Mệnh đề quan hệ nam nữ rút gọn trong giờ đồng hồ Anh yêu cầu chúng ta phải thay vững những kiến về những cách giản lược mệnh đề quan lại hệ nếu còn muốn đạt được số điểm hoàn hảo trong những bài thi tiếng Anh. Tại sao cần rút gọn mệnh đề quan hệ, có các cách nào nhằm lược vứt đại từ quan hệ cùng trạng từ quan lại hệ? phát âm được những thắc mắc mà các bạn đang gặp phải, nội dung bài viết sau sẽ đưa ra kim chỉ nan đầy đủ cũng tương tự các bài xích tập về rút gọn mệnh đề dục tình trong giờ Anh nhằm các chúng ta có thể ôn luyện thật tốt cho những kì thi.

Bạn đang xem: Bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ

Khi nào hoàn toàn có thể lược bỏ đại từ quan liêu hệ:

Chúng ta có thể lược vứt đại từ quan hệ who,whom,which,.. Lúc nó có tác dụng tân ngữ, phía trước nó không có dấu phẩy, không có giới từ.

Ví dụ: Here is the book which I bought → Here is the book I bought.

This is my book, which I bought 2 days ago.

This is the thành phố in which I live

Ở câu thứ hai và 3 vùng trước which bao gồm dấu phẩy và có giới từ nên chúng ta không thể lược quăng quật đại từ quan tiền hệ ở cả hai câu này.

Cách rút gọn mệnh đề quan hệ:

Khi gặp các bài bác tập về mệnh đề quan hệ nam nữ rút gọn, bao hàm cả các dạng nâng cao, các chúng ta có thể rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ bằng cách dùng các phân tự ( participle phrases), các danh từ bỏ ( noun phrases), hoặc cụm động từ bỏ nguyên chủng loại ( infinitive phrases).

Cụm phân từ:

Mệnh đề quan liêu hệ rất có thể được rút gọn bởi cụm phân từ hiện tại hoặc quá khứ.

a. hiện tại phân trường đoản cú ( present participle): được dùng khi

Động từ trong mệnh đề tình dục ở thì hiện tại tiếp diễn

Ví dụ: That man, who is talking with my mother, is my form teacher.

→ That man, talking with my mother, is my size teacher.

( người đang thủ thỉ với bà bầu tôi là giáo viên chủ nhiệm của tôi.)

Động từ trong mệnh đề quan tiền hệ biểu đạt sự việc có tính chất lâu dài.

Ví dụ: Students who attend this school have to wear uniform.

→ Students attending this school have lớn wear uniform.

( học viên học trường này phải mặc đồng phục.)

Động từ trong mệnh đề quan hệ diễn tả ước muốn, ao ước đợi, v.v.

Ví dụ:Fans who hope to lớn meet him have been waiting all day.

→ Fans hoping lớn meet him have been waiting all day.

(Người ái mộ muốn gặp anh ấy đã ngóng cả ngày.)

*, lưu ý: ko dùng lúc này phân tự để diễn tả hành động solo trong thừa khứ.

b. quá khứ phân tự ( past participle): được sử dụng khi

Động từ sống mệnh đề dục tình ở dạng bị động.

Ví dụ: A lot of products which were made in this company were exported.

→ A lot of products made in this company were exported.

( tương đối nhiều sản phẩm được chế tạo ở công ty này đã có xuất khẩu.)

*

Cụm danh từ:

Mệnh đề quan hệ giới tính không xác định có thể được rút gọn bằng cụm danh từ.

Ví dụ: Long Bien district, which is famous for Long Bien Bridge, is her

hometown.

→ Long Bien district, famous for Long Bien Bridge, is her hometown.

( Quận Long Biên, lừng danh với cầu Long Biên, là quê nhà của cô ấy.)

We visit Ha Noi, which is capital of Vietnam.

→ We visit Ha Noi, capital of Vietnam.

( cửa hàng chúng tôi đến thăm Hà Nội, tp. Hà nội của Việt Nam.)

Cụm cồn từ nguyên mẫu:

Mệnh đề tình dục xác định có thể rút gọn bởi cụm hễ từ nguyên mẫu. Dùng nhiều động tự nguyên mẫu sau những từ first, second,…; last, next, only và sau dạng so sánh hơn nhất

Ví dụ: He is the first person who is gave present.

→ He is the first person lớn be gave present.

( Anh ấy là người đầu tiên được nhận món quà)

Khi muốn miêu tả mục đích hoặc sự cho phép.

Ví dụ: We need a big hall where we can organize the event.

→ We need a big hall to organize the event.

( họ cần một hội trường béo để tổ chức triển khai sự kiện.)

Bài tập lược quăng quật đại từ quan lại hệ:

Viết lại những câu sau sử dụng các cách rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ đã làm được học.

That man who lives on the next floor looks very lonely.The person who interviewed me asked me some very difficult questions.I saw some people and some animals that were working on the farm. The man who answered the phone told me you were away.Over two hundred people who attended the funeral expressed their grief at her son’s death.They work in the hospital which was sponsored by the government.The photographs which were published in the newspaper were extraordinary.They live in a house that was built in 1890. I come from a city that is located in the southern part of the country.The ideas which are presented in that book are interesting. The last person that we must see is Mr. Smith.He was the first man who flew into space.John was the last man who reached the vị trí cao nhất of the mountain. My father is the only man who I can count on.The last person who leaves the room must turn off the light.

Đáp án

– Mệnh đề quan hệ: who lives on the next floor

– Đại từ tình dục who làm chủ ngữ mang lại động trường đoản cú lives

– Động trường đoản cú lives sống thể chủ động nên ta rút gọn thành living

=> Đáp án: That man living on the next floor looks very lonely.

Dịch nghĩa: Người bầy ông sống sinh hoạt tầng trên trông vô cùng cô đơn.

Mệnh đề quan liêu hệ: who interviewed me.

– Đại từ quan hệ giới tính who cai quản ngữ cho động từ bỏ interviewed.

– Động tự interviewed làm việc thể công ty động.

→ Đáp án: The person interviewing me asked me some very difficult questions.

Dịch nghĩa: người mà vấn đáp tôi hỏi tôi một vài câu hỏi cực khó.

– Mệnh đề quan liêu hệ: that were working on the farm.

– Đại từ quan hệ tình dục that quản lý ngữ đến động từ were working.

– Động từ bỏ were working nghỉ ngơi thể nhà động.

→ Đáp án: I saw some people and some animals working on the farm.

Dịch nghĩa: Tôi vẫn thấy một số người và động vật đang làm việc trong trang trại.

– Mệnh đề quan liêu hệ: who answered the phone.

– Đại từ quan hệ tình dục who quản lý ngữ mang đến động từ bỏ answered.

– Động từ answered sống thể công ty động.

→ Đáp án: The man answering the phone told me you were away.

Dịch nghĩa: Người bầy ông trả lời điện thoại cảm ứng nói tôi là chúng ta đã đi khỏi rồi.

Mệnh đề quan hệ: who attended the funeral expressed their grief at her son’s death.

– Đại từ quan hệ who cai quản ngữ cho động từ bỏ attended.

– Động trường đoản cú attended làm việc thể nhà động.

→ Đáp án: Over two hundred people attending the funeral expressed their grief at her son’s death.

Dịch nghĩa: hơn 200 người tham dự đám tang đã thổ lộ sự nhớ tiếc nuối trước sự việc ra đi của con trai cô ấy.

Mệnh đề quan lại hệ: which was sponsored by the government

– Đại từ quan hệ giới tính which làm chủ ngữ đến động từ was sponsored

– Động tự was sponsored ngơi nghỉ thể bị động

=> Đáp án: They work in the hospital sponsored by the government.

Dịch nghĩa: Họ thao tác làm việc trong khám đa khoa được cơ quan chỉ đạo của chính phủ tài trợ.

– Mệnh đề quan hệ: which were published in the newspaper.

– Đại từ quan hệ nam nữ which làm chủ ngữ cho động tự were published.

– Động từ bỏ were published nghỉ ngơi thể bị động.

→ Đáp án: The photographs published in the newspaper were extraordinary.

Dịch nghĩa: mọi tấm hình được xuất bản trong tờ báo này thật khác thường.

– Mệnh đề quan liêu hệ: that was built in 1890.

– Đại từ quan hệ nam nữ that thống trị ngữ cho động từ was built.

– Động từ bỏ was built sinh hoạt thể bị động.

→ Đáp án: They live in a house built in 1890.

Dịch nghĩa: chúng ta sống vào một nơi ở đã được xây vào năm 1890.

– Mệnh đề quan hệ: that is located in the southern part of the country.

– Đại từ quan hệ that làm chủ ngữ cho động từ is located.

– Động từ bỏ is located sinh sống thể bị động.

→ Đáp án: I come from a city located in the southern part of the country.

Dịch nghĩa: Tôi tới từ một thành phố nằm nghỉ ngơi phía phái mạnh của khu đất nước.

– Mệnh đề quan hệ: which are presented in that book are interesting.

– Đại từ quan hệ nam nữ which cai quản ngữ mang lại động từ are presented.

– Động từ bỏ are presented ngơi nghỉ thể bị động.

→ Đáp án: The ideas presented in that book are interesting.

Dịch nghĩa: Những phát minh được trình diễn trong cuốn sách đó khôn xiết thú vị.

Mệnh đề quan hệ: that we must see is Mr. Smith

– vùng phía đằng trước mệnh đề quan liêu hệ có chứa số lắp thêm tự: The last

=> Đáp án: The last person (for us) lớn see is Mr. Smith.

Dịch nghĩa: Người sau cuối (cho chúng tôi) để gặp gỡ là ông Smith.

– Mệnh đề quan hệ: who flew into space.

– phía đằng trước mệnh đề quan liêu hệ tất cả chứa số sản phẩm công nghệ tự: The first.

→ Đáp án: He was the first man to lớn fly into space.

Dịch nghĩa: Anh ta là người lũ ông đầu tiên bay vào vũ trụ.

– Mệnh đề quan liêu hệ: who reached the đứng top of the mountain.

– vùng trước mệnh đề quan lại hệ bao gồm chứa số sản phẩm công nghệ tự: The last.

→ Đáp án: John was the last man khổng lồ reach the vị trí cao nhất of the mountain.

Dịch nghĩa: John là người bọn ông ở đầu cuối chạm vào đỉnh núi.

– Mệnh đề quan tiền hệ: who I can count on.

– phía đằng trước mệnh đề quan lại hệ tất cả chứa số trang bị tự: The only.

→ Đáp án: My father is the only man for me lớn count on.

Dịch nghĩa: phụ vương tôi là người bầy ông nhất tôi hoàn toàn có thể dựa vào.

– Mệnh đề quan liêu hệ: who leaves the room must turn off the light.

– phía đằng trước mệnh đề quan tiền hệ có chứa số vật dụng tự: The last.

→ Đáp án: The last person to lớn leave the room must turn off the light.

Xem thêm: Hy Vọng Là Gì ? Ý Nghĩa Của Hy Vọng Và Lạc Quan Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Bàn Về Hi Vọng

Dịch nghĩa: Người sau cùng rời ngoài phòng yêu cầu tắt đèn.

Hi vọng rằng qua bài viết và bài bác tập về mệnh đề dục tình rút gọn trong tiếng Anh phía trên các bạn đã có thể nắm rõ kiến thức về rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ. Chúc chúng ta ôn thi hiệu quả!