Tài liệu gồm các các dạng lý thuyết, cách thức giải và các bài tập nguyên hàm, tích phân, vận dụng tích phân nhằm tính diện tích, thể tích giao hàng cho kỳ thi trung học phổ thông QG môn Toán.


NGUYÊN HÀM

Ví du 1: tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

*

*

*

*

Daïng 1: Tính tích phân bằng phương thức đổi biến tấu 1

 Phương pháp giải:  

b1: Đặt x = u(t) (điều kiện mang lại t nhằm x chaỵ từ a mang lại b) => dx = u"(t).dt

b2: Đổi cận:

*

*

*

*

*

*

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - xem ngay