting d. Are gets My kids (be). Downstairs now. They (play) ..chess.a. Am/ am playing b. Is/is playingc. Are/are playing d. Be/ being Look! The train (come)a. Are coming b. Is comingc. Are coming d. Is coming Alex always (borrow) ..me cash and never (give).. Back.a. Is borrowing/ giving b. Are borrowing/ givingc. Borrows/ giving d. Borrow/ giving While I (do).. My homework, my sister (read) .. Newspapers.a. Am doing/ is reading b. Are doing/ is readingc. Is doing/ are reading d. Am doing/ are reading Why ..at me like that? What happened?a. Do you look b. Have you lookedc. Did you look d. Are you looking I.in the bathroom right now.a. Am being b. Was beingc. Have been being d. Am It..late. Shall we go home?a. Is getting b. Getc. Got d. Has got -Are you ready, Belle? Yes, Ia. Am coming b. Comec. Came d. Have came -Look! That guy..to break the door of your house.a. Try b. Triedc. Is trying d. Has triedBài 5. Xong xuôi các câu sau She/ wash / her hair. => It/ snow. => Jack & Rose/ sit/ on the couch. => ..It/ rain/ heavily. => Linda/ learn/ French. => My dad/ listen/ to the stereo. => . My friends/ smoke/ in their rooms.=> .. I/ play/ đoạn phim games. . => .. You/ watch/ movies? => .. What/ you/ think? => What/ your two kids/ do? => . It/ snow/ ? => That computer/ work? => . Jane/ write/ a novel. => . Why/ you/ cry ? => ..Bài 6. Trả tất những cuộc hội thoạiA: I saw Brian a few day ago.B: Oh, did you? (What/ he/ do) . These day?A: Psychology.B: (he/ enjoy) . It?A: Hi, Liz. How (you/ get/ on) . In your new job?B: Not bad. Its wasnt so good at first, but (things/ get) .. Better now.Bài 7. đến dạng đúng của cồn từ trong ngoặcLook! The car (go) so fast.Listen! Someone (cry) in the next room.Your brother (sit) next to lớn the beautiful girl over there at present?Now they (try) khổng lồ pass the examination.Its 12 oclock, and my parents (cook) lunch in the kitchen.Keep silent! You (talk) so loudly.I (not stay) at trang chủ at the moment.Now she (lie) lớn her mother about her bad marks.At present they (travel) to lớn New York.He (not work) in his office now.Bài 8. Viết câu vấn đáp phủ định từ câu hỏi có sẵnIs your best friend eating a candy?Are you drinking water right now?Is your brother playing the guitar?Am I writing this Program with you?Are your Mom & Dad singing a tuy vậy at the moment?Are you wearing your grandfathers shoes today?Are you and your neighbor riding bikes now?Are all your uncles sitting near you?
*

Bài tập hiện tại tiếp diễn


Bài 1: chia động từ vào ngoặc nghỉ ngơi thì hiện tại tiếp nối hoặc thì bây giờ đơn It often __________________ in Ireland (rain). __________________ there now (rain)? Susan __________________ lớn her parents every Sunday night (write). Stop at once! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the garden (break, land) Where is Kevin? He __________________ tennis with Sue. (play) She normally __________________ in Northbridge but she __________________ with friends at the moment. (live, stay) Hurry up, the teacher __________________ lớn begin (wait).I __________________ a word Tim says (not believe). The new lawnmower __________________ well at the moment (work) What __________________ do for a living? (you, do) As a secretary I __________________ hundreds of letters every week (write). My monster __________________ khổng lồ change jobs soon (want) Look! She __________________ in the non- smoking area (smoke) We __________________ our break now, Mr. Smith (take) The well-known actor __________________ a lot of fan mail (get) Dorothy __________________ to lớn read a good novel in her holidays (love) My brother __________________ Italy the very moment I speak (tour) Such bad behaviour __________________ me mad (make). He usually __________________ out on Saturday night. (go) She __________________ by train khổng lồ Liverpool today. (depart)Bài 2. Chấm dứt chỗ trống trong đoạn văn sau bằng phương pháp chia cồn từ trong ngoặc sao cho hợp lý

My driving course ____ (go) well and, to my surprise, I _______ (enjoy) it very much. Harry and Liz, who run the driving school in my area, _______ (seem) very professional. But what I lượt thích most about them is that they ______ (feel) lượt thích friends rather than teachers. I know im making a lot of stupid mistakes (still!) but they keep saying: Dont worry. You ______ (learn). Everybody ______ (need) to go through this stage. They always ________ (concentrate) on the positive and ________ (support) me in every way. Its great that Anna from my school ______ (do) the course with me. At the moment we ________(practice) different driving manoeuvres. Anna ______ (find) them really difficult but she ______ (get) better và better. I ______ (think) we will both pass our driving test in March.

Bài 3. Dịch gần như câu sau quý phái tiếng Anh có thực hiện thì bây giờ tiếp diễnBố người mẹ tôi đang tận hưởng kỳ ngủ hè của mình tại Miami.Họ đã uống cafe với đối tác.Nhìn kìa! Trời ban đầu mưa!Họ đang sở hữu một vài dòng bánh ngọt cho bầy trẻ sống nhà.Em trai của công ty đang làm những gì rồi?Họ đang đi đâu vậy?Có cần Peter sẽ đọc sách trong chống không?Bạn bắt buộc mang theo một cái áo. Trời đã trở rét mướt đấy!Lisa đang ăn uống trưa ngơi nghỉ căng-tin với đồng bọn của cô ấy.Bố tôi vẫn sửa chiếc xe đạp của tôi.Bài 4. Ngừng đoạn văn sau và phân tách động từ ham mê hợp

This is Mr.Blue. He ______ (be) a primary school teacher in the center city. He _________ (teach) English & Maths. Now, he ________ (teach) English. He ________ (live) in Hanoi with his family at present. He ________ (be) married to lớn Lan, who is Vietnamese. They ______ (have) two children. Although Mr.Blue ________ (speak) Vietnamese as well as English, he ________ (not/teach) Literatures.

Bài 5. Tìm cùng sửa lỗi không đúng trong câuSomebody are climbing up this tree over there.Lan is always going khổng lồ school by bus.The river flows very past at present.Ly lives with some best friends until her brother can find a flat.
*

Bài tập của thì hiện tại tiếp diễn


5.1. Bài xích tập cơ bản

Bài 1
takingdrivingseeingagree ko có vẻ ngoài tiếp diễnopeningenteringhappeningtryingplayingworkingspeakinggettingtravellinglyingwinningBài 2fegadhbcBài 3 is buying is not studying Is she running is eating are you waiting are not trying are having are travelling is drinking is speakingBài 4 b. Is a. Is wearing c. Is getting c. Are/are playing b. Is coming a. Is borrowing/ giving a. Am doing/ is reading d. Are you looking d. Am a. Is getting a. Am coming c. Is tryingBài 5 Shes washing her hair. Its raining. Jack & Rose are sitting on the couch. Its raining heavily. Lindas learning French. My dads listening to lớn the stereo. My friends are smoking in their rooms. Im playing đoạn clip games. Are you watching movies? What are you thinking? What are your two kids doing? Is it snowing? Is that computer working? Janes writing a novel. Why are you crying?Bài 6What did he do?Does he enjoydo you get on things are gettingBài 7is goingis cryingIs your brother sittingare tryingare cookingare talkingam not stayingis lyingare travellingisnt workingBài 8No, my best friend isnt (is not) eating a candy.No, yên not (am not) drinking water right now.No, he isnt (is not) playing the guitar.No, you arent (are not) writing this program with me.No, they arent (are not) singing a tuy nhiên at the moment.No, yên not (am not) wearing my grandfathers shoes today.No, They arent (are not) riding bikes now.No, they arent (are not) sitting near me.

Xem thêm: " Thành Phần Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ : Ingredients, Thành Phần In English


5.2. Bài tập nâng cao

Bài 1 rainsIs it raining writes break lands is playing lives is staying is waiting dont believe is working What vày you vì chưng write wants is smoking are taking gets loves is touring makes goes out is departingBài 2 is going enjoy seems feel are learning needs concentrate support is doingare practicing finds is getting thinkBài 3My parents are enjoying their summer vacation in Miami.They are drinking coffee with their partners.Look! It is raining!They are buying some cakes for the kids at home.What is your little brother doing?Where are they going?Is Peter reading books in his room?You should bring along a coat. It is getting cold!Lisa is eating at the canteen with her best friend.My father is repairing my bike.Bài 4

is teaches is teaching is living is have speaks doesnt teach

Bài 5are climbing is climbing (Someone là danh từ số ít phải dùng is chứ không sử dụng are)is always always goes (thói quen hàng ngày)flows is flowing (dấu hiệu: at present)lives is living (ý chỉ hành vi đang diễn ra)

Hy vọng tổng phù hợp bài tập thì lúc này tiếp diễn chọn lọc trên đã giúp cho bạn ôn tập với củng cố kỹ năng về thì hiện tại tại tiếp diễn trong giờ Anh một bí quyết hiệu quả. Vậy là bài bác tập thì hiện nay tại tiếp tục (Present Continuous) có đáp án vẫn kết thúc. Nếu như có ngẫu nhiên thắc mắc nào, các bạn hãy nhằm lại bình luận để TOPICA Native hoàn toàn có thể hỗ trợ nha.