Quá khứ tiếp diễn là một trong các 3 thì thừa khứ thường chạm mặt nhất trong nhóm rất nhiều thì quá khứ trong giờ đồng hồ Anh, cùng Anh ngữ Ms Hoa tham khảo thêm về thì thừa khứ phổ cập này nha.Bạn đang xem: Thì thừa khứ tiếp tục với when và while violet

Bạn đang xem: Thì quá khứ tiếp diễn với when cùng while violet

Thì thừa khứ tiếp diễn (Past Continuous tense) là thì được dùng khi hy vọng nhấn mạnh cốt truyện hay quá trình của sự đồ dùng hay vấn đề hoăc thời gian sự vật hay vấn đề đó ra mắt và trên đây là thì giờ đồng hồ Anh mà nhiều người nhầm lẫn nhất.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn violet

Để giúp các chúng ta có thể tự tin về kiến thức và kỹ năng thì tiếng Anh thừa khứ tiếp tục cô đã share chi tiết, công thức, phương pháp sử dụng, dấu hiệu nhận biết, bài bác tập... Hôm nay cô Hoa sẽ phân tách sẻ chi tiết cho chúng ta bài viết Thì thừa khứ tiếp tục (Past Continuous) - Tổng quan vừa đủ từ A - Z. Vậy họ cùng vào bài học kinh nghiệm ngay thôi nào!


*

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Câu khẳng định

Cấu trúc

S + was/were + V-ing.

Lưu ý

I/ He/ She/ It/ Danh từ số không nhiều – was

S= We/ You/ They/ Danh từ số những – were

Ví dụ

- We were just talking about it before you arrived. (Chúng tớ đang nói tới chuyện kia ngay trước lúc cậu đến.)

2. Câu bao phủ định

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

Was not = wasn’t

Were not = weren’t

Ví dụ

- He wasn’t working when his quái vật came yesterday. (Hôm qua anh ta vẫn không thao tác làm việc khi sếp của anh ta đến)

 

3. Câu nghi vấn

Cấu trúc

Q: Was / Were + S + V-ing?

A: Yes, S + was/were.

No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ

- Q: Was your mother going khổng lồ the market at 7 A.M yesterday? (Lúc 7 tiếng sáng ngày hôm qua mẹ em sẽ đi chợ gồm phải không?)

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Các trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong vượt khứ kèm theo thời gian xác định.

- at + giờ đồng hồ + thời gian trong thừa khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời gian trong thừa khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong quá khứ)

Trong câu bao gồm “when” khi mô tả một hành vi đang xảy ra và một hành động khác xen vào.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đang hát trong nhà tắm thì bà bầu tôi đi vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện mất khi chúng tôi đang coi ti vi)

Cân nhắc sử dụng thì vượt khứ tiếp nối khi có lộ diện các từ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời khắc đó); …

- She was nhảy đầm while I was singing (Cô ấy vẫn múa trong lúc tôi đã hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc đó người bọn ông đang gửi thư sinh hoạt bưu điện)

 


*

 (Mới + HOT) - Inbox dìm tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Thì thừa khứ tiếp tục nhấn mạnh diễn biến hay quy trình của sự trang bị hay sự việc hoăc thời gian sự trang bị hay vấn đề đó diễn ra

 

Ví dụ

Phân tích ví dụ

 

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ chiếu sáng hôm qua, anh ta vẫn xem bạn Nhện)

watches watched was watching

Có tín hiệu – at + giờ đồng hồ + thời gian trong vượt khứ à Ta phân tách động từ phân chia ở thì quá khứ tiếp diễn

à Chọn đáp án C

Cách cần sử dụng 1

Diễn đạt hành động đang xẩy ra tại 1 thời điểm trong vượt khứ tiếp diễn

 

Ví dụ 2:

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong thời điểm tôi đã tắm thì cô ấy đã dung sản phẩm công nghệ tính)

used was using uses

Trong câu xuất thực trạng từ while + mệnh đề phân chia thì vượt khứ tiếp diễn, ta phân chia mệnh đề còn sót lại theo thì thừa khứ tiếp diễn để mô tả 2 hành động xảy ra cùng 1 thời điểm trong quá khứ

à Chọn lời giải B

 Cách sử dụng 2

Diễn đạt hai hành động xảy ra bên cạnh đó trong vượt khứ

 

Ví dụ 3:

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi sẽ nấu cơm thì mất điện.)

was cooking cooked will cook

Chuyện mất năng lượng điện xảy ra bất thần xen vào hành vi đang nấu cơm trắng => Ta chia hành vi đang xẩy ra và bị xen vào sinh sống thì quá khứ tiếp diễn

à Chọn câu trả lời A

Cách cần sử dụng 3

Diễn đạt hành vi đang xẩy ra thì có hành vi khác xen vào

 

Ví dụ 4:

– When he worked here, he always (make)………….. Noise (Khi anh ta thao tác làm việc ở đây, anh ta luôn gây ồn ào)

makes was always making made

Hành động gây ồn ào xẩy ra liên tục, lặp đi lặp lại làm phiền đến tín đồ khác trong vượt khứ

à Ta phân tách động từ bỏ này ở thì thừa khứ tiếp diễn

à Chọn lời giải B

Cách cần sử dụng 4

Hành động lặp đi lặp lại trong vượt khứ và làm cho phiền đến người khác

 

IV. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1Biến đổi những câu sau sang phủ định, nghi vấn và vấn đáp các câu hỏi nghi vấn đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Anne was riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

He was typing a letter when his quái thú went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài tập 2: phân tách động từ sinh hoạt dạng đúng để dứt câu

I (walk)___________down the street when it began khổng lồ rain. At this time last year, I (attend)__________an English course. Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion. The boy fell và hurt himself while he (ride)_________ a bicycle. When we met them last year, they (live)______ in Santiago. The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city. The lorry (go) _____ very fast when it hit our car. While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a buổi tiệc ngọt in the other room. Mary and I (dance)_________ the house when the telephone rang. We (sit)________ in the café when they saw us.

 

=>> vớ tần tật về ngữ pháp TOEIC

V. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp nhất từ vựng

1

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Các bộ phận của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): quả mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa nhỏ tuổi mọc thành chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren"t working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren"t.

Work /wɜːk/ động từ có nghĩa là “làm việc”, danh từ ko kể nghĩa “công việc” còn tức là “tác phẩm”

3

- She wasn"t painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

Painter /"peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): kiệt tác nghệ thuật

Bake a cake (v): có tác dụng bánh ngọt

4

- Anne wasn"t riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

School of thought (n): phe phái tư tưởng

5

- He wasn"t typing a letter when his quái thú went into the room.

- Was he typing a letter when his boss khủng went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Room /ruːm/ (n): bên cạnh nghĩa là “căn phòng” còn tức là “không gian trống”

VD: There"s room for one more at the table. (Có khu vực trống cho 1 người nữa trên bàn đấy)

Bài tập 2: chia động từ sinh hoạt dạng đúng để dứt câu:

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ rất đẹp từ vựng

1

was walking

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì quá khứ 1-1 => biểu hiện 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Tôi đang quốc bộ trên con đường thì trời mưa)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang diễn ra ở thì quá khứ tiếp diễn

Đi bộ trên phố ta ko nói là “walk on the street” nhưng mà nói là “walk down / walk along the street”

2

was attending

Có từ biểu hiện At this time last year

- Attendance check /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): vắng vẻ mặt

3

was standing

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì thừa khứ solo => thể hiện 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành động khác xen vào ( Jim sẽ ngồi dưới gốc cây thì nghe thấy tiếng nổ)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì thừa khứ tiếp diễn

 

4

was riding

Dấu hiện là While + Mệnh đề thì thừa khứ 1-1 => biểu đạt 1 hành vi đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào (Cậu bé đang lái xe đạp điện thì bị ngã)

=> Ta phân tách Mệnh đề đang diễn ra ở thì thừa khứ tiếp diễn

- Ride + xe đạp / motor bike: : Lái xe đạp điện / xe máy ta sử dụng động trường đoản cú “ride”

- Drive + car / truck: Lái xe hơi / xe cộ tải, ta áp dụng động tự “drive”

5

were living

   

6

was walking

 

Camera ko phát âm là /ca me ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): trang bị ảnh, vật dụng quay

7

was going

 

Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: xe pháo tải

8

was studying; was having

Có từ biểu hiện While + Mệnh đề phân tách ở thì quá khứ tiếp diễn, mệnh đề vùng sau ta cũng phân chia ở thì vượt khứ tiếp tục để mô tả 2 hành vi xảy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): chúng ta cùng phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): các bạn cùng nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): các bạn cùng lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): các bạn cùng nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): bạn tri kỷ

9

were dancing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì quá khứ 1-1 => mô tả 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành vi khác xen vào (Marry cùng tôi đã múa thì smartphone đổ chuông)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì quá khứ tiếp diễn

 

10

were sitting

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì vượt khứ đơn có hễ từ “saw” (Ai đó bị thấy được khi đang có tác dụng gì) => Ta phân chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì thừa khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán cafe được bố trí bàn trên các vỉa hè đến khách vừa ngồi vừa chú ý đường phố

- Trendy café (n): quán cà phê có phong thái theo xu hướng thịnh hành

 

VI. BÀI TẬP THỰC HÀNH

Để củng gắng thêm kỹ năng tiếng Anh về thì vượt khứ tiếp diễn được kết quả nhất. Chúng ta hãy làm cho thêm bài tập sau đây nhé!

Bài tập 1: chia động từ nghỉ ngơi dạng thừa khứ đơn và vượt khứ tiếp diễn để chấm dứt đoạn văn sau

In my last holiday, I went khổng lồ Hawaii. When I (go) 1…………………………. Lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. In the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3…………………………. Some water. Suddenly I (see) 4…………………………. A boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea & his hair (be) 5…………………………. Beautiful black. He was very tall & thin và his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. Fast. I (ask) 7…………………………. Him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. Me that his name was John. He (stay) 9…………………………. With me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. A lot of fun together. At the kết thúc of my holidays when I left Hawaii I said good-bye lớn John. We had tears in our eyes. He wrote lớn me a letter very soon & I answered him.

Bài tập 2: tìm lỗi sai trong số câu sau

I was play football when she called me. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday? What was she bởi while her mother was making lunch? Where did you went last Sunday? They weren"t sleep during the meeting last Monday. He got up early & have breakfast with his family yesterday morning. She didn"t broke the flower vase. Tom did. Last week my friend và I go to lớn the beach on the bus. While I am listening to music, I heard the doorbell. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 3: chấm dứt các câu sau bằng ý tưởng của chính bạn, sử dụng thì vượt khứ tiếp diễn

At 8 o’clock yesterday evening, I …………………………………………… At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..… At 10.15 yesterday morning, ……………………………………………….. At 7:45 yesterday evening, …………………………………………………. Half an hour ago, …………………………………………………………… Matt phoned while we …………………………………………………....… The doorbell rang while I …………………………………………………... We saw an accident while we ……………………………………………… Ann fell asleep while she ………………………………………………….. The television was on, but nobody …………………………………………

VII. ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. Went 2. Was swimming 3. Was drinking 4. Saw 5. Was

6. Beat 7. Asked 8. Told 9. Stayed 10. Had

Bài tập 2:

1. I was play football when she called me.

Play => playing

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

Was…study => Were…studying

3. What was she do while her mother was making lunch?

Do => doing

4. Where did you went last Sunday?

Went => go

5. They weren"t sleep during the meeting last Monday.

Sleep => sleeping

6. He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.

Have => had

7. She didn"t broke the flower vase. Tom did.

Broke => break

8. Last week my friend and I go lớn the beach on the bus.

Go => went

9. While I am listening khổng lồ music, I heard the doorbell.

Am => was

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Turn => turned

Bài tập 3:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents.

2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise.

3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch.

4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework.

5. Half an hour ago, I was playing cards with John.

6. Matt phoned while we were chatting.

7. The doorbell rang while I was washing my hair.

8. We saw an accident while we were watching TV.

9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.

Xem thêm: Sinhvienit - Tải Miễn Phí Chew

> Tổng hợp những thì trong giờ anh thông dụng

Trên đây là toàn thể kiến thức về thì quá khứ tiếp tục mà cô muốn share tới các bạn, hi vọng rằng để giúp đỡ bạn làm sao đang hy vọng học giờ đồng hồ Anh, ôn thi TOEIC có kiến thức nền tảng tốt nhất nhé! Chúc chúng ta học xuất sắc và chinh phục được giờ đồng hồ Anh hiệu quả.