Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm peptit và protein

**Xem thêm: Ý Nghĩa Mâm Hoa Quả Ngày Tết: Ý Nghĩa & Cách Bày Ở Miền Bắc, Mâm Ngũ Quả Ngày Tết Gồm Những Gì

Chương 1: Este - Lipit bài bác 1: Este bài 2: Lipit bài bác 3: quan niệm về xà chống và hóa học giặt rửa tổng đúng theo bài bác 4: Luyện tập: Este cùng chất lớn Ôn tập hóa học 12 Chương 1 Chương 2: Cacbohiđrat bài 5: Glucozơ bài 6: Saccarozơ, tinh bột với xenlulozơ bài bác 7: Luyện tập: kết cấu và tính chất của cacbohiđrat bài 8: Thực hành: Điều chế, đặc điểm hóa học của este với cacbohiđrat Ôn tập hóa học 12 Chương 2 Chương 3: Amin, amino axit và protein bài xích 9: Amin bài xích 10: Amino axit bài 11: Peptit và protein bài xích 12: Luyện tập: kết cấu và tính chất của amin, amino axit và protein Ôn tập hóa học 12 Chương 3 Chương 4: Polime và vật liệu polime bài 13: Đại cương cứng về polime bài bác 14: vật liệu polime bài xích 15: Luyện tập: Polime và vật tư polime bài xích 16: Thực hành: một vài tính hóa học của protein và vật tư polime Ôn tập hóa học 12 Chương 4 Chương 5: Đại cương cứng về sắt kẽm kim loại bài xích 17: địa điểm của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần trả và cấu tạo của sắt kẽm kim loại bài 18: đặc thù của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại bài xích 19: hợp kim bài bác 20: Sự ăn uống mòn sắt kẽm kim loại bài 21: Điều chế kim loại bài bác 22: Luyện tập: đặc thù của sắt kẽm kim loại bài bác 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự nạp năng lượng mòn kim loại bài xích 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn sắt kẽm kim loại Ôn tập hóa học 12 Chương 5 Chương 6: kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm bài bác 25: sắt kẽm kim loại kiềm với hợp chất đặc biệt quan trọng của kim loại kiềm bài 26: kim loại kiềm thổ bài 27: Nhôm với hợp chất của nhôm bài xích 28: Luyện tập: đặc điểm của kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp chất của bọn chúng bài xích 29: Luyện tập: tính chất của nhôm và hợp hóa học của nhôm bài xích 30: Thực hành: đặc điểm của natri, magie, nhôm và hợp hóa học của bọn chúng Ôn tập hóa học 12 Chương 6 Chương 7: fe và một số kim loại quan trọng đặc biệt bài 31: fe bài bác 32: Hợp hóa học của sắt bài xích 33: hợp kim của fe bài 34: Crom với hợp chất của crom bài xích 35: Đồng với hợp hóa học của đồng bài xích 36: qua quýt về niken, kẽm, chì, thiếc bài bác 37: Luyện tập: đặc điểm hóa học tập của sắt với hợp hóa học của sắt bài 38: Luyện tập: tính chất hóa học tập của crom, đồng với hợp hóa học của bọn chúng Ôn tập chất hóa học 12 Chương 7 Chương 8: Phân biệt một số trong những chất vô cơ bài bác 40: nhận biết một vài ion trong hỗn hợp bài 41: nhận biết một vài chất khí bài xích 42: Luyện tập: dìm biết một số trong những chất vô sinh Ôn tập hóa học 12 Chương 8 Chương 9: Hóa học cùng vấn đề cải cách và phát triển kinh tế, buôn bản hội, môi trường xung quanh bài xích 43: chất hóa học và vấn đề phát triển kinh tế bài 44: chất hóa học và sự việc xã hội bài xích 45: Hóa học với vấn đề môi trường thiên nhiên Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9 Trắc Nghiệm Tổng hợp Hóa học tập Lớp 12 (Có Đáp Án) Đề thi hóa học 12 Đề thi hóa học 12 học tập kì 1 bao gồm đáp án Đề thi hóa học 12 học tập kì 2 có đáp án