Bài tập Toán nâng cấp lớp 3

Tổng hợp bài xích tập Toán nâng cấp lớp 3 là tư liệu tham khảo giành cho thầy gia sư và các học viên khá, giỏi. Bài tập Toán nâng cấp lớp 3 gồm những dạng bài xích tập để ẩn, những bài toán đố…sẽ giúp các em học viên ôn tập, củng cố gắng kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi học tập sinh xuất sắc Toán lớp 3.

Bạn đang xem: Bài tập nâng cao

Tổng hợp bài xích tập Toán lớp 3

Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 3

Bạn sẽ xem: bài tập Toán cải thiện lớp 3

Một số bài Toán nâng cấp lớp 3

I/ Một số bài tập đặt ẩn solo giản:

Bài tập 1: Mẹ có số quả táo. Bà kém mẹ 2 quả táo. Bé có rộng mẹ 3 quả táo. Biết tổng 3 người có tất cả là 10 quả. Tính số táo mỗi người?

Bài tập 2: Mẹ có số quả táo. Bà hơn mẹ 2 quả táo. Con có hơn mẹ 3 quả táo. Biết tổng 3 người có tất cả là 11 quả. Tính số táo mỗi người?

Bài tập 3: Mẹ có số quả táo. Bà gấp song số táo của mẹ. Con lại gấp 2 lần số táo của bà. Biết tổng số táo của bà và bé là: 12 quả. Tính số táo của mẹ.

Bài tập 4: Một hình tam giác có chu vi là trăng tròn cm. Biết cạnh thứ nhất gấp đôi cạnh thứ thứ hai. Cạnh thứ 3 bằng 2 cm. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1 của tam giác đó?

Bài tập 5: Một hình tam giác có chu vi là 10 cm. Biết cạnh thứ nhất rộng cạnh thứ thứ hai là 5 cm. Cạnh thứ 3 bằng 7 cm. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1 của tam giác đó?

Bài tập 6: cho hình tam giác sau:

Biết chu vi hình vẽ bên trên là 40 cm

Hướng dẫn: y hệt như tính chu vi vào tam giác.

Bài tập 7: đến hình chữ nhật với hai cạnh là chiều dài và chiều rộng. Chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Biết nửa chu vi của hình này là: 60 centimet tính chiều dài chiều rộng của hình chữ nhật trên.

Bài tập 8: Chị Nga và chị Loan thi chạy. Chị Nga chạt cấp tốc hơn chị Loan 50 mét. Tổng quãn đường mà hai chị dã chạy hết 50m. Hỏi mỗi chị chị chạy được từng nào mét?

II. Một số dạng toán thêm nâng cao hơn:

Bài 1. Hình tam giác ABC gồm 3 cạnh bằng nhau, hình tứ giác MNPQ tất cả 4 cạnh bởi nhau. Biết cạnh hình tam giác dài ra hơn cạnh hình tứ giác là 10cm cùng chu vi hình đó bởi nhau. Tìm độ nhiều năm cạnh của hình tam giác ABC cùng hình tứ giác MNPQ?

Bài 2. Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 12cm. Biết chu vi vội 6 lần chiều rộng. Tính chiều lâu năm hình chữ nhật đó?

Bài 3. Biết chu vi một hình chữ nhật cấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều lâu năm hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 4. Trong một cuộc thi làm hoa, chúng ta Hồng có tác dụng được 25 bông hoa. Tính ra bạn Hồng làm thấp hơn bạn Mai 5 bông hoa và chỉ bằng một nửa số cành hoa của Hoà. Hỏi cả tía bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

Bài 5.

Xem thêm: Trồng Trọt Có Vai Trò Gì Trong Nền Kinh Tế ? Trồng Trọt Có Vai Trò Gì Trong Nền Kinh Tế

An, Bình, Hoà được cô giáo cho 1 số nhãn vở. Trường hợp An đến Bình 6 nhãn vở, Bình lại mang đến Hoà 4 nhãn vở thì số vở của mỗi chúng ta đều bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi chúng ta có mấy nhãn vở?

Bài 6. bao gồm 42 chúng ta ở lớp 3A xếp thành 3 hàng cơ mà không rất nhiều nhau. Các bạn lớp trưởng gửi 1/3 số bạn ở sản phẩm một sang hàng hai, rồi lại chuyển 6 chúng ta từ hàng nhị sang mặt hàng ba, hôm nay số bạn ở mỗi mặt hàng đều bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi hàng tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 7. Gồm 12 nhỏ chim đậu nghỉ ngơi cành trên, số chim đậu sinh sống cành dưới nhiều hơn thế nữa cành trên là 4 con. Hiện thời 5 con ở cành trên đậu xuống cành dưới, hỏi bây giờ số chim ở cành bên dưới so với số chim ở cành trên thì vội vàng mấy lần?

Bài 8. Túi đầu tiên đựng 18kg gạo, cấp 3 lần túi lắp thêm hai. Hỏi buộc phải lấy làm việc túi đầu tiên bao nhiêu kilogam gạo đổ sang trọng túi đồ vật hai nhằm số gạo ở hai túi bằng nhau?