+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm xi (I =1,2,3,…,n) nhưng tại kia đạo hàm bởi 0 hoặc ko xác định

+) sắp đến xếp những điểm xi theo lắp thêm tự tăng đột biến và lập bảng biến chuyển thiên

+) dựa vào bảng biến chuyển thiên để kết luận khoảng đồng biến chuyển và nghịch biến chuyển của hàm số trên tập khẳng định của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, ví như y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải chi tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=1 \ & x=-7 \ endalign ight..)

Bảng biến thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến chuyển trên các khoảng (left( -infty ;-7 ight)) và (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch đổi thay trên (left( -7; 1 ight).)
Bạn đang xem: Bài tập toán 12 trang 9

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải bỏ ra tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng đổi thay thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến hóa trên các khoảng (left( -1; 0 ight)) và (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch phát triển thành trên những khoảng (left( -infty ;-1 ight)) với (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải chi tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=0 \ & x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng biến hóa thiên:

*

Vậy hàm số đồng đổi mới trên khoảng tầm (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch phát triển thành trên những khoảng (left( -infty ;0 ight)) và (left( frac23;+infty ight).)

aryannations88.com*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp theo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp aryannations88.com

Xem thêm: Ăn Cà Chua Sống Có Tốt Không ? Bí Quyết Ăn Cà Chua Đẹp Da Giảm Cân


Cảm ơn các bạn đã áp dụng aryannations88.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?