Bài 11. Links gen với hoán vị gen

A. Các dạng bài bác tập links gen (Di truyền links hoàn toàn)

1. Dạng 1: xác định số loại giao tử và tỉ lệ những loại giao tử

a. Bên trên 1 cặp NST (1 đội gen)

Các ren đồng vừa lòng tử → 1 loại giao tử

Nếu có một cặp gen dị vừa lòng trở lên → 2 các loại giao tử tỉ lệ tương đương

b. Trên các cặp NST (nhiều đội gen) nếu mỗi nhóm gen có ít nhất 1 cặp gen dị hợp

Số nhiều loại giao tử = 2n cùng với n = số đội gen ( số cặp NST )

*Tỉ lệ giao tử chung bởi tích tỉ trọng giao tử của những nhóm gen thành phần.

Bạn đang xem: Bài tập liên kết gen và hoán vị gen

2. Dạng 2. Số kiểu gen tối đa khi những gen links hoàn toàn

Cho gen I tất cả n alen, gene II gồm m alen. Hai gene trên thuộc nằm trên một cặp NST tương đồng. Xác minh số KG tối đa vào quần thể so với 2 lôcus trên.

* Đối với NST thường:

Vì 2 gen nằm trên 1 cặp NST tương đồng, số giao tử hoàn toàn có thể tạo ra là n.m

+ Số đẳng cấp gen đồng hợp: n.m

+ Số đẳng cấp gen dị hợp: C2n.m

Do kia số KG buổi tối đa trong quần thể = n.m + C2n.m 

* Đối cùng với NST giới tính: vẫn xét trong bài Di truyền links với giới tính.

3. Dạng 3: Biết ren trội, gene lặn, dạng hình gen của P, xác minh kiểu gen, kiểu hình ngơi nghỉ đời con

Cách giải:

- Quy cầu gen

- xác định tỉ lệ giao tử của P

- Lập bảng suy ra tỉ lệ loại gen, tỉ lệ kiểu dáng hình của cầm cố hệ sau.

Chú ý: trường hợp có tương đối nhiều nhóm link gen, dùng phép nhân xác suất hoặc sơ đồ dùng phân nhánh phân nhánh để tính tỉ lệ đẳng cấp hình, tỉ lệ phong cách hình.

4. Dạng 4. Từ công dụng phép lai xác minh kiểu gen, dạng hình hình của P

Bước 1: xác minh trội lặn, quy mong gen

Bước 2: từ bỏ tỉ lệ kiểu hình nghỉ ngơi đời con → tỉ lệ giao tử của p. → dạng hình gen, hình dạng hình P

- 3 :1 → dạng hình gen của cơ thể đem lai (dị hợp đều): AB/ab x AB/ab

- 1 :2 :1 → vẻ bên ngoài gen của khung hình đem lai (dị vừa lòng chéo): Ab/aB x Ab/aB, Ab/aB x AB/ab

- 1 :1 → mẫu mã gen của cơ thể đem lai (lai phân tích): giả dụ # P: AB/ab x ab/ab hoặc ví như ≠ P: Ab/aB x ab/ab.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HOÁN VỊ GEN

* giải pháp nhận dạng quy luật pháp hoán vị gen:

- kết cấu của NST biến đổi trong bớt phân.

- Là quy trình lai 2 hay các tính trạng cơ mà tỉ lệ phân tính chung của những cặp tính trạng không cân xứng với phép nhân tỷ lệ nhưng xuất hiện khá đầy đủ các nhiều loại kiểu bên cạnh đó phân li độc lập.

Khi từ bỏ thụ phấn hoặc giao phối giữa hai cặp gen P: (Aa, Bb) x (Aa, Bb) → F1 có 4 vẻ bên ngoài hình tỉ trọng ≠ 9 : 3 : 3 : 1 → qui lao lý hoán vị gen.

Khi lai phân tích cá thể dị vừa lòng về nhì cặp gen P: (Aa, Bb) x (aa, bb) → FBcó 4 mẫu mã hình tỉ lệ ≠ 1 : 1 : 1 : 1 → qui hiện tượng hoán vị gen.

P: (Aa, Bb) x (Aa, bb) tuyệt (aa, Bb) → FB có 4 hình trạng hình, tỉ lệ thành phần ≠ 3 : 3 : 1 : 1 → qui luật hoán vị gen.

Tổng quát: nếu như tỉ lệ chung của tất cả hai tính trạng không bởi tích những nhóm tỉ lệ lúc xét riêng, ta suy ra nhị cặp tính trạng này được di truyền theo quy luật hoán vị gen.

1. Dạng 1: xác minh tần số HVG, tỉ lệ giao tử

* Tần số hoán vị gen (TSHVG) là tỉ lệ xác suất các một số loại giao tử hoán vị, tính trên tổng số giao tử được sinh ra. Tần số hoán vị ren ≤ 50%.

* call f là TSHVG, trong trường hợp xét hai cặp alen:

+ Ti lệ giao tử thiến = f2f2 + tỉ lệ giao tử không hoán vị = 1−f21−f2

* ngôi trường hợp có tương đối nhiều cặp NST tương đồng mang gen, ta sử dụng phép nhân xác xuất để tính tỉ lệ giao tử chung hoặc tỉ trọng từng nhiều loại giao tử.

2. Dạng 2: Biết gene trội, lặn - hình dạng gen của p. Xác định hiệu quả lai

Qui ước gen.

Xác định tỉ trọng giao tử của p. Theo tần số thiến gen.

Lập bảng, suy ra tỉ lệ hình trạng gen, tỉ lệ phong cách hình.

3. Dạng 3.

Xem thêm: "Shut The Fuck Up " Có Nghĩa Của : Shut The Fuck Up, Fuck Up Bằng Tiếng Việt

Biết giao diện gen, giao diện hình sinh sống đời con, khẳng định kiểu gen, vẻ bên ngoài hình của P

- cách 1: Xét từng cặp tính trạng, quy cầu gen

- bước 2: Xét cả 2 cặp tính trạng

- cách 3: khẳng định kiểu gene của thành viên đem lai cùng tần số hoạn gen

a) Lai phân tích

- Tần số hoạn gen bằng tổng % những cá thể chiếm phần tỉ lệ thấp.

- nếu ở đời sau lộ diện kiểu hình giống cha mẹ chiếm tỉ trọng cao hơn một nửa = > KG : AB/ab x ab/ab

- nếu ở đời sau lộ diện kiểu hình giống phụ huynh chiếm tỉ lệ thấp hơn 1/2 = > KG : Ab/aB x ab/ab

b) tự thụ phấn

*
- nắm hệ sau tất cả 8 kiểu tổng hợp giao tử lúc nào cũng mang đến 7 phong cách genChú ý: Số các loại kiểu gen đời sau thời điểm có hoạn gen: