Bài tập Hàm số bao gồm lời giải

Với bộ bài bác tập Hàm số Toán lớp 7 lựa chọn lọc, có đáp án để giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kiến thức bài học với ôn luyện để đạt tác dụng cao trong những bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập hàm số 7

*

Bài 1: Cho bảng báo giá trị sau. Chọn câu đúng

x -12 -3 10 12
y 2 4 1 3

A. Đại lượng y là hàm số của đại lượng x

B. Đại lượng y là ko hàm số của đại lượng x

C. Đại lượng y tỉ lệ thành phần thuận với đại lượng x

D. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x

Hiển thị lời giải

Từ bảng giá trị ta thấy với mỗi quý giá của x ta luôn xác định được duy nhất giá trị tương ứng của y bắt buộc đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Chọn đáp án A


Bài 2: cho những công thức y - 3 = x; -2y = x; y2 = x. Tất cả bao nhiêu công thức minh chứng rằng y là hàm số của x

A. 0B. 1C. 2D. 3

Hiển thị lời giải

Nhận thấy y - 3 = x ⇒ y = x + 3 là 1 trong những hàm số

*
là một hàm số

Với y2 = x ta thấy khi x = 4 thì y2 = 4 suy ra y = 2 hoặc y = -2 đề nghị với một cực hiếm của x mang lại hai quý giá của y phải y không là hàm số của x

Chọn lời giải C


Bài 3: mang đến hàm số. Tìm các giá trị của x thế nào cho vế yêu cầu của công thức gồm nghĩa

A. X ≠ 4B. X = 4C. X ≠ 2D. X = 2

Hiển thị lời giải

Hàm số có nghĩa khi 2x - 4 ≠ 0 ⇒ 2x ≠ 4 ⇒ x ≠ 2

Chọn giải đáp D


Bài 4: báo giá trị nào sau đó là đúng cùng với hàm số

*

*
Hiển thị lời giải
*

Chọn giải đáp A


Bài 5: Một hàm số được cho bằng công thức y = f(x) = -x2 + 2. Tính f(-1/2); f(0)

*
Hiển thị lời giải

*
Chọn giải đáp B


Bài 6: Một hàm số được cho bẳng bí quyết y = f(x) = x2. Tính f(-5) + f(5)

A. 0B. 25C. 50D. 10

Hiển thị lời giải

Bài 7: mang lại hàm số y = f(x) = 2 - 8x. Xác định nào sau đây đúng?

A. f(0) = 0

B. f(1) = 6

C.

Xem thêm: Top 10 Trắc Nghiệm Lịch Sử 10 Học Kì 2 Có Đáp Án, Hay Nhất, Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 10 Có Đáp Án (Phần 2)

f(-1) = 10

D. f(2) = -4

Hiển thị lời giải

Bài 8: Đại lượng y trong bảng nào sau đây không cần là hàm số của đại lượng x tương ứng:

*

Hiển thị lời giải

Quan gần kề bảng ở câu trả lời B ta thấy, với x = 1 cùng x = 3 thì trường tồn hai giá trị khớp ứng của y. Bởi vì đó, đại lượng y làm việc bảng B chưa hẳn là hàm số của đại lượng x