Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài bác 12: Số thực giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 12 trang 43: phương pháp viết x ∈ R mang lại ta biết điều gì ?

Lời giải

Ta có cách viết x ∈ R mang đến ta biết x là một trong những thực

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 12 trang 43: So sánh những số thực:

a) 2,(35) và 2,369121518…

b) – 0,(63) và -7/11

Lời giải

Ta có: a) 2,35 Bài 87 (trang 44 SGK Toán 7 Tập 1): Điền các dấu ∈, ∉, ⊂ thích hợp vào ô vuông:

*

Lời giải:

Kết quả:

*

Bài 88 (trang 44 SGK Toán 7 Tập 1): Điền vào vị trí trống (…) trong số phát biểu sau :

a) nếu a là số thực thì a là số … hoặc số …

b) nếu như b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng …

Lời giải:

a) nếu a là số thực thì a lá số hữu tỉ hoặc số vô tỉ.

Bạn đang xem: Bài tập số thực lớp 7

b) ví như b là số vô tỉ thì b viết đươc bên dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

Bài 89 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): trong số câu tiếp sau đây câu nào đúng, câu nào không nên ?

a) ví như a là số nguyên thì a cũng là số thực.

b) Chỉ tất cả số 0 không là số hữu tỉ dương cũng ko là số hữu tỉ âm.

c) giả dụ a là số tự nhiên và thoải mái thì a ko pải là số vô tỉ.

Lời giải:

a) Đúng vì chưng Z ⊂ Q ⊂ R

b) sai vì còn có các số vô tỉ ko là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

c) Đúng vì a là số thoải mái và tự nhiên thì a là số hữu tỉ buộc phải không thể là số vô tỉ.

Bài 90 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): triển khai các phép tính:

*


Lời giải:


*

*

Bài 91 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

*

Lời giải:


*

Bài 92 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): sắp đến xếp những số thực:

*

a) Theo máy tự từ bé dại đến lớn.

b) Theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ đến lớn các giá trị tuyệt đối hoàn hảo của chúng.

Xem thêm: Bài 6: Một Đoàn Xe Chở 480 Tấn Hàng, Một Đoàn Xe Chở 480 Tấn Hàng

Lời giải:

a) hàng số thu xếp theo lắp thêm tự từ nhỏ dại đến lớn.

*

b) Ta có


*

*

Bài 93 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): kiếm tìm x biết:

a) 3,2x + (-1,2)x + 2,7 = -4,9

b) (-5,6)x + 2,9x – 3,86 = -9,8

Lời giải:

a) 3,2.x+(-1,2).x+2,7= -4,9

⇒ <3,2+(-1,2)>.x=-4,9-2,7

⇒ 2.x=-7,6

⇒ x=-7,6:2

⇒ x=-3,8

b)(-5,6).x+2,9.x-3,86= -9,8

⇒ <(-5,6)+2,9>.x=-9,8+3,86

⇒ -2,7.x=-5,94

⇒ x=-5,94: (-2,7)

⇒ x=2,2

*

Bài 94 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy tìm các tập hợp:

a) Q ∩ I ; b) R ∩ I

Lời giải:

a)Theo khái niệm tập số hữu tỉ là tập hợp các số rất có thể viết dưới dạng phân số. Xuất xắc số hữu tỉ gồm các số thập phân hữu hạn và các số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số vô tỉ là tập thích hợp gồm các số thập phân vô hạn không tuần hoàn