Các bài bác tập về nhị thức Newton là bài toán đặc biệt quan trọng trong đề thi trung học phổ thông Quốc Gia. Siêng đề này giúp học viên nắm cứng cáp dạng bài tập về: tính tổng, rút gọn biểu thức, tìm thông số và số hạng trong khai triển lũy thừa thông qua các ví dụ.

Bạn đang xem: Bài tập nhị thức newton


NHỊ THỨC NEWTON

I)KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Hoán vị:

(P_n = n.(n - 1).(n - 2)...3.2.1)

2. Chỉnh hợp:

(A_n^k = fracleft( n - k ight)!k! = n.(n - 1)...(n - k + 1))

3. Tổ hợp:

(C_n^k = fracn!k!(n - k)! = fracn.(n - 1)...(n - k + 1)k!)

*) Tính chất: (C_n^k = C_n^n - k)

(C_n^k + C_n^k + 1 = C_n + 1^k + 1)

4. Công thức Newton:

(left( a + b ight)^n = sumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n + C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 + ... + C_n^nb^n)

(left( a - b ight)^n = left( - 1 ight)^nsumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n - C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^nb^n)

II) CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Phương trình, bất phương trình chỉnh vừa lòng tổ hợp.

*
*
*

Dạng 2: Rút gọn gàng đẳng thức, chứng minh biểu thức.

Xem thêm: Top 12 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 2 Năm 2021, Bộ 150 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 2 Năm 2021

*
*
*

Dạng 3: xác minh hệ số, số hạng trong khai triển lũy thừa.

*
*
*
*

 III)BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

 

*
*
*
*

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay