Thì hiện tại tại tiếp nối là trong số những thì cơ phiên bản và thông dụng tốt nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Mặc dù nhiên có khá nhiều bạn dù đã có được học qua về cấu trúc và cách sử dụng của các loại thì này cơ mà vẫn chưa sử dụng được trọn vẹn thành thạo. Gọi được trở ngại đó, TOPICA Native vẫn tổng hợp hầu như bài tập thì bây giờ tiếp diễn (present continuous) – gồm đáp án để chúng ta cũng có thể cải thiện chuyên môn tiếng Anh của mình một cách nhanh nhất.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

Trong bài viết này, TOPICA Native sẽ cung ứng cho chúng ta rất nhiều những dạng bài xích tập tiếng Anh thì bây giờ tiếp diễn đa dạng mẫu mã nhưng cũng vô cùng dễ dàng để các bạn có thể từng bước đoạt được được thì lúc này tiếp diễn. Hãy chũm gắng xong xuôi hết những bài tập sau đây nhé! chắc chắn là nếu hoàn toàn có thể “xử lý” chúng một cách nhanh lẹ thì trình độ tiếng Anh của bạn sẽ tương đối lên rất nhiều đấy.

1. Nắm tắt lý thuyết về thì hiện tại tiếp nối (Present Continuous Tense)

1.1. Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh

Câu khẳng địnhCâu bao phủ địnhCâu nghi vấnCâu hỏi Wh-question
 S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

Ví dụ:

He’s thinking about leaving his job.

They’re considering making an appealagainst the judgment.

S + be-not + V-ing + (O)Ví dụ:

I’m not looking. My eyes are closed tightly.

They aren’t arriving until Tuesday.

Am/ Is/ Are + S + Ving? Yes, S + am/is/are.

No, S+ am/is/are + not.

Ví dụ: Are you doing your homework?

(Từ nhằm hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?Ví dụ:

Who is Kate talking to on the phone?

Isn’t he coming to lớn the dinner?

1.2. Cách áp dụng thì bây giờ tiếp diễn

Diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.VD: I am watching TV now. (Tôi vẫn xem truyền ảnh bây giờ)

Diễn tả một hành vi nói chung đang diễn ra và chưa kết thúc, tuy nhiên không nhất thiết yêu cầu thực sự ra mắt ngay thời gian nói. 

VD: Anna is finding a job. (Anna đã tìm kiếm một công việc)

Diễn tả một hành động chắc hẳn rằng sẽ xảy ra trong tương lai gần.

VD: He is going to Ha Noi tomorrow. (Anh ấy đang tới hà nội thủ đô vào ngày mai)

Diễn tả một hành vi thường xuyên lặp đi lặp lại, hay được áp dụng với mục tiêu phàn nàn về hành động khiến tín đồ nói tức giận và bực mình. 

VD: She is always turning music up too loud. (Cô ấy lúc nào thì cũng bật nhạc thừa to)

Diễn tả một vụ việc đang vắt đổi, trở nên tân tiến nhanh chóng.

VD: Your English is significantly improving. (Tiếng Anh của chúng ta đang được nâng cao đáng gớm ngạc)

1.3. Vết hiệu phân biệt thì bây giờ tiếp diễn


*

Bài tập thì lúc này tiếp diễn


Một số lốt hiệu nhận biết thì lúc này tiếp diễn thịnh hành như sau:

Trạng từ chỉ thời gianNow: Bây giờRight now: tức thì bây giờAt the moment: cơ hội nàyAt present: hiện tại tạiAt + giờ cố kỉnh thể: lúc … giờMột số động từLook! : nhìn kìa!Listen! : Hãy nghe này!)Keep silent! : Hãy im lặng!Watch out! : Hãy coi chừng
Để test trình độ chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được thương lượng trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

2. Những để ý khi làm bài bác tập thì hiện tại tiếp diễn

Khi ngừng bài tập hiện tại tiếp diễn, chúng ta cần lưu ý 3 lỗi cơ bản sau:

2.1. Lỗi quên tobe/ V_ing

Nếu đã học qua ngữ pháp tiếng Anh về thì bây giờ tiếp diễn, dĩ nhiên chắn các bạn đều biết vào câu cần phải có “tobe + V_ing”. Mặc dù nhiên định hướng đôi lúc không đi đôi với thực hành.

Trong quá trình vận dụng làm bài xích tập thì lúc này tiếp diễn, bọn họ vẫn thường xuyên quên hễ từ tobe hoặc quên đuôi _ing sau cồn từ. Đây là lỗi thường xuyên gặp mặt nhất vào bài, không chỉ riêng với bài tập thì hiện tại tại tiếp diễn mà với các thì tiếp diễn nói chung. Các bạn nên chú ý!

2.2. Nhầm lần thì hiện nay tại tiếp nối và thì lúc này đơn

Một một trong những cách cần sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn đó là miêu tả hành hễ lạ bất thường trong khi bạn đang quen làm một việc gì đó.

Ví dụ:

I always play tennis in the morning, but today I’m playing volleyball instead.

(Tôi luôn luôn chơi tennis hằng ngày nhưng lúc này tôi nghịch bóng chuyền.)

→ Tức là bình thường mình vẫn nghịch tennis, từ bây giờ mình đổi thành chơi láng chuyền

have Maths on Tuesdays, but I’m having Science on Tuesday this week..

(Tôi học toán vào những thứ bố nhưng thứ ba tuần này tôi học tập môn khoa học)

→ Bình thường xuyên vào thứ 3 học tập toán cơ mà riêng đồ vật 3 tuần này học tập khoa học

2.3. Nhầm lẫn thì hiện tại tại tiếp diễn với thì sau này đơn

Cách sử dụng khác nữa của thì hiện trên tiếp diễn là biểu đạt hành hễ sẽ xảy ra về sau nhưng có chiến lược và dự tính sẵn. Trong những khi đó thì tương lai đơn được dùng miêu tả hành động sau đây nhưng không có ý kiến sẵn.

Ví dụ:

I’m going khổng lồ the zoo with my cousins on Thursday.

(Tôi sẽ đi sở thú với anh em họ vào lắp thêm 5) => đã có dự trù sẵn

Oh! Someone is knocking the door, I’ll xuất hiện it.

(Oh! Có ai đang gõ cửa. Tôi sẽ mở nó) => việc mở cửa trọn vẹn không được dự trù sẵn từ bỏ trước

3. Video hướng dẫn tất tần tật về thì bây giờ tiếp diễn

4. Bài bác tập thì hiện tại tại tiếp diễn có đáp án

4.1. Bài xích tập thì hiện tại tại tiếp tục cơ bản

TOPICA Native đã tổng hợp các bài tập thì hiện tại tại tiếp nối lớp 6 và các lớp nhằm tất cả chúng ta đều hoàn toàn có thể làm!

Bài 1. Viết dạng -ing của những động từ dưới đây

VD: go → going

takedriveseeagreeopenenterhappentryplayworkspeakgettravelliewinBài 2. Nối câu ngơi nghỉ cột bên trái với cột bên phải làm thế nào cho hợp lý
1. Please turn down the volume.

2. Do you have something to eat?

3. My family don’t have anywhere lớn live right now.

4. I have lớn come home now.

5. John doesn’t collect books anymore.

6. I go khổng lồ the gym three times a week.

 7. Lt isn’t true what they said.

8. I’m afraid I don’t bring the raincoat.

a. Lt’s getting very late.

b. They’re lying.

c. Lt’s starting lớn rain.

d. He’s trying to sell it.

e. My children are getting hungry.

f. She’s trying to lớn sleep.

g. We’re looking for an affordable house.

h. I am losing fat.

Bài 3. Xong các câu sau áp dụng động từ trong ngoặc chia ở thì hiện tại tiếp diễn My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket. Hannah __________________ (not study) French in the library. She’s at trang chủ with her classmates. __________________ (she, run) in the park? My dog __________________ (eat) now. What __________________ (you, wait) for? Their students __________________ (not try) hard enough in the competition. All of Jack’s friends __________________ (have) fun at the concert right now. My children __________________ (travel) around Asia now. My little brother __________________ (drink) milk. Listen! Our teacher __________________ (speak).Bài 4. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng Where …………his wife (be)?a. Am b. Is c. Are d. Be Jack (wear) ………………..suit today.a. Is wearing b. Are wearingc. Am wearing d. Wears The weather (get) ………………..warm this season.a. Gets b. Are gettingc. Is getting d. Are gets My kids (be)…………. Downstairs now. They (play) …………..chess.a. Am/ am playing b. Is/is playingc. Are/are playing d. Be/ being Look! The train (come)…………………a. Are coming b. Is comingc. Are coming d. Is coming Alex always (borrow) ………………..me cash & never (give)……………….. Back.a. Is borrowing/ giving b. Are borrowing/ givingc. Borrows/ giving d. Borrow/ giving While I (do)……………….. My homework, my sister (read) ……………….. Newspapers.a. Am doing/ is reading b. Are doing/ is readingc. Is doing/ are reading d. Am doing/ are reading Why ……..at me like that? What happened?a. Do you look b. Have you lookedc. Did you look d. Are you looking I…….in the bathroom right now.a. Am being b. Was beingc. Have been being d. Am It……..late. Shall we go home?a. Is getting b. Getc. Got d. Has got -“Are you ready, Belle?” “Yes, I……………”a. Am coming b. Comec. Came d. Have came -Look! That guy………..to break the door of your house.a. Try b. Triedc. Is trying d. Has triedBài 5. Xong các câu sau She/ wash / her hair. => ………………………………………………………………………… It/ snow. => …………………………………………………………………………Jack and Rose/ sit/ on the couch. => ………………………………………………………………………..It/ rain/ heavily. => ………………………………………………………………………… Linda/ learn/ French. => ………………………………………………………………………… My dad/ listen/ lớn the stereo. => …………………………………………………………………………. My friends/ smoke/ in their rooms.=> ……………………………………………………………………….. I/ play/ đoạn clip games. . => ……………………………………………………………………….. You/ watch/ movies? => ……………………………………………………………………….. What/ you/ think? => ………………………………………………………………………… What/ your two kids/ do? => …………………………………………………………………………. It/ snow/ ? => ………………………………………………………………………… That computer/ work? => …………………………………………………………………………. Jane/ write/ a novel. => …………………………………………………………………………. Why/ you/ cry ? => …………………………………………………………………………..Bài 6. Trả tất các cuộc hội thoại A: I saw Brian a few day ago.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch Lớp 11 Có Lời Giải

B: Oh, did you? (What/ he/ do) ………. These day?A: Psychology.B: (he/ enjoy) ……. It?A: Hi, Liz. How (you/ get/ on) …………. In your new job?B: Not bad. It’s wasn’t so good at first, but (things/ get) ….. Better now.Bài 7. Mang đến dạng đúng của cồn từ vào ngoặcLook! The car (go) so fast.Listen! Someone (cry) in the next room.Your brother (sit) next to the beautiful girl over there at present?Now they (try) to pass the examination.It’s 12 o’clock, và my parents (cook) lunch in the kitchen.Keep silent! You (talk) so loudly.I (not stay) at home at the moment.Now she (lie) to her mother about her bad marks.At present they (travel) lớn New York.He (not work) in his office now.Bài 8. Viết câu trả lời phủ định từ câu hỏi có sẵnIs your best friend eating a candy?Are you drinking water right now?Is your brother playing the guitar?Am I writing this Program with you?Are your Mom và Dad singing a song at the moment?Are you wearing your grandfather’s shoes today?Are you và your neighbor riding bikes now?Are all your uncles sitting near you?