Thì tương lai đối chọi và tương lai ngay sát được sử dụng khá nhau. Mặc dù nhiên, trong một vài trường hợp, fan học khó riêng biệt được yêu cầu dùng thì tương lai đối kháng hay tương lai gần. Trong bài viết này, chăm học bài sẽ cùng chúng ta tìm ra điểm khác hoàn toàn giữa thì tương lai đối chọi và tương lai ngay sát và xong một số bài tập thì tương lai đơn và sau này gần để làm rõ hơn phương pháp dùng của 2 thì này nhé!

*

Lí thuyết thì tương lai 1-1 và sau này gần

Will + V

Be going to + V

Dùng khi đưa ra quyết định đưa ra tại thời gian nói:

+ There’s no milk.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần có đáp án

– Really? I’ll go & get some.

Dùng khi ra quyết định được đưa ra trước thời gian nói:

+ There’s no milk.

– I know. I’m going to lớn go and get some when this film finishes.

Một lời dự đoán dựa trên quan tiền điểm:

I think Mr.Robin will be the next president.

Một lời dự đoán dựa trên các thứ ta hoàn toàn có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy tại thời điểm nói:

Mr.Robin is going khổng lồ be the next president. He already has most of the votes.

Một vấn đề có thật trong tương lai

The sun will rise tomorrow.

Dùng nhằm hứa, yêu cầu, từ chối hay đề nghị:

I’ll help you tomorrow, if you like.

Ví dụ sáng tỏ thì sau này gần và tương lai đơn:

Trước khi làm bài xích tập thì tương lai đối chọi và sau này gần, chăm học bài xích sẽ gửi ra một số trong những ví dụ chủng loại để chúng ta tham khảo, giúp phát âm sâu hơn về cách sử dụng của thì tương lai đơn và sau này gần.

Ex 1: Điện thoại đổ chuông

+ I’ll get it!

(Nếu cần sử dụng “i’m going lớn get it” sẽ tương đối kì, vì khi đó mọi người sẽ nghĩ là Julie sẽ biết trước là điện thoại cảm ứng sẽ đổ chuông)

Ex 2: I’m going lớn go on holiday next week

(Nếu sử dụng “I’ll go on holiday next week” khiến cho mọi nghe hiểu đúng bản chất tôi mới chỉ quyết định đi dạo vào vài ba phút trước. Tất nhiên, điều này rất có thể xảy ra nhưng mà thường thường, ta lên chiến lược cho chuyến đi xảy ra những hơn)

Bài tập thì tương lai 1-1 và tương lai ngay sát 1: Put in ‘will’ or ‘be going to’:

A: We don’t have any bread.

B: I know. I __________________ get some from the shop.

A: We don’t have any bread.

B: Really? I __________________ get some from the cửa hàng then.

A: Why vị you need to borrow my suitcase?

B: I __________________ visit my mother in Scotland next month.

A: I’m really cold.

B: I __________________ turn the heating on.

A: Are you going to lớn John’s các buổi party tonight?

B: Yes. Are you going too? I __________________ give you a lift.

A: What are your plans after you leave university?

B: I __________________ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th

(The phone rings)

A: I __________________ get it!

A: Are you ready lớn order?

B: I can’t decide … Okay, I __________________ have the steak, please.

A: Are you busy tonight? Would you like to have coffee?

B: Sorry. I __________________ go lớn the library. I’ve been planning khổng lồ study

all day.

A: Why are you carrying a hammer?

B: I __________________ put up some pictures.

Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần 2:

Oh no! I think i ______________(sneeze)I’ve got lớn go khổng lồ dentist this morning. _________ you ________ with me? (come)When ________ you ________ another party? (have)Next month i __________ a DVD player (buy)In the future, people _________ bigger heads. (have)That glass is too near the edge. I think it ________(fall)Look at that đen cloud. I think it ________(rain)“Tomorrow ___________ a bright & sunny day everywhere in Japan, except Tokyo” – said the weatherwoman.The population of trung quốc ______________(reach) 2.1 billion by the year 2050.What are your plans for the weekend?

Minh phoned. We ______(go) on a picnic.

KEY 1:

A: There’s no milk.

B: I know. I’m going lớn get some from the shop.

=> các từ “i know” cho biết người nói vẫn biết là không còn sữa và sẽ đi mua)

A: There’s no milk.

B: Really? I’ll get some from the shop then.

=> cụm từ ‘Really?’ cho biết thêm người nói không biết sữa đã hết trước đó. Do thế ta dùng ‘will + V’.

A: Why vị you need lớn borrow my suitcase?

B: I’m going to visit my mother in Scotland next month.

=> cần sử dụng ‘be going to’ vì vụ việc thăm bà mẹ đã được lên planer trước 1 tháng.

A: I’m really cold.

B: I’ll turn the heating on, then.

=> tín đồ B sẽ không tăng ánh sáng nếu người A ko nói rằng chúng ta thấy lạnh. Vị vậy, áp dụng ‘will+v’

A: Are you going khổng lồ John’s các buổi tiệc nhỏ tonight?

B: Yes. Are you going too? I’ll give you a lift.

=> tín đồ B đưa ra một lời đề nghị nên ta sử dụng ‘will + V’.

A: What are your plans after you leave university?

B: I’m going to work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.

=> vấn đề này đã được lên kế hoạch nên ta sử dụng ‘be going to’.

(The phone rings)

A: I’ll get it!

=> A phân vân là đang có điện thoại cảm ứng thông minh reo phải ta cần sử dụng ‘will+V’.

A: Are you ready to order?

B: I can’t decide … Okay, I’ll have the steak, please.

=> B chuyển ra đưa ra quyết định tại thời điểm nói chứ không hề biết trước giỏi lên kế hoặc trước là mình ăn uống gì. Vị vậy, ta dùng ‘will + V’.

A: Are you busy tonight? Would you lượt thích to have coffee?

B: Sorry. I’m going khổng lồ go khổng lồ the library. I’ve been planning lớn study all day.

=> B đang lên planer cho đêm hôm trước thời điểm A hỏi nên ta cần sử dụng ‘be going to’.

A: Why are you carrying a hammer?

B: I’m going to lớn put up some pictures.

=> B đã bài bản treo ảnh trước đó bắt buộc anh new cầm búa nên ta cần sử dụng ‘be going to’.

Xem thêm: Top 10 Dàn Ý Tả Ngôi Trường Lớp 5 Hay, Chi Tiết, Lập Dàn Ý Bài Văn Tả Ngôi Trường Lớp 5

KEY 2:

Oh no! I think i am going to(sneeze)I’ve got to lớn go to lớn dentist this morning. Will you come with me? (come)When are you going khổng lồ have another party? (have)Next month i am going khổng lồ buy a DVD player (buy)In the future, people will have bigger heads. (have)That glass is too near the edge. I think it is going lớn fall (fall)Look at that đen cloud. I think it is going lớn rain(rain)“Tomorrow will be a bright and sunny day everywhere in Japan, except Tokyo” – said the weatherwoman.( be)The population of trung quốc will reach (reach) 2.1 billion by the year 2050.What are your plans for the weekend? – Minh phoned. We are going (go) on a picnic.

Trên đấy là một số bài xích tập tương lai 1-1 và tương lai gần bởi vì Chăm học bài xích tổng hợp và biên soạn. Các bạn đã nắm rõ hơn về cách sử dụng của nhị thì này chưa? Hãy tự để câu nhằm năm chắc phần ngữ pháp này nhé!