Câu so sánh trong giờ đồng hồ Anh được áp dụng rất thịnh hành và cũng là trong những dạng câu đề xuất sử dụng liên tục trong IELTS đặc trưng Speaking Writing nhé. Các bạn đã thực sự thế rõ?


Các một số loại câu so sánh trong tiếng Anh

Câu đối chiếu trong tiếng Anh dựa theo mục đích sử dụng mà phân tách thành:

- so sánh nhất: thực hiện trong ngôi trường hợp đối chiếu một sự vật, sự việc, hiện tại tượng...có điểm nổi tiếng nhất so với các cái còn lại.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh trong tiếng anh nâng cao

- đối chiếu ngang bằng: áp dụng để so sánh trong trường hòa hợp một sự vật, sự việc, hiện tượng...có điểm giống, tương đương với một hoặc nhiều đối tượng người tiêu dùng cùng liên quan.

- so sánh hơn kém: so sánh một sự vật, hiện tượng, sự việc với đối tượng người sử dụng khác về điểm nào nổi bật hơn hoặc nhát hơn.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm các mẫu mã câu đối chiếu và làm bài xích tập dưới nhé.

*

Viết tắt:

S chủ ngữ

V Vị ngữ

Adj tính từ

adv - trạng từ

Quan trọng: Để nuốm chắc ngữ pháp cho bài bác thi, hãy click học khóa đào tạo Grammar for IELTS (16 bài video clip online miễn phí), tập trung các chủ điểm quan trọng trong bài bác thi ngay lập tức ở liên kết này nhé: TẠI ĐÂY

I. So sánh bằng

So sánh bởi được thực hiện bằng cách thêm as + adj/adv + as.

*

Công thức:

(+) S + to lớn be/ V + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O

(-) S + to lớn be/ V + not + as + adj/ adv + as + O

Ví dụ:

Jane sings as well as her sister. (Jane hát hoặc như là chị cô ấy.)

Is the film as interesting as you expected? (Phim có hoặc như là bạn mong đợi không?)

với câu phủ định, bạn cũng có thể sử dụng so gắng cho as

< not as/ so + adj/ adv + OS )

Ex: This flat isnt as/ so big as our old one.

(Căn hộ này không lớn bằng chung cư cũ của bọn chúng tôi.)

đối chiếu bằng nhau hoặc hệt nhau cũng có thể được biểu đạt bằng kết cấu the same as.

S + lớn be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Ex: My house is as high as his. = My house is the same height as his. Or The height of my house is the same as his.

(Nhà tôi cao bằng nhà anh ấy.)

mặc dù nhiên, bạn chú ý,

Dùng the same as nhưng lại không dùng the same like.

Ex: What would you lượt thích to drink? ~ Ill have the same as you.

(Anh muốn uống gì? ~ Tôi uống hệt như anh.)

Công thức:

Less... Than = not as/ so... As

- nhưng mà khi sử dụng khi nói thân mật và gần gũi not as/ so...as thường được sử dụng hơn less...than.

Today is less cold than yesterday. = Today isnt as/ so cold as yesterday.

- Để so sánh về gấp từng nào lần thì ta dùng cấu trúc là: twice as as, three times as as,..

Ex:Petrol is twice as expensive as it was a few years ago.

(Giá xăng hiện nay đắt gấp rất nhiều lần giá xăng từ thời điểm cách đây vài năm.)

Her book costs three times as much as mine.

Cuốn sách của cô ý ấy giá đắt hơn 3 lần của tôi

=> trường hợp đậy định, as thứ nhất rất có thể được thay bằng so. Sau as là 1 trong đại từ nhân xưng công ty ngữ, không được sử dụng tân ngữ.

Bạn có thể sử dụng danh từ bỏ để đối chiếu trong trường hợp này mà lại khi so sánh thì phải xác minh danh tự phải có tính tự tương đương.

Công thức:

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

My house is as high as his.

My house l is the same height as his.

(high height)

II. đối chiếu hơn kém

So sánh rộng được dùng để làm so sánh thân 2 người, sự việc, sự vật, hiện tại tượng.

Chúng ta phân chia hai loại:

- so sánh với tính từ bỏ ngắn có 1 vần

- so sánh với tính từ dài có 2 vần trở lên

Theo bí quyết khác nhau.

*

Cụ thể.

Công thức so sánh với tính trường đoản cú ngắn

Tính trường đoản cú ngắn là tính từ có một âm tiết. Họ thêm er phía đằng sau tính tự để mô tả sự đối chiếu hơn.

- Công thức hoàn toàn có thể áp dụng cùng với trạng từ có một âm tiết và một số tính từ 2 âm tiết tất cả tận cùng bởi -ow, -y, -le, như dưới đây.

- Quy tắc: nếu như tận sau cùng âm y thì biến thành I ngắn trước khi thêm er

- nếu như tính từ cơ mà có bước đầu bằng phụ âm nguyên âm phụ âm thì phụ âm cuối phải gấp rất nhiều lần trước lúc thêm er.

Ex: big (to, lớn) > bigger (to hơn, bự hơn)


fast (nhanh) > faster (nhanh hơn)

quiet (yên lặng) » quieter (yên lặng hơn)

happy (hạnh phúc) -> happier (hạnh phúc hơn)

clever (thông minh) -» cleverer (thông minh hơn)

narrow (hẹp) -> narrower (hẹp hơn)

simple (đơn giản) > simpler (đơn giản hơn)

Ex: Tom is taller than Bin. (Hươu cao cổ cao hơn người.)

- nếu như muốn nhấn mạnh hơn vậy thì bạn thêm much, far trước lúc so sánh.

Ex: Harrys computer is much far more expensive than mine.

(Máy tính của Harry dắt hơn những so với đồng hồ của tôi.)

- Đối với tính từ dài, gồm 2 âm tiết trở lên thì ta thêm more vào trước tính trường đoản cú (hoặc trạng từ) nhằm thể hiện so sánh hơn kém.

S + V + more/less + adj/adv + than + N/pronoun

- mặc dù nhiên, không vận dụng với các từ nhị âm tiết kết thúc bằng đuôi -er, -ow, -y, -le).

Ex: useful (hữu ích) -> more useful (hữu ích hơn)

boring (tẻ nhạt) -> more boring (tẻ nhạt hơn)

tired (mệt) -> more tired (mệt hơn)

quickly (nhanh) > more quickly (nhanh hơn)

quietly (yên tĩnh) -> more quietly (yên tĩnh hơn)

beautiful (đẹp) -» more beautiful (đẹp hơn)

interesting (thú vị) -» more interesting (thú vị hơn)

Tổng kết công thức:

S + V + short adj/ adv + er/ more + long adj/ adv + than + noun/ pronoun/ clause

- Sau than là đại trường đoản cú nhân xưng thống trị ngữ, chưa phải tân ngữ

- Khi so sánh một vật hay như là 1 người với tất cả vật, người còn lại thì ta thêm else

- Khi so sánh một đồ vật hoặc một fan với tất cả người hoặc vật sót lại thì ta bắt buộc thêm else sau anything/anybody.

Ex: He is smarter than anybody else in the class.

- Ở mệnh đề quan tiền hệ, nhà ngữ sau than/as rất có thể bỏ được nếu như 2 nhà ngữ trùng nhau.

- các tân ngữ gồm thể bị nockout bỏ sau các động từ sống mệnh đề sau than cùng as

Lưu ý: chúng ta cũng hoàn toàn có thể thay kết cấu not as...as bằng not so...as nhằm nói rằng cái nào đó là không bằng cái kia (So sánh không bằng), tuy thế KHÔNG cụ as...as bằng so...as.

3. đối chiếu nhất

So sánh nhất dùng làm so sánh sự vật, hiện tượng với tất cả sự vật, hiện tượng kỳ lạ khác, nhấn mạnh nét tuyệt vời nhất.

Cấu trúc:

-Tính từ bỏ ngắn:

S + V + the + adj+EST .

Ex:

Mai is the tallest in the class.

Tom learns the best in his class.

-Tính tự dài:

S + V + the MOST + adj .

Ex:

She is the most beautiful girl in the class.

Thanh is the most handsome boy in the neighborhood.

- so sánh kém nhất

S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause

Ví dụ: Her ideas were the least practical suggestions.

*

Một số từ bất quy tắc, đưa Tính từ bỏ -> đối chiếu nhất

Good -> The best

Bad -> The worst

Much / many -> The most

Little -> The least

Far -> Further

Happy -> the happiest

Simple -> the simplest

Narrow -> the narrowest

Clever -> the cleverest

Lưu ý:

- Đổi đuôi tính trường đoản cú với những từ gồm hai âm tiết nhưng tận cùng bằng y vẫn được xem như là tính từ ngắn: happy, busy, lazy, easy .

- Ở bí quyết so sánh hơn thì đổi y thành I ngắn rồi thêm er, còn với đối chiếu nhất thì thêm est.

Ex:

He is busier than me.

- Tính trường đoản cú ngắn ngừng là 1 phụ âm cơ mà trước đó có một nguyên âm duy nhất thì nhân đôi phụ âm rồi thêm est

Ex:hot>hotter/hottest)


- Tính trường đoản cú , trạng từ bỏ dài có hai âm trở lên nhưng một trong những tính từ tất cả hai vần nhưng dứt bằng le,et,ow,ervẫn xem là tính từ ngắn (ví dụ: slow> slower)

- nhấn mạnh bổ ngữ:

Tương tự so sánh trên, chúng ta cũng có thể bổ nghĩa thêm cho câu đối chiếu nhất với rất có thể nhấn mạnh bằng cách thêm almost (hầu như); much (nhiều); quite (tương đối); by far/ far (rất nhiều) vào trước bề ngoài so sánh.

Most khi sử dụng với nghĩa very (rất) thì không có the đứng trước và không có ngụ ý so sánh

Ví dụ:

He is the smartest by far.

Bên cạnh đó, chú ý các dạng câu khác trong IELTS nhé:

Câu bị động và giải pháp chia theo các thì trong giờ AnhMệnh đề quan hệ - Relative Clause và bài bác tập tất cả đáp ánIV. BÀI Tập

Exercise1. Pick the right words in the box below lớn complete the sentence

Fun popular delicious talented developed succesful

a. Was the các buổi tiệc nhỏ as .. As she expected?

b. Táo bị cắn dở is as..as Samsung

c. Pham Nhat Vuongs career isas many billionaires career in the world

d. Saigon used khổng lồ be as.as several countries in Asia

e. My moms dishes are as.as food served at restaurants

f. Many people believe that Quang nhị is not as as many famous footbal players in the world

Exercise2: phân chia theo câu so sánh phù hợp

1. Many people would argue that robots are more intellignt (intelligent) than human.

2. The price in the countryside ischeaper (cheap) than that in big cities.

3. Canada is far larger (large) than Vietnam.

4. My garden is a lot more colorful. (colourful) than this park.

5. My friend is quieter (quiet) than me.

6. Art-related subjects are more interesting. (interesting) than science classes.

7. My current apartment is more comfortable. (comfortable) than the one I rented 2 years ago.

8. The weather this autumn is even nicer (nice) than last autumn.

9. These products in this grocery are more natural (natural) than these in the near one.

10. A holiday by the mountains is more memorable.(memorable) than a holiday in the sea

Exercise3. Choose the correct size of adjective

a) Who is the tallest. (tall) person in your family?

b) My mum is the best (good) cook in the world.

c) Saigon is the.. Biggest(big) month of the year in my country.

d) Cutting down trees could be considered to be one of the most dangerous. (dangerous) reason leading lớn pollution.

e) Goods is going to bemore expensive (expensive) during Tet holiday.

f) Where are the nicest (nice) beaches in your country?

g) I bought the TV with themost reasonable.. (reasonable) price ever.

h) Who is the most famous (famous) singer in your country?

Exercise 4: Choose the correct form of Adj

a) internet is one of (important)_____the most important___________inventions that changes humans life.

b) He was a (creative) ___the most creative____ student in the class.

c) I prefer visitting Hongkong, one of (vibrant) ____the_most vibrant____city in the world.

d) I feel (encouraged) ____more encouraged_____whenever I talk lớn my dad.

e) Youtube is (popular) __the most popular_____site that allows people to mô tả videos globally.

Exercise 5: Which of the following sentences is incorrect?

1) Mary is shortter than Jane.

2) Hanoi is farrer khổng lồ Hochiminh thành phố than Danang. Second và third sentences are incorrect

3) I have the goodest score in the exam.

Exercise 6: Which one is correct?

a) That was the funniest/ most funny thing to do.

b) My sister is the most prettiest/prettiest in the family.

c) Its one of the best/ most better center in the North West.

d) She is by far the most rich/ richest woman in the world.

e) School days are supposed to be the most happy/ happiest days of your life but I dont agree.

f) What is the most popular/ popularest sport in your country?

g) That was a really good meal, probably one of the healthiest/ most healthy I have ever eaten.

h) lặng surprised I didnt fall asleep. I think that he is one of the most boring/ boringest people in the world.

Exercise 7: Rewrite the sentence based on the given words

a) People/ their views/ who are ready lớn change/to adapt to lớn new culture often find it easier.

->....

b) Prefer travelling by train/ because/travelling by plane/ many people/ they think it is safer than.

->....

c) The most complicated language/ I really dont know/ I think this is/ I have ever tried lớn study/; if yên ổn making progress.


->

d) In the original version/the film much/ Youll find/ funnier/ if you watch it.

->....

e) Understanding their teachers/ many overseas students/ understanding other students/ a bigger problem than/ find.

->....

f) The most/ students/ the ones with the best brains /are not always/successful.

->....

ĐÁP ÁN

Exercise 1.

a. Fun

b. Popular

c. Successful

d. Developed

e. Delicious

f. Talented

Exercise 2.

1. More intelligent

2. Cheaper

3. Larger

4. Colorful

5. More quiet

6. More interesting

7. More comfortable

8. Nicer

9. More natural

10. More memorable

Exercise 3.

a. Tallest

b. The best

c. The biggest thành phố

d. The most dangerous

e. More expensive

f. The nicest

g. The most reasonable

h. The most famous

Exercise 4.

a.the most important

b. Creative

c. The most vibrant

d. More encouraged

e. The most popular

Exercise 5.

1. Shortter -> shorter

2. Farrer -> further

3. Goodest ->the best

Exercise 6.

a. Funniest

b. Prettiest

c. The best

d. Richest

e. Happyniest

f. Most popular

g. Healthiest

h. Most boring

Exercise 7.

a. People who are ready to lớn change their views often find it easier to lớn adapt lớn new culture

b. Many students are attracted lớn this university because it has the reputation of being the one with the best teachers.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 7 Bài Mẹ Tôi (Chi Tiết), Soạn Văn Bài: Mẹ Tôi

c. Many people prefer travelling by train because they think it is safer than travelling by plane

d. I think this is the most complicated language I have ever tried lớn study; I really dont know if lặng making progress.

e. Youll find the film much funnier if you watch it in the original version

f. Many overseas students find understanding other students a bigger problem than understanding their teachers

g. The most successful students are not always the ones with the best brains

Các các bạn cùng tìm hiểu thêm nhé, nếu có gì còn vướng mắc hãy cmt ngay dưới cô lời giải nha!