Giải bài tập trang 22 bài 5 rèn luyện về: Thành phần kết cấu nguyên tử, trọng lượng của nguyên tử, obitan nguyên tử Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10 Nâng cao. Câu 1: Hỏi kí hiệu nguyên tử như thế nào sau đây là của yếu tố X...

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 trang 22


Bài 1 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Một nguyên tử của yếu tắc X tất cả 75 electron cùng 110 nơtron. Hỏi kí hiệu nguyên tử làm sao sau đó là của nguyên tố X?

A. (_110^185X) B. (_185^185X) 

C. (_75^185X) D. (_185^75X) 

Giải

Theo đề bài, trong (X) tất cả 75 electron cùng 110 nơtron

( Rightarrow Z = 75,A = 75 + 110 = 185.) Kí hiệu (_75^185X) .

Chọn C.

 

Bài 2 trang 22 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử nào dưới đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

A. (_17^37Cl) B. (_19^39K) 

C. (_18^40Ar) D. (_20^40Ca)

Giải

Kí hiệu (_19^39K) đến biết:

Số proton bằng 19 cùng số electron bằng 19. Số nơtron bởi 39 – 19 = 20.

Chọn B.

 

Bài 3 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Theo số liệu sinh sống bảng 1.1 bài xích 1. Hãy tính:

a) khối lượng (g) của nguyên tử ninơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron)

b) Tỉ số cân nặng của electron trong nguyên tử nitơ so với trọng lượng của toàn nguyên tử.

Giải

a) trọng lượng của nguyên tử nitơ:

Tổng cân nặng của electron: (7.9,1.10^ - 28 = 63,7.10^ - 28left( gam ight))

Tổng trọng lượng của proton: (7.1,67.10^ - 24 = 11,69.10^ - 27left( gam ight))

Tổng cân nặng của nơtron: (7.1,675.10^ - 24 = 11,725.10^ - 24left( gam ight))

Khối lượng của nguyên tử nitơ:

(m_nguyen,tu =sum m_proton + sum m_notron + sum m_electron )

(= 23,42.10^ - 24left( g ight).)b) Tỉ số trọng lượng của electron so với khối lượng nguyên tử nitơ:

(m_e over m_nguyen,tu = 63,7.10^ - 28 over 23,42.10^ - 24 = 2,72.10^ - 4 approx 3 over 10000.)

Từ hiệu quả trên, ta hoàn toàn có thể coi cân nặng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân nguyên tử.

 

Bài 4 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Biết rằng yếu tắc agon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36, 38 và A. Tỷ lệ số nguyên tử của các động vị tương ứng lần lượt bằng: 0,34%; 0,06% cùng 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của thành phần agon, biết nguyên tử khối mức độ vừa phải của agon bởi 39,98.

Giải

Nguyên tử khối trung bình của agon là:

(overline A _Ar = 36.0,34 + 38.0,06 + A.99,6 over 100 = 39,98 Rightarrow A = 40.)

Vậy những đồng vị của agon là: (^36Arleft( 0,34\% ight);,^38Arleft( 0,06\% ight);,^40Arleft( 99,6\% ight).)

 

Bài 5 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tố Mg bao gồm 3 đồng vị tương ứng với yếu tố phấn trăm như sau:

*

a) Tính nguyên tử khối vừa đủ của Mg.

Xem thêm: Ví Dụ Về Cơ Cấu Tổ Chức Trực Tuyến Chức Năng, Mô Hình Tổ Chức Theo Chức Năng Là Gì

b) mang sử trong các thành phần hỗn hợp nói trên bao gồm 50 nguyên tử (^25Mg), thì số nguyên tử tương xứng của nhì đồng vị sót lại là bao nhiêu?

Giải

a) Nguyên tử khối vừa đủ của Mg:

(overline A _Mg = 24.78,99 + 25.10 + 26.11,01 over 100 = 24,3u)

b) Tỉ lệ những đồng vị: Theo tỉ trọng đã mang đến ta có:

(^24Mg)78,99 nguyên tử? nguyên tử

(^25Mg)10 nguyên tử50 nguyên tử

(^26Mg)11,01 nguyên tử? nguyên tử

Số nguyên tử (^24Mg) là: (50.78,99 over 10 = 395) (nguyên tử)

Số nguyên tử (^26Mg) là: (50.11,01 over 10 = 55) (nguyên tử)

Vậy nếu gồm 50 nguyên tử (^25Mg) thì tất cả 395 nguyên tử (^24Mg) cùng 55 nguyên tử (^26Mg).