3. Put the words in order. Then read aloud.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 4

 (Sắp xếp các từ sau theo lắp thêm tự đúng. Kế tiếp đọc khổng lồ chúng.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Is that Mai?

2. How old are you?

3. I"m nine years old.

4. How old is Mai?

Tạm dịch:

1. Đó là Mai yêu cầu không?

2. Bạn bao nhiêu tuổi?

3. Tớ 9 tuổi.

4. Mai bao nhiêu tuổi?

C. SPEAKING (Nói)

Read & reply (Đọc cùng đáp lại)

*

Hướng dẫn trả lời:

a. Hi, Linda. My name is + your name.

b. Yes, it is.

c. I"m + ... + years old.

d. He is seven years old.

Tạm dịch:

a. Xin chào, tớ là Linda. Tên của cậu là gì? - xin chào Linda. Tên của mình là + tên

b. Đó là Mai cần không? - Vâng, đúng vậy.

c. Tớ 7 tuổi. Cậu từng nào tuổi? - Tớ ... Tuổi

d. Đây là Tony. Cậu ấy bao nhiêu tuổi? - Cậu ấy 7 tuổi.

D. READING  (Đọc)

1. Look, read và match.  (Đọc và nối)


*

Hướng dẫn giải:

1. B

2. A

3. C

Tạm dịch:

a. Chúng ta bao nhiêu tuổi?

Tớ 8 tuổi.

b. Cô gái đó là ai?

Đó là Mary.

c. Cậu bé đó là ai?

Đó là Peter.

2. Read và complete. (Đọc và hoàn thành)

old / that / no / are

1. A: Is that Linda?

B: (1) ______ , it isn"t.

A: Who"s (2) _______?

B: It"s Mary.

2. A: How old (3) ______ you,Quan?

B: I"m ten years (4)______ .

Hướng dẫn giải:

1. No

2. That

3. Are

4. Old

Tạm dịch:

1. A: Đó là Linda bắt buộc không?

B: Không, đó không phải.

A: Đó là ai?

B: Đó là Mary.

2. A: chúng ta bao nhiêu tuổi, Quân?

B: Tớ 10 tuổi.

E. WRITING (Viết)

1. Look and write. (Nhìn và viết)


*
Hướng dẫn giải:

 

1. Peter ; seven

2. Phong ; ten

Tạm dịch:

 

1. Xin chào, tên của mình là Peter.

Tớ 7 tuổi.

2. Xin chào. Tên của tớ là Phong.

Tớ 10 tuổi.

2. Look và write the answers. (Nhìn với viết câu trả lời)

*

Hướng dẫn giải:

1. It"s

2. Eight (years old)

3. It"s

4. Eight (years old)

Tạm dịch:

1. Đó là ai?

Đó là nam.

2. Nam bao nhiêu tuổi?

Cậu ấy 8 tuổi.

3. Đó là ai?

Đó là Mai.

4. Mai bao nhiêu tuổi?

Cậu ấy 8 tuổi.

2. Write about you.

Xem thêm: So Sánh Chiều Dòng Điện Và Chiều Dịch Chuyển Của Electron, Thế Nào Là Dòng Điện Trong Kim Loại

 (Viết về em)

*

Tạm dịch:

Vẽ một tranh ảnh của về em vào khung.

1. Tên của em là gì?

2. Em bao nhiêu tuổi?

aryannations88.com


Bài tiếp theo

*


Báo lỗi - Góp ý


những tác phẩm khác


Bài viết new nhất


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp aryannations88.com