VI. Các dạng trong câu bị động

1. Câu thụ động chứa đụng từ có 2 tân ngữ

Những đông từ được theo sau nó bởi hai tân ngữ như:give(đưa),lend(cho mượn),send(gửi),show(chỉ),buy(mua),make(làm),get(cho), … thì bạn có thể chuyển biến thành 2 câu bị động, tùy vào chúng ta muốn nhấn mạnh tân ngữ làm sao thì sẽ chuyển tân ngữ đó lên thành nhà ngữ bị động.Bạn đã xem: bài tập passive voice cải thiện có đáp án

Ví dụ 1:

I gavehiman apple.

Bạn đang xem: Bài tập passive voice nâng cao có đáp án

(Tôiđã đến anh ấymột trái táo.)

O1 O2

➤ An táo apple was given khổng lồ him.(Một quả táođã đượctrao đến anh ta.)

➤ He was given an apple by me.(Anh tađã được tôi traocho một quả táo)

lấy ví dụ 2: He sent his relative a letter.

➤ His relativewas senta letter.

➤ A letterwas sentto his relative (by him)

2. Biến hóa câu dữ thế chủ động chứa động từ tường thuật

Một số đụng từ tường thuật thường dùng là:think (nghĩ rằng )/ say (nói rằng )/ suppose (cho rằng)/ believe (tin rằng)/ consider (xem xét rằng)/ report (thông báo rằng)/ aggree (đồng ý rằng)/ announce (thông báo rằng)/ expect (đoán trước là)/ hope (hi vọng là)/ suggest (đề xuất rằng)/ understand (hiểu rằng), ...ect..


*

1. CÁC BƯỚC VIẾT CÂU BỊ ĐỘNG CHỨA ĐỘNG TỪ TƯỜNG THUẬT:

Cách 1: Impersonal Reporting Passive (theo mình thì phương pháp này dễ hơn biện pháp thứ 2) B1: Tìm đụng từ tường thuật trong câu công ty động:

Ví dụ: The Government announced that new tax reform will take place next year.

B2: bước đầu viết câu với ‘It’ và thêm vào:

(1) Động trường đoản cú tường thuật nghỉ ngơi dạng bị động (be + V3/ed)

(2) ‘that’ (có thể thêm hoặc không)

Ví dụ: It was announced that......

B3: thêm vào phần còn sót lại của câu chủ động không cầm cố đổi bất kể gì cả.

Ví dụ: It was announced that new tax reform will take place next year.

Một số ví dụ đến cách biến đổi theo cách 1:

- công ty động: Everybody knows (that) regular exercise is good for your health. (thì bây giờ đơn) (mọi bạn đều biết rằng tập thể dục thường xuyên xuyên tốt cho mức độ khỏe)

⇒Bị động: It is known (that) regular excercise are good for your heath. (thì hiện tại đơn)

- công ty động: People are saying (that) nobody will vote for him again. (thì hiện tại tiếp diễn) (Mọi tín đồ nói rằng sẽ không ai bỏ phiếu đến ông ấy lần nữa.)

⇒ Bị động: It is being said (that) nobody will vote for him again.

Cách 2: Personal Reporting Passive (cách khó khăn hơn) - B1: xác minh động từ bỏ tường thuật vào câu.

Ví dụ: The Government announced that new tax reform will take place next year.

(1) Động trường đoản cú tường thuật làm việc dạng tiêu cực (be + V3/-ed)

Ví dụ: New tax reform was announced.......

CHÚ Ý: cầm vì bước đầu với ‘It’ như biện pháp 1, phương pháp này ta sẽ ban đầu với nhà ngữ còn lại trong câu chủ động. - B3: đổi khác động từ còn sót lại ở câu chủ động (take place) thành dạng nguyên mẫu bao gồm ‘to’

Ví dụ: New tax reform was announced khổng lồ take place next year.

- kết cấu chung:

S2 + Động từ tường thuật sinh hoạt dạng thụ động (be + V3/-ed) + to-V

TỚI KHÚC RẮC RỐI RỒI CÁC BẠN Ạ!!!

Do hễ từ nguyên mẫu(to infinitive verb) bị giới hạn do nó tất yêu chia theo thì của câu chủ động nên không thể biểu đạt sát nghĩa. Trong trường hợp kia ta sẽ nên dùng tất cả dạng cồn từ nguyên mẫu:

- Dạng đơn: lớn do

+ Được dùng khi động từ thiết bị hai của câu bị động nằm tại thì lúc này đơn hoặc thì tương lai

+ Ví dụ:

Chủ động: Everyone says that Anna makes a lot of moneyBị động: Anna is said khổng lồ make a lot of money

- Dạng tiếp diễn: lớn be doing

+ Được sử dụng khi đụng từ đồ vật hai của câu bị động nằm ở vị trí thì lúc này tiếp diễn.

Chủ động: Everyone says that Anna is making a lot of moneyBị động: Anna is said to lớn be making a lot of money

- Dạng xong đơn: lớn have done

+ Được cần sử dụng khi rượu cồn từ trang bị hai của câu bị động nằm ở vị trí thì quá khứ đơn, hiện tại tại chấm dứt hay thừa khứ hoàn thành.

Chủ động: Everyone says that Anna made a lot of moneyBị động: Anna is said to lớn have made a lot of money

- Dạng xong xuôi tiếp diễn: to lớn have been doing

+ Được cần sử dụng khi cồn từ lắp thêm hai của câu bị động nằm ở vị trí thì quá khứ tiếp diễn, hiện tại chấm dứt tiếp diễn xuất xắc quá khứ xong xuôi tiếp diễn.

Chủ động: Everyone says that Anna was making a lot of moneyBị động: Anna is said to lớn have been making a lot of money

Một số lấy ví dụ khác:

- công ty động: Everyone believes that the manager is going resign next month. (Mọi tín đồ tin rằng người quản lý sẽ từ bỏ chức vào tháng tới)

⇒ Bị động: The manager is believed to be resigning in 2020.

- công ty động: People reported that he was conspring against the Board. (Mọi người report rằng anh ta đang âm mưu chống lại hội đồng quản ngại trị.)

⇒ Bị động: He was reported to lớn have been conspiring against the Board.

- chủ động: People think he stole his mother’s money. (Mọi người nghĩ anh ta đem cắp chi phí của bà bầu anh ta.)

⇒ Bị động: He is thought lớn have stolenhis mother’s money.

- công ty động: The police thought that the thief was hiding somewhere in the city.

⇒ Bị động: The thief was thought khổng lồ be hiding somewhere in the city

3. Câu chủ động là câu nhờ vào vả

Câu nhờ vả với các động từhave, get, makecó thể được đổi sang câu tiêu cực với cấu trúc


*

*

5. Bị động với các động từ chỉ giác quan

- Các động từ giác quan lại là các động từ chỉ nhận thức của con người như:see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving.(nhìn/xem/nghe… ai kia đang làm cho gì)- Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy 1 phần của hành vi hoặc 1 hành vi đang ra mắt bị 1 hành động khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football.(Anh ta nhìn thấy họ sẽ đá bóng.)

➤ Theywere watched playingfootball.(Họ được nhìn thấy đang đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V.(nhìn/xem/nghe ai đó làm cho gì)- Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm những gì từ đầu mang đến cuối.

Xem thêm: Từ Đồng Nghĩa Với Từ Tổ Quốc, Từ Đồng Nghĩa Với Tổ Quốc Là Từ Gì

Ví dụ:

➤Shewas heard khổng lồ cry.(Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

6. Biến đổi câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động:V + O + …Bị Động:Let O + be + V3/-edVí dụ: Put your pen down, time’s up → Let your penbe putdown, time’s up. (Bỏ cây bút xuống, đã hết thời gian làm cho bài)

- Thể che định:

Chủ động:Do not + V + O + …Bị động:Let + O + NOT + be + V3/-edVí dụ: vì not take this item. → Let this itemnot be taken. (Không lấy thành phầm này)

7. 73 câu bài bác tập vận dụng:

Các bạn download file bài bác tập dưới về và vận dụng những gì họ đã học lúc này nhé!