Bài tập tiếng Anh lớp 3 tự Unit 1 đến Unit 5 giúp những em học sinh lớp 3 ôn tập, tập luyện thật thuần thục ngữ pháp, tự vựng giờ Anh trường đoản cú Unit 1 mang đến Unit 5.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 5

trải qua đó, còn làm các nhỏ bé rèn luyện và nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. Ngoài ra, những em bao gồm thể xem thêm những bài xích tập giờ Anh nâng cấp lớp 3

Bài tập tiếng Anh lớp 3

Name……………………………………..

I. Read and match


II. Circle the correct words. Khoanh vào trường đoản cú đúng.

1. Mai, This is my Friend/ Friends.

2. Who are They/ name ?

3. Are Peter / Peter và Mary your friends?


4. Yes / No, They are my friends.

5. No, They are / aren’t my friends.

III. Read and complete.

nine hello friends name

(1)……………….! My (2)…………….is Nam. I’m eight years old. These are my (3)……………….Peter & Linda. Peter is seven years old and Linda is (4)……………..

IV. Read and Match. Nối


1. Hello, Nam.

2. How old are You , Mary?

3. What is your name ?

4. How vì chưng you spell your name?

5. Are Peter và Mary your friends?


1. You/ meet/ nice/ to. ………………………………………………………………………….

2. Nam/ you/ hi/ are/ you ………………………………………………………………………..?

3. Thanks/ fine / I’m ……………………………………………………………………………….

4. Name/ bye ……………………………………………………………………………….

Exercise 4. Read & complete (Hoàn thành câu dùng từ vào ngoặc)

(Fine how hello fine)

Quan : (1)………………., Miss Hien. (2)……………are you?

Miss Hien: Hello, Quan. (3)…………, thanks. And you?

Quan: I’m (4)…………….., thank you . Goodbye, Miss Hien.

Miss Hien: Goodbye,Quan.

Exercise 5. Read & complete

How What’s my

1. ………………..your name?

2. ………………..name’s Peter.

3. ………….do you spell your name?

Exercise 6. Read and match (Nối)


1. What’s

2. My name’s

3. How vày you


a. My name’s Linda.

b. L-I-N-D-A

c. Hi, Peter, I’m name.


Exercise 7. Read và match (Nối)


1. Hello, My name’s Peter.

2. What’s your name?

3. How do you spell Linda?


a. My name’s Linda.

b. L-I-N-D-A

c. Hi, Peter. I’m Nam


Exercise 8. Put the words in order. (Sắp xếp)

1. Name/ my/ Phong/is. ……………………………………………………………………….

2. Your/ what/is/ name ? ………………………………………………………………………?

3. Do/ spell/ name/you/how/your? …………………………………………………………………?

4. N-/ A/ L-/D-/I-/ …………………………………………………………………….


Exercise 9. Read & complete (Hoàn thành câu dùng từ vào ngoặc)

(Spell my P-H-O-N-G name’s how)

Phong: Hi, (1)……..name’s Phong.

Linda: Hello, Phong. My (2)…………………Linda.(3)…………………do you spell your name?

Phong: (4)…………………… How vị you (5)……………….your name?

Linda: L-I-N-D-A.

Exercise 10. Answer Questions.

1. What’s your name? ……………………………………………………………………..

2. How vì you spell your name? …………………………………………………………

Exercise 11. Read và match (Nối)


1. This is

2. No,

3. Is


a. That Quan?

b. Phong

c. It isn’t. It’s Peter.


Exercise 12. Put the words in order. (Sắp xếp)

1. That/ Hien/ this/ is . ………………………………………………………………………

2. It/is/ yes ………………………………………………………………………..

3. Linda/ this/ is …………………………………………………………………………

4. Isn’t/ it/ No ……………………………………………………………………

5. Peter/ is/ this ……………………………………………………………………..

Exercise 13. Read & complete. Hoàn thành câu sử dụng từ vào ngoặc

(meet, that name’s is and his)

1. Hi, My ………………….Nam.

2. . ……………is Phong.

3. …………this is Quan.

4. Look at that boy. …………..name is Tony.

5. Và that girl ……………Linda.

6. Nice lớn …………..you , Peter and Linda!

Exercise 14. Read and match. Nối


1. Who’s

2. It’s

3. How old

4. I’m six


a. Are you ?

b. Years old.

c. That?

d. Miss Hien


Exercise 15. Read và match. Nối


1. Who’s that?

2. How old are you?

3. Is that Mai?

4. How old is Mai?


a. Yes,It is.

b. It’s Mr Loc.

c. She’s eight years old.

d. I’m eight years old.


Exercise 16. Put the words in order. (Sắp xếp)

1. That / Mai/ is ? ……………………………………………………………

2. You / old/ how/ are ? …………………………………………………………………..?


3. Nine/ old/ I’m/ years. ……………………………………………………………………….

4. Mai/ how/ is / old ? …………………………………………………………………………..?

Exercise 17. Read & complete. Chấm dứt câu cần sử dụng từ gợi ý

( friend friends )

1. He is my ………………………..

2. She is my……………………..

3. They’re my……………………

4. Peter and Linda are my…………………………..

Exercise 18. Read and match (Nối)


1. This is

2. She is my

3. Tony và Linda are my

4. They


a. Are my friends, too.

b. Friends.

c. Linda.

d. Friend


Exercise 19. Read và match (Nối)


1. Is this Linda?

2. Is that Tony?

3. Who are they?

4. Are they your friends?


a. Yes, they are.

b. They’re Peter & Mary.

c. Yes, it is Linda.

d. No, It isn’t. It is Peter.


Exercise 20. Put the words in order. Sắp xếp

1. Is/ Peter/ this. …………………………………………………………………….

2. That/ Linda/ is ? ……………………………………………………………………..

3. Linda/ Tony/ your / are / and/ friends ? …………………………………………………………

4. Aren’t / they/ No, …………………………………………………………………

Exercise 21. Read và complete. Xong xuôi câu sử dụng từ gợi ý

(seven years friend friends name’s)

Hello, My (1)…………………..Nam. I’m eight (2)…………………old. I’m in class 3A. This is my best (3)………………………….Mai. She is eight years old too. Here are Peter & Linda. Peter is (4)………………………………and Linda is nine. They’re my (5)………………………….too.

Exercise 22. Give the correct size of lớn BE ( am / is / are ) Hãy mang lại dạng đúng của hễ từ khổng lồ be để xong xuôi câu.

1. This ……………..his friend.

2. His name …………. Tony.

3. He ………….seven years old.

4. She………….Lan.

5. They ………Mai & Linda.

Xem thêm: Năm Sinh 1977 Là Cung Mệnh Gì? Tử Vi Tuổi Đinh Tỵ 1977 Cung Gì ?

6. ……..they Phong và Peter?

7. I ……….Trang.


Chia sẻ bởi:
*
Thu hương
tải về
83
Lượt tải: 19.983 Lượt xem: 77.240 Dung lượng: 250,7 KB
Liên kết cài về

Link tải về chính thức:

bài tập giờ Anh lớp 3 từ Unit 1 mang đến Unit 5 aryannations88.com Xem

Các phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA